Skip to main content Skip to main navigation

Karl-Johan.png

Johan Helin om samarbetet med Optidev

Johan Helin arbetar som pensionsrådgivare på Söderberg & Partners i Göteborg. Johan har arbetat med Optidev i 6 månader och har hjälpt till att revidera bolagets pensions- och försäkringspolicy samt lansera den nya försäkringsplanen Plusplan Modern. Här berättar han om samarbetet med Optidev och vad som utmärker Göteborg som region.

Berätta om samarbetet med Söderberg & Partners och Optidev? 

Idag hjälper vi Optidev inom affärsområdet pension och vi har tidigare även hjälpt företaget med att utbilda sin personal i diverse hälsofrågor. Vårt samarbete handlar främst om att förtydliga vilka försäkringar de har både i förebyggande fall men även när olyckan alternativt sjukdomen är ett faktum. Utöver det har de stora frågorna handlat om att revidera deras pensions- och försäkringspolicy samt lansera Söderberg & Partners nya upphandlade försäkringsplan Plusplan Modern. Inför införandet av planen var det dels många frågor och utmaningar för Optidev men också hur de skulle gå tillväga vid lansering och presentation av nyheten. Saker och ting växte fram och med hjälp av vår lanserings- och etableringsplan så klarnande genomförandet allteftersom. Min upplevelse är att allt fungerar bra och att företaget och dess anställda är nöjda med förändringarna.

Hur är det att arbeta med försäkringsrådgivning i Göteborg?

Det är både utmanande och utvecklande och samtidigt väldigt inspirerande. Göteborg är på ett sätt en stad där man ibland säger att alla känner alla. Med det sagt gäller det att alltid leverera hög kvalitet och att alltid stå för sitt ord. En göteborgare vill i regel allt som oftast göra affären inom staden och helst med en göteborgare. Det betyder också att om man begår ett misstag kan det vara komplicerat att få en andra chans. I utvecklingen av den egna affären bygger allt på att hela tiden göra rätt saker och ta bort onödiga moment samt det som inte fungerar. Vårt team jobbar just nu med att ta fram en ny arbetsmodell efter principerna lojalitet och potential för alla våra befintliga försäkringskunder. Planen är att sjösätta detta under hösten och det ska bli intressant att se vilka effekter det får, både för våra kunder men också för utvecklingen av vår egen verksamhet.

Vad tänker du på när du hör begreppet ”Rörelsekraft”?

Jag tänker då på positiv energi som ger mig kraft och driver mig framåt.

Så hjälper vi dig

Saknar du en rådgivare att kunna ringa till? På Söderberg & Partners värnar vi om den personliga kontakten. I Göteborg finns tre kontor och vi har experter inom samtliga affärsområden. Vi hjälper till med företagsförsäkringar, tjänstepension och förmögenhetsrådgivning.

 


ikon-ring oss-2.png

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss här


Kontakta oss