Skip to main content Skip to main navigation

Testamente

När en person avlider så ska kvarlåtenskapen, d.v.s. de tillgångar som utgör arv efter den avlidne, att fördelas på de arvingar som finns. Vilka personer som har rätt till arv är beroende av familjesituationen som den avlidne levde i exempelvis om man varit gift med särkullbarn som har rätt till sin laglott. Alla har dock rätt att upprätta ett testamente om sina tillgångar för att själv bestämma hur arv ska fördelas och till vem det ska tillfalla. Den främsta begränsningen gällande vad som kan bestämmas i ett testamente är att det inte går att göra bröstarvingar arvlösa eftersom de alltid har rätt till sin laglott.

Ett testamente har egentligen inte så många formkrav, testatorn ska vara vid sina sinnens fulla bruk, det ska vara skriftligt och underskriften ska bevittnas av två personer. Ett testamente är dock utsatt för mycket tolkningar och det är anledningen till att man vänder sig till en jurist för att få hjälp med att formuleringarna gör att det blir så som man tänkt sig. Det är också viktigt att förstå alla begrepp och exempelvis skillnaderna mellan barns laglott och arvslott.

I ett testamente väljer också många att villkora arvet som enskild egendom. Enskild egendom innebär att egendomen eller tillgångarna inte kan ingå i en skilsmässa vid separation och äktenskapsskillnad.

 

Testamente för makar med gemensamma barn

Makar som lever tillsammans med endast gemensamma barn kommer att ärva varandra fullt ut då barn till gifta föräldrar måste vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. De kan inte heller kräva sin laglott. Det innebär att behovet i testamentet sällan är att ändra arvsgången. Det är dock väldigt viktigt och ofta önskvärt att villkora arvet till barnen när båda avlidit att det ska vara enskild egendom för barnen så att arvet inte kan ingå i en skilsmässa för barnen längre fram i livet. 

 

Testamente för makar med särkullbarn

Makar som lever med särkullbarn, d.v.s. barn som inte är gemensamma, har ett stort behov av testamente med anledning av att särkullbarnen har bättre rätt till arv än vad den efterlevande maken har. Detta kan justeras genom ett testamente men särkullbarnen har fortfarande rätt till sin laglott. Om testamente inte finns så har barnen rätt till sin arvslott vilket är hela arvet, en laglott är hälften av en arvslott. Här finns det dock en del villkor och önskemål som kan vara viktigt att skriva i sitt testamente, exempelvis att efterlevande maken i första hand ska få bostaden etc. 

 

Testamente för sambo

Det blir allt vanligare att leva som sambo utan att gifta sig. Om man gör det så måste man ta sig an juridiken då skyddet inte är lika stort som för gifta. Den främsta aspekten är att sambo inte ärver varandra, här krävs det testamente. Om sambo har barn kommer barnen att ändå ha rätt till sin laglott om det finns ett testamente, men det kan göra stor skillnad för den efterlevande sambo om man minskar barnens arv från arvslott till laglott.

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Kontakta oss