Skip to main content Skip to main navigation

Företagstjänster

Företagstjänster

2 februari · 2017

Som kund hos oss har du möjlighet att ta hjälp av våra erfarna experter inom företagstjänster. Vi hjälper dig att skräddarsy lösningar som är unika för dig och din situation.

Många av våra kunder är entreprenörer som driver ett eller flera företag. Gemensamt för många entreprenörer är att tid är en bristvara och det är här Söderberg & Partners kan vara din partner. Våra experter gör vardagen enklare för dig och ser till att såväl din privata ekonomi som företagets hanteras på ett optimalt sätt. 

Privata och bolagsrelaterade frågor är ofta tätt sammanflätade. Just därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa att dina bolagsstrukturer är så enkla och funktionella som möjligt. Söderberg & Partners har ett team med specialister som både kan assistera dig och ditt företag med bokföring och redovisning. Vi kan också ta ansvar för din löpande bokföring, fakturering, årsredovisning och deklarationer. 

 

Rådgivning för specifika händelser

Söderberg & Partners företagstjänster erbjuder råd­givning för mer specifika händelser, till exempel en företagsöverlåtelse. I sådana fall hjälper vi till med till exempel struktureringen inför en exit eller att utvärdera en lämplig exitaktör. Vi kan agera som rådgivare och kravställare avseende ersättningar, risker och åtaganden i samband med exit, allt för att du och ditt bolag ska få det bästa möjliga utfallet. 

Entreprenörsdrivna företag har sällan rätt struktur för att ge ägaren ett optimalt värde vid en försäljning. En välplanerad process där verksamheten struktureras med utgångspunkt i en genomarbetad exitstrategi höjer företagets värde. Söderberg & Partners företagstjänster kan erbjuda dig hjälp och vägledning i varje unik situation. 

 

Transparent prissättning

Som alltid på Söderberg & Partners är vi transparenta med hur vi tar betalt och om vår intjäning. Att anlita företagstjänster är inget undantag. Till skillnad från många andra rådgivningsföretag och banker är alla våra kunder välkomna att anlita en expert från företagstjänster, oavsett ekonomiska förutsättningar. 

Kontakta oss på foretagstjanster@soderbergpartners.se för att få veta mer om utbudet av företagstjänster och om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag.

Kontakta oss