Skip to main content Skip to main navigation

Samboavtal

De flesta som lever som sambo, eller de som snart ska bli sambo, har förmodligen någon gång fått frågan om de har ett samboavtal. Sambolagen reglerar samboförhållandet och i sambolagen återfinns reglerna om sambo bostad och bohag. Sambolagen reglerar inte vad som händer vid dödsfall, vilket innebär att sambo måste upprätta testamenten, se mer under Testamente.

Ett samboavtal är en möjlighet för sambo att avtala bort reglerna om bodelning som finns i sambolagen. En bodelning för sambo innebär att parterna ska dela lika på samboegendomen i bodelningen. Samboegendom är enligt sambolagen endast bostad och bohag, om detta har införskaffats för gemensamt bruk, d.v.s. med syftet att använda gemensamt. Det innebär att det spelar inte någon roll om endast en av samborna betalade för bostaden, om syftet kan anses vara att bo där tillsammans så har den andra sambon rätt till hälften av bostadens värde om det blir en bodelning. 

Genom samboavtal kan man avtala bort sambolagen vilket medför att samborna vid en bodelning endast får så mycket av samboegendomen som man har betalat för.  

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Kontakta oss