Skip to main content Skip to main navigation

Rådgivning

Rådgivning

Vi är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov.

Inom den rådgivande förvaltningen erbjuder vi dig att tillsammans med din rådgivare skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå dina mål. Behovsanalysen är grundläggande för att vi ska lära känna dig och förstå vilka förväntningar du har. 

För en del kunder är avkastningen viktigast, medan andra vill minimera risken. Men det som många har gemensamt är att de ofta vill ha personlig vägledning för att kunna fatta de bästa besluten.

 

Trafikljussystemet - vår betygssättning

I nästa steg kombinerar vi vår aktuella marknadssyn med vår produktanalys. Därmed har vi de förutsättningar på plats som krävs för att ge dig de bästa råden i den tillgångsklass som du valt att investera i.

Vi är övertygade om att vår transparens skapar en solid grund för dig. Vi gör alltid en gedigen analys av marknadens produktutbud, en analys som resulterar i att produkterna betygssätts utifrån vårt trafikljussystem. 

 

Strukturerad investeringsprocess

Söderberg & Partners arbetar efter en strukturerad investeringsprocess för att möta dina mål. Vår marknadsanalys har sin grund i den konjunkturella cykeln och var i cykeln vi befinner oss. För att bedöma det studerar vi till exempel makroekonomisk data, centralbankernas agerande samt värderingar av världens olika marknader och tillgångsslag. 

Ofta är det makroekonomin som de ger de första signalerna om vart ekonomin och börsen är på väg, vilket Söderberg & Partners så kallade ledande indikator visar. 

Marknadsanalysen kompletteras med en analys av världens värdepappersmarknader. Här bedömer vi bland annat priset på respektive investering och jämför det med våra egna prognoser, allt för att säkerställa att det är en attraktiv placering för våra rådgivningskunder.

 

Fair Deal 

På Söderberg & Partners lägger vi stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna för våra kunder. Eftersom vi arbetar med något som vi benämner Fair Deal kan du som kund vara trygg med att vår ersättning är densamma oavsett val av produkt eller antal transaktioner. 

Fair Deal innebär att vi inte har intjäning på eventuellt courtage. Samtliga fondrabatter eller så kallade kick-backs som vi lyckas förhandla oss till av fondbolagen går tillbaka till dig som kund. 

 

Vår ersättning

Vår ersättning varken ökar eller minskar beroende på om du som kund tar mer eller mindre risk. På så sätt kan du vara trygg med att vi alltid agerar i ditt intresse som kund. 

Kontakta oss för att få veta mer om rådgivande förvaltning och om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss