Skip to main content Skip to main navigation

Gåvobrev

Att ge någon en gåva kan göras relativt simpelt när det rör sig om mindre tillgångar eller egendom. Om man önskar ge någon en tillgång eller egendom av betydande värde är det rekommenderat det dokumenteras skriftligen i ett gåvobrev. 

Anledningen kan vara att man har flera barn men ska endast ge någon av barnen en gåva och vill då fastställa att det ska vara förskott på arv så att de andra barnen blir kompenserade i slutändan när arv ska fördelas. Eller det motsatta, d.v.s att gåvan inte ska vara ett förskott på arv. 

Om en fastighet ska ges i gåva krävs det att det upprättas ett gåvobrev. Makar som vill ge varandra gåvor måste upprätta gåvobrev som även registreras hos Skatteverket i Äktenskapsregistret. 

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Kontakta oss