Skip to main content Skip to main navigation

Familjerätt

Familjerätt kan vara ett komplext område. Därtill påverkar familjerätten alla människors liv, vilket innebär att det är viktigt att få tillgång till god familjerättslig rådgivning.

Vid rådgivningen får våra kunder träffa erfarna jurister för att gå igenom familjesituationen samt vilka eventuella ekonomiska aspekter som kunden ska ta hänsyn till. Dessutom ges möjlighet att ställa frågor och få svar på vad familjesituationen innebär ur ett juridiskt perspektiv. Vid rådgivningen analyseras vidare behovet av eventuella juridiska handlingar som sedan upprättas eller revideras.

 

Personlig rådgivning

Att se över sin familjesituation och förstå innebörden av hur vissa typer av familjekonstellationer påverkar familjemedlemmarna är viktigt. Dels för att säkerställa att alla handlingar är i sin ordning, dels för att minska risken för eventuella konflikter. 

Äktenskapsförord behövs exempelvis för att se till att viss egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Även sambor som lever tillsammans bör upprätta handlingar. Sambor som önskar investera i egendom utanför hemmet, exempelvis en sommarstuga, bör säkerställa sitt ägande med ett samäganderättsavtal för att undvika eventuella frågetecken. 

 

Lösningar för varje specifik situation

Testamente är ett exempel på ett annat mycket viktigt dokument. Att upprätta ett testamente handlar om att förtydliga och framföra sin sista vilja, vilket ofta är ett stort stöd för de efterlevande. För makar som lever i relationer med särkullbarn är det extra viktigt att upprätta testamente. Det beror på att särkullbarn gör att makars arvsrätt sätts ur spel samt att särkullbarn alltid kan kräva sin laglott.

Vi hjälper kunder att gå igenom varje specifik situation för hela familjen eller för individen, vilket resulterar i en personligt anpassad rådgivning. Alla våra kunder, oavsett var i Sverige de bor, kan få personlig rådgivning. Därför erbjuder vi rådgivning via ett personligt möte, över telefon eller via mejl. 

 

Juridiska handlingar

Vi upprättar sedan juridiska handlingar, dessa är de vanligast förekommande;

  • Testamente
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Gåvobrev
  • Samäganderättsavtal
  • Bouppteckning

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er.

Kontakta oss