Skip to main content Skip to main navigation

Familjerätt

Familjerätt

Personlig rådgivning

Att se över sin familjesituation – och förstå hur vissa familjekonstellationer påverkar familjemedlemmarna – är viktigt. Dels för att säkerställa att alla handlingar är i sin ordning, dels för att minska risken för eventuella konflikter. Äktenskapsförord behövs exempelvis för att se till att viss egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Även sambor som lever tillsammans bör upprätta handlingar.

 

Lösningar för varje specifik situation

Testamente är ett annat exempel på ett mycket viktigt dokument. Att upprätta ett testamente handlar om att förtydliga och framföra sin sista vilja, vilket ofta är ett stort stöd för de efterlevande. För makar som lever i relationer med särkullbarn är det extra viktigt att upprätta testamente. Det beror på att särkullbarn gör att makars arvsrätt sätts ur spel samt att särkullbarn alltid kan kräva sin laglott.

Vi hjälper kunder att gå igenom varje specifik situation för hela familjen eller för individen. Alla våra kunder, oavsett var i Sverige de bor, kan få personlig rådgivning genom ett möte, över telefon eller via mejl.

 

Juridiska handlingar

Vi upprättar ett flertal juridiska handlingar, dessa är de vanligast förekommande:

 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvobrev
 • Samäganderättsavtal
 • Bouppteckning

 

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er.

 

Kapital & Förmögenhet

5 tips för en lönsammare deklaration

23 april · 2018

Vid den här tiden på året går många och funderar över deklarationen. Finns det några nya avdrag eller är det bäst att bara godkänna deklarationen, snabbt och enkelt via Skatteverkets digitala kanaler?

Det kan löna sig att ägna någon minut och granska det förifyllda, säger Pernilla Ask Nordström, Skattejurist på Söderberg & Partners.

Årets deklaration bjuder inte på några större nyheter. Däremot har Skatteverkets uppmanat alla att skaffa en digital brevlåda för få skatteåterbäringen redan i april.

– Å ena sidan låter det enkelt och bra, säger Pernilla Ask Nordström, Skattejurist på Söderberg & Partners, å andra sidan kan det bidra till att många godkänner deklarationen för snabbt och missar möjliga avdrag.

Pernilla Ask Nordström ger rådet att först tänka igenom om det finns något som kan påverka deklarationen.

– Med tanke på att över fem miljoner svenskar godkände fjolårets deklaration utan att göra någon ändring kan man fundera över om någon missade att göra avdrag eller inte kände till vad man kan har rätt att göra avdrag för, säger hon. Godkända avdrag kan ge pengar tillbaka eller mindre kvarskatt. Det är värt att gå igenom deklarationen innan man godkänner den.

 

Vad kan man tänka på när man går igenom deklarationen?

 

Har du köpt rut- eller rottjänster?

– Kom då ihåg att makar eller sambor som äger en fastighet tillsammans kan fördela rotavdraget sinsemellan och få en fördel om till exempel den ena partnern har för låg skattepliktig inkomst för att beviljas rotavdrag, säger Pernilla Ask Nordström

Tänk också på att rut- och rotavdraget endast gäller kostnaden för arbetet inklusive moms. Material och verktyg, parkeringsavgifter och resekostnader till och från arbetsplatsen får inte räknas med. Det totala beloppet får inte överstiga 50 000 kronor per person och år.

 

Har ni gemensamma lån?

Då kan makar och sambor fördela räntekostnaden för att få en större del av skattereduktionen. 

 

Har du sålt en lägenhet eller fastighet och begärt uppskov?

– Då kan det bli intressant att återföra hela eller delar av uppskovsbeloppet i förtid, det vill säga att vinsten från försäljningen återförs till beskattning. På så sätt kan man kvitta en förlust ifall att det saknas andra vinster, säger Pernilla Ask Nordström.

När ett uppskovsbelopp återförs till beskattning kan det också ge effekt om den skattepliktiga inkomsten är för låg för att kunna utnyttja rotavdraget.

 

Har du sparande utanför Sverige?

Sparande i fonder och aktier i annat land ska tas upp i din svenska deklaration.

– Det är din skyldighet att redovisa sparandet även om du inte får någon kontrolluppgift eller att summan är förifylld i din deklaration, säger Pernilla Ask Nordström.

 

Sparar du i aktier?

Med ett investeringssparkonto (ISK) är det enkelt att spara i aktier, fonder och värdepapper utan depå. ISK-sparandet redovisas med en schablonintäkt som skickas till Skatteverket och blir förifyllda i deklarationen.

Pernilla Ask Nordström påpekar att man ska vara medveten om att man i och med schablonintäkten kan få en oförutsedd restskatt eftersom skatten betalas i efterhand. Men man kan också se det som ett uppskov med skattebetalningen. Hon påminner avslutningsvis om att möjligheten att göra avdrag för förvaltningskostnader slopades 2016.

 

Har du frågor om din deklaration?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Söderberg & Partners Skatteavdelning. Våra skattejurister är redo att förenkla det som verkar krångligt.

Använd vår rådgivning och få hjälp med bland annat:

 • Din privata inkomstdeklaration
 • Näringsinkomster
 • Skatteverkets K10-blankett
 • Beräkningar
 • Fylla i blanketter

Jag vill veta mer

 • Viktiga datum 2018

 •  
 • 2 maj vid midnatt är sista tidpunkten för att skicka in inkomstdeklarationen för inkomståret 2017. Lämna in deklarationen i tid så riskerar du inte eventuella förseningsavgifter på upp till 3 750 kronor.

 • 3 maj för dig som räknar med att få betala restskatt. Om du har en restskatt på under 30 000 kronor och betalar in den senast 3 maj slipper du betala ränta på beloppet. Räntan börjar ticka från den 4 maj.

 • 8 juni betalas skatteåterbäringen ut till alla som har deklarerat via e-tjänsten, sms eller telefon och saknar digital brevlåda.

 • 15 juni kommer Skatteverkets första beslut om fastighetstaxering för 2018 till alla fastighetsägare med digital brevlåda. 2 juli är datumet för fastighetsägare utan digital brevlåda.

 • 6-7 augusti är datumet för återbäring för de som har deklarerar med pappersdeklarationen. Kvarskatt meddelas också i augusti.

 • 3-4 september är ett preliminärt datum för de som har granskats manuellt eller har en deklaration med bilagor.

 • 12 november ska eventuell kvarskatt vara inbetald av personer som fick slutskattebeskedet i augusti.

 • 12 december ska eventuell kvarskatt vara inbetald av personer som fick slutskattebeskedet i september.

 • 15 december är sista dagen att få sitt slutskattebesked.
Kapital & Förmögenhet

De nya finanslagarna - ökad transparens gällande avgifter

19 januari · 2018

Från och med den 3:e januari 2018 genomfördes ett nytt regelverk för företag i den finansiella sektorn inom hela EU. Regelverken är omfattande och har tagit många år att ta fram. Syftet med förändringarna i reglerna är bland annat att stärka kundskyddet och öka transparensen gällande avgifter.

- Vi välkomnar de nya regelverken och vi delar synen från myndigheterna att transparens är viktigt för kunderna” säger Olof Lindqvist som är ansvarig för affärsområdet Private Clients på Söderberg & Partners

Här följer några punkter som förändrats med de nya reglerna:

Transparens gällande avgifter

I samband med finansiella rekommendationer ska kunden få ta del av en rapport avseende kostnader och avgifter i det finansiella instrumentet. Tidigare har det funnits liknande regler men nu omfattas samtliga avgifter såsom tex valutaväxlingskostnader också i dessa beräkningar.

Lämplighetsrapport

Den som lämnar finansiella råd är skyldig att göra en bedömning om investeringen är lämplig för dig som kund utifrån dina behov och detta dokumenteras i en rapport som du som kund får ta del av innan eller i samband med att finansiella produkter köps eller sälj.

Målmarknad

Alla produktbolag som ger ut finansiella produkter, tex fondbolag, ska göra en analys över vilka typer av kunder deras produkter är anpassade för. Finansiella rådgivare är då skyldiga att följa denna rekommendation och i kombination med sin egen analys av kundens kunskap, kompetens och behov göra en bedömning vilka investeringar som är lämpliga för varje enskild kund.

 

Hur påverkar detta mig som kund?

”På sikt tror vi att de nya reglerna leder till lägre kostnader för kunderna då fondkostnaderna kommer minska till följd av de nya reglerna då det blivit svårare för finansiella rådgivare att ersättas med provision från fondbolagen, berättar Olof Lindqvist. Baksidan av detta kommer förmodligen innebära att tex storbankerna än mer fokuserar på att sälja sina egna produkter vilket tyvärr minskar både utbud och valfrihet för väldigt många investerare”

 

Vill du veta mer?
{[SoP] Contact us link to form}

 

Kapital & Förmögenhet

Placeringar: ”Psykologin spelar oss ett spratt”

22 november · 2017

Högsta möjliga avkastning till så låg risk som möjligt. Det är varje investerares mål, men få lyckas. Olof Lindqvist på Söderberg & Partners tipsar om hur du kan gå tillväga, hur du undviker de vanligaste minorna och – inte minst – hur du hanterar en psykologisk spärr.

– Genom att sälja av lite grand när det går bra och köpa lite grand när det gått dåligt så hamnar man oftare rätt än fel. Och det är bra för investeringarna, berättar Olof Lindqvist som arbetat med kapitalrådgivning i mer än 20 år och är chef för affärsområdet Private clients på Söderberg & Partners.

Psykologin spelar oss ett spratt

Men statistik visar att svenskar inte agerar så med sina investeringar, enligt Olof Lindqvist. Istället köper vi aktier när börsen går bra och säljer när den faller.

– Förenklat kan man säga att många köper när det är som dyrast och säljer när man får som sämst betalt, berättar Olof Lindqvist och lägger till:

– Psykologin spelar oss ofta ett spratt och man vill varken köpa när börsen faller eller sälja när den stiger.

Lösningen, enligt Olof Lindqvist, är att ha en strategi som leder till att vi handlar likadant oavsett om börsen går bra eller dåligt och där inga beslut grundas på känslor. 


Omfördela din portfölj löpande

Grunden till den strategin får investerare när de träffar sin rådgivare. Då får hen råd om hur investeringarna kan fördelas mellan olika tillgångsslag som till exempel aktier och obligationer, allt för att varje person ska få rätt risknivå på sin portfölj. Men i takt med att börsen stiger växer aktiedelen och den ursprungliga fördelningen mellan aktier och räntor ändras.

Det kan innebära att en investerare som för tre år sedan till exempel fick rådet att ha 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntebärande värdepapper kommer att ha en betydligt högre andel, kanske 75 procent, i aktiefonder.

– Det medför att portföljens risknivå har ökat markant eftersom aktiemarknaden generellt sett har högre risk än räntemarknaden, slår Olof Lindqvist fast.

Därför är det viktigt att omfördela – eller rebalansera som det kallas i branschen – dina investeringar successivt. Det innebär att man återställer portföljen till den ursprungliga fördelningen mellan aktier och räntor.

– Jag anser att man minst en gång per år bör gå igenom sina investeringar. Våra rådgivare hjälper mer än gärna till, berättar Olof Lindqvist.

En fördel med att göra det är att man då automatiskt kommer – som Lindqvist sa tidigare – att ”sälja av lite grand när det går bra och köpa lite grand när det gått dåligt”.

 

Gör oftare rätt än fel

Att ”köpa på botten och sälja på toppen” är en dröm för många, men i praktiken är det lättare sagt än gjort. Men genom att köpa och sälja succesivt kommer man en lång väg mot ett bra sparande.

– Man kommer oftare göra rätt än fel. Men framför allt blir man inte förloraren som köper och säljer vid helt fel tillfällen och det är mycket viktigt vid långsiktiga investeringar, konstaterar Olof Lindqvist.  

 

Läs mer om Söderberg & Partners rådgivning här

Har du funderingar och vill ha kontakt med en placeringsrådgivare?

{[SoP] Contact us link to form}

 

 

Kontakta oss