Skip to main content Skip to main navigation

Barncancerfonden

Barncancerfonden har tillsammans med Föreningsstödet utvecklat stödformen Barncancerfondens Vänföretag. Stödformen bygger på ett långsiktigt och kvalitativt informationsarbete. Syftet är att få så många företag som möjligt att medvetet ta beslutet att stödja Barncancerfondens viktiga arbete.

Varje år finansierar Barncancerfonden 90% av barncancerforskningen i Sverige, helt utan stöd från staten. Verksamheten drivs enbart via frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskningen finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska igen och leva fullgoda liv.

 

Fördelningen ser ut enligt följande:

• 50% går till Barncancerfondens verksamhet.

• 30% går till arbetet kring informationsspridning till förmån för Barncancerfondens långsiktiga utveckling och insamlingsförmåga.

• 20% går till administration och vidareutveckling av Barncancerfondens Vänföretag.

Kontakta oss