Skip to main content Skip to main navigation

Rådgivning

Rådgivning

Vi är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov.

Inom den rådgivande förvaltningen erbjuder vi dig att tillsammans med din rådgivare skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå dina mål. Behovsanalysen är grundläggande för att vi ska lära känna dig och förstå vilka förväntningar du har. 

För en del kunder är avkastningen viktigast, medan andra vill minimera risken. Men det som många har gemensamt är att de ofta vill ha personlig vägledning för att kunna fatta de bästa besluten.

 

Trafikljussystemet - vår betygssättning

I nästa steg kombinerar vi vår aktuella marknadssyn med vår produktanalys. Därmed har vi de förutsättningar på plats som krävs för att ge dig de bästa råden i den tillgångsklass som du valt att investera i.

Vi är övertygade om att vår transparens skapar en solid grund för dig. Vi gör alltid en gedigen analys av marknadens produktutbud, en analys som resulterar i att produkterna betygssätts utifrån vårt trafikljussystem. 

 

Strukturerad investeringsprocess

Söderberg & Partners arbetar efter en strukturerad investeringsprocess för att möta dina mål. Vår marknadsanalys har sin grund i den konjunkturella cykeln och var i cykeln vi befinner oss. För att bedöma det studerar vi till exempel makroekonomisk data, centralbankernas agerande samt värderingar av världens olika marknader och tillgångsslag. 

Ofta är det makroekonomin som de ger de första signalerna om vart ekonomin och börsen är på väg, vilket Söderberg & Partners så kallade ledande indikator visar. 

Marknadsanalysen kompletteras med en analys av världens värdepappersmarknader. Här bedömer vi bland annat priset på respektive investering och jämför det med våra egna prognoser, allt för att säkerställa att det är en attraktiv placering för våra rådgivningskunder.

 

Fair Deal 

På Söderberg & Partners lägger vi stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna för våra kunder. Eftersom vi arbetar med något som vi benämner Fair Deal kan du som kund vara trygg med att vår ersättning är densamma oavsett val av produkt eller antal transaktioner. 

Fair Deal innebär att vi inte har intjäning på eventuellt courtage. Samtliga fondrabatter eller så kallade kick-backs som vi lyckas förhandla oss till av fondbolagen går tillbaka till dig som kund. 

 

Vår ersättning

Vår ersättning varken ökar eller minskar beroende på om du som kund tar mer eller mindre risk. På så sätt kan du vara trygg med att vi alltid agerar i ditt intresse som kund. 

Kontakta oss för att få veta mer om rådgivande förvaltning och om hur vi kan hjälpa dig.

Entreprenörsservice

Hos oss får du hjälp av våra erfarna experter inom Entreprenörsservice. Vi skräddarsyr lösningar som är speciellt framtagna för just dig och din situation.

Många av våra kunder är entreprenörer och att tid är en bristvara är vi fullt medvetna om. Därför tar våra experter ett helhetsgrepp och säkerställer att såväl din privata ekonomi som företagets hanteras optimalt, allt för att din vardag ska bli enklare.

Privata och bolagsrelaterade frågor är ofta tätt sammanflätade. Just därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa att dina bolagsstrukturer är så enkla och funktionella som möjligt. Vårt team med specialister kan assistera dig och ditt företag med bokföring och redovisning. Vi tar också gärna ansvar för din löpande bokföring, fakturering, årsredovisning och deklarationer.

Rådgivning för specifika händelser

Vi ger även rådgivning för specifika händelser, till exempel en företagsöverlåtelse. Då hjälper vi till med till exempel struktureringen inför en exit eller att utvärdera en lämplig exitaktör. Vi agerar även rådgivare och kravställare och går på djupet med frågor rörande ersättningar, risker och åtaganden i samband med exit – allt för att du och ditt bolag ska få bästa möjliga utfall.

Entreprenörsdrivna företag har sällan rätt struktur för att ge ägaren optimalt värde vid försäljning. Ett effektivt sätt att höja företagets värde är att arbeta efter en välplanerad process. Verksamheten struktureras då med utgångspunkt i en genomarbetad exitstrategi.

Transparent prissättning

Söderberg & Partners är alltid transparenta med hur vi tar betalt och om vår intjäning. Att anlita Entreprenörsservice är inget undantag.

Kontakta oss på foretagstjanster@soderbergpartners.se för att få veta mer om utbudet av företagstjänster och om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag.

Private Clients

 

Rådgivning som gör skillnad

Ingen person är den andre lik. Vissa föredrar hög risk, medan andra vill minimera risken. Några sparar långsiktigt till sina barn, vissa ska precis gå i pension och andra är egna företagare. Oavsett situation och mål hjälper vi dig.

Vi tror på personliga möten där du är i fokus, vi utgår ifrån dig och dina behov. Under mötet reder vi ut hur dina preferenser ser ut, vilka förutsättningar du har och vilka målsättningar du har. Detta för att vi ska lära känna dig och veta hur vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt. Dina unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. 

 

Behåll ditt fokus – vi gör resten

Vi ser oss som din strategiska samarbetspartner. Vårt mål är att göra din vardag enklare. Ofta har vi kontakt med våra kunder under väldigt många år, från att samarbetet  inleds och vidare under yrkeslivet och fram till pension. Även efter pensionen ger vi våra kunder råd om hur kapitalet ska placeras och, inte minst, hur pensionen kan tas ut på bästa sätt. Tillsammans med våra kunder bygger vi ett långsiktigt partnerskap som bygger på ömsesidigt förtroende - vi vill finnas där under hela ditt liv.

Kontakta oss

Förvaltning

Vi inleder med att göra en noggrann behovsanalys som blir grundläggande för att vi ska lära känna dig och förstå vilka förväntningar du har. Tillsammans kommer du och din rådgivare fram till en lämplig inriktning på din förvaltning som är anpassad efter dina behov, din ekonomiska situation och dina önskemål avseende bland annat risknivå och tidshorisont.

Som kund kan du välja rådgivande förvaltning. Då är du själv aktiv och med hjälp av din rådgivare fattar du investeringsbesluten. Du kan även välja portföljförvaltning som innebär att du överlåter det dagliga arbetet till våra erfarna förvaltare. Förvaltningen sker alltid med dig som kund som utgångspunkt och alltid inom ramen för den inriktning du önskat. Som kund har du löpande kontakt med din rådgivare som regelbundet går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig.

 

Rådgivande förvaltning

Inom den rådgivande förvaltningen erbjuder vi dig att tillsammans med din rådgivare skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå dina mål. För en del kunder är avkastningen viktigast, medan andra vill minimera risken. Men det som många har gemensamt är att de ofta vill ha personlig vägledning för att kunna fatta de bästa besluten.

 

Portföljförvaltning 

Vissa har inte tid, andra saknar intresse eller kunskap. Oavsett anledning hjälper våra förvaltare dig att förvalta din förmögenhet.

Portföljförvaltning innebär att du själv inte behöver vara aktiv och agera efter marknadens svängningar. I stället överlåter du det dagliga arbetet till våra förvaltare. Som stöd i arbetet har de tillgång till såväl Söderberg & Partners marknads-och produktanalyser, som till analyser från ett flertal svenska och internationellt erkända analyshus. Regelbundet får du en portföljrapport skickad till dig så att du kan följa med i din portföljs utveckling.

Kontakta oss