Skip to main content Skip to main navigation

Äktenskapsförord

I ett äktenskap mellan två personer uppstår en rad rättigheter och skyldigheter mellan personerna. En av dessa rättigheter är giftorätten vilket innebär en rätt till hälftendelning av alla tillgångar som är giftorättsgods om det blir en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Alla tillgångar är giftorättsgods om de inte gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord (eller via villkor i testamente/gåvobrev från en tredje person). 

Ett äktenskapsförord kan reglera egendomsförhållandena via specifikt angivna tillgångar eller med generella termer. Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna. En make kan således inte ensam bestämma att en egendom ska vara enskild egendom utan båda makarna måste vara överens och underteckna äktenskapsförordet. Om en egendom görs till enskild egendom ingår denna inte i en bodelning vid äktenskapsskillnad

Med anledning av att ett äktenskapsförord är ett avtal så kan man således alltid ändra ett äktenskapsförord genom att upprätta ett nytt. Man kan dock inte välja om det ska gälla vid skilsmässa eller dödsfall. Äktenskapsförord blir allt vanligare i takt med att skilsmässostatistiken stiger. Ett äktenskapsförord kan också vara viktig ur ett arvsperspektiv om makarna har särkullbarn och man inte vill att ens egna tillgångar ska kunna som arv hamna hos den andra makens särkullbarn. 

Ett äktenskapsförord ska undertecknas av båda makarna och äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket i Äktenskapsregistret.

 

Äktenskapsförord för specifik egendom

Vissa makar väljer att i ett äktenskapsförord skriva att viss specifik egendom ska vara enskild egendom för vardera make eller endast för ena maken. Exempel på sådan egendom kan (och bör) vara om en av makarna driver företag med andra personer då man bör se till att ägarandelarna i det bolaget är den makens enskilda egendom, i annat fall kommer företaget att vara med i en eventuell bodelning. Det är också vanligt att om en make äger exempelvis en fritidsfastighet med sina syskon eller liknande, att man gör fritidsfastigheten till enskild egendom så inte den andra maken kan kräva hälften av denna.

 

Äktenskapsföford med generella termer för arv och gåvor

I de flesta äktenskap så uppkommer situationen att den ena, eller båda, makarna erhåller arv från avlidna släktingar. Om inte den avlidne släktingen har tagit ansvar för sin kvarlåtenskap och gjort testamente, så skulle det arvet ingå i en bodelning mellan makarna då det automatiskt blir giftorättsgods. Makarna kan dock se till att på förhand eller i efterhand, upprätta ett äktenskapsförord där man med generella termer skriver att det som en make kan komma att erhålla i arv eller gåvor ska vara enskild egendom.

 

Äktenskapsförord där all giftorätt upphör

Makar kan välja i ett äktenskapsförord att avtala om att alla tillgångar som en make har när man gifter sig, eller som en make även skaffar sig efter giftemålet, ska vara den makens enskilda egendom. Det brukar innebära att man även reglerar arv och gåvor. Vad ett sådant äktenskapsförord får för effekt är att det inte finns något giftorättsgods i äktenskapen och således ingen giftorätt, dvs en rätt att kräva hälften av gemensamma tillgångar. Om makarna skulle välja att skilja sig så hade det inte blivit någon bodelning för ingen av makarna hade haft rätt till den andres egendom.

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Kontakta oss