Skip to main content Skip to main navigation

Karl-Johan.png

Karl-Johan Hübsch om samarbetet med Prototal

Karl Johan Hübsch arbetar som försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners i Jönköping och har arbetat med Prototal i 2 år. Det var när Prototals behov av ansvarsförsäkring förändrades som de kom i kontakt och Karl-Johan fick förmånen att se över deras försäkringsskydd. Här berättar han om samarbetet med Prototal och vad som utmärker Jönköping som region.

Berätta om samarbetet med Söderberg & Partners och Prototal?

För ett par år sedan kom vi i kontakt med Prototal då deras behov av ansvarsförsäkring förändrades. Det var i samband med nya produkter inom områden som ställer högre krav på försäkringsleverantörerna. Vi fick då förmånen att hjälpa Prototal med en översyn av skyddet och att upphandla en anpassad försäkringslösning som även skulle godkännas av samarbetsparter.

Hur är det att arbeta med försäkringsrådgivning i Jönköping?

I vår region finns en fantastisk entreprenörsanda vilket syns i alla de olika företag som producerar alla möjliga olika produkter och komponenter. För oss innebär det att vi behöver vara lyhörda för att förstå hur våra kunders verksamhet bedrivs och vilka utmaningar samt risker de möter. Allt från bränder och maskinhaverier till komplexa avtalsfrågor.  

Vad tänker du på när du hör begreppet ”Rörelsekraft”?

För mig är det förmåga till anpassning och omställning när förutsättningarna förändras oavsett om det sker plötsligt eller långsamt över tid.

Så hjälper vi dig

Saknar du en rådgivare att kunna ringa till? På Söderberg & Partners värnar vi om den personliga kontakten. I Jönköping hittar du oss på Södra Strandgatan där vi har experter inom samtliga affärsområden. Vi hjälper till med företagsförsäkringar, tjänstepension och förmögenhetsrådgivning.

 


ikon-ring oss-2.png

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss här


Kontakta oss