Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners
En finansiell helhetslösning för

företag och privatpersoner arbetsgivare och anställd små bolag och internationella koncerner entreprenör och anställd privat och offentlig sektor

 

 

 

Vilka vi är

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi erbjuder även digitala verktyg för finansiell rådgivning och för löne- och förmånshantering.

Varför Söderberg & Partners

  • Branschens nöjdaste kunder – för sjunde året i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning
  • Rankats som bäst på det personliga mötet, service, etik och familjerätt (Prospera, 2018)
  • Klättrar mest i branschen av Sveriges Private Banking-aktörer (Prospera, 2018)
  • Toppbetyg i 3S kundundersökning 2018

Våra tjänster


Newsroom

Vad är löneväxling och vem tjänar på det?

Vi svarar på 5 frågor om löneväxling.

Börsåret 2018 – Tilltagande handelskonflikt fick marknaderna på fall

Skattenyheter och lönsamma deklarationstips inför 2019

Hållbarhet i rådgivningen


Ikoner_Bolag med bästa hållbarhetsarbete.png

Som rådgivare har vi möjlighet till påverkan genom att erbjuda hållbara råd. Vi hjälper våra kunder att hitta hållbara sparprodukter och påverkar branschen genom att uppmärksamma de bästa aktörerna.

Hållbarhetsanalys

Bolag och produkter som får ett grönt betyg i vår hållbarhetsanalys:

  • Väljer in hållbara investeringar
  • Arbetar aktivt som ansvarsfulla aktieägare
  • Använder sitt inflytande för att påverka och samarbetar med andra investerare
  • Underlättar för kunder att göra hållbara val

Play

Play

Kontakta oss