Skip to main content Skip to main navigation

Karl-Johan.png

Victor Kindbom om samarbetet med ÖSK

Victor Kindbom är pensionsrådgivare på Söderberg & Partners i Örebro och har arbetat med Örebro SK Fotboll (ÖSK) i 6 år. Victor hjälper ÖSK med pensionsrådgivningen men som stark supporter är samarbetet djupare än så. Här berättar han om samarbetet med ÖSK och vad som utmärker Örebro som region.

Berätta om samarbetet med Söderberg & Partners och ÖSK?

Rent konkret så hjälper vi till med pensionsrådgivning, men relationen mellan Söderberg & Partners och ÖSK handlar om så mycket mer än så. ÖSK är ett oerhört starkt och viktigt nav i stan och många som arbetar på Söderberg & Partners i Örebro är engagerade på olika sätt i klubben och har varit supportrar i många år.

Hur är det att arbeta med försäkringsrådgivning i Örebro?

När man verkar på en mindre ort så måste man verkligen göra ett bra jobb för att kunna få, och behålla kunder. Gör du inte ett bra jobb är du rökt – inte bara för den aktuella kunden utan för hela staden. Detta driver oss att hela tiden leverera på topp.

De flesta bolagen i Örebro är också ägarledda och har en mer personlig koppling till staden och dess invånare. Den personliga relationen och ditt personliga varumärke blir då desto viktigare. En annan sak vi märker med Örebro är att en hel del Stockholmsbaserade kunder faktiskt väljer att anlita Örebrobaserade försäkringsförmedlare, redovisningsfirmor, jurister etc. Detta för att personalomsättningen generellt sett är lägre här, vilket innebär bättre kontinuitet och längre relationer med de nyckelpersoner som arbetar med företagen.

Vad tänker du på när du hör begreppet ”Rörelsekraft”?

Att det är viktigt att kunna lyfta fram och fokusera på det positiva som sker under tuffa tider.  

Så hjälper vi dig

Saknar du en rådgivare att kunna ringa till? På Söderberg & Partners värnar vi om den personliga kontakten. I Örebro hittar du oss på Oskarsparken 1 där vi har experter inom samtliga affärsområden. Vi hjälper till med företagsförsäkringar, tjänstepension och förmögenhetsrådgivning.


ikon-ring oss-2.png

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss här


Kontakta oss