Skip to main content Skip to main navigation

Upphandlingar

Tjänstepension

Pensionsupphandlingar

Mer pension till medarbetarna, lägre kostnader för företaget. Det resulterar våra upphandlade försäkrings- och tjänstepensionsplaner i. Med ett förvaltat kapital på över 300 miljarder kronor har vi förhandlingsstyrka. Och den styrkan använder vi till att pressa priser och förbättra villkor. 

Kostnader och avgifter är viktiga parametrar. Men minst lika viktigt är att avkastningen är så hög som möjligt med hänsyn till den risk som tas. För att kunna ge pensionsspararna detta måste erbjudandet var brett och flexibelt. Och det är här våra upphandlingar kommer in i bilden.

I våra upphandlingar har vi plockat ut de bästa erbjudandena från försäkringsbolag som är starka inom olika segment. På så sätt har vi skapat en heltäckande lösning med stor valfrihet och kraftigt förenklad administration för arbetsgivaren. Vi analyserar och förhandlar ständigt med nya försäkringsbolag. De som passerar nålsögat har ett bra erbjudande som sedan våra kunder har möjlighet att välja.

Upphandlingarna passar såväl stora som mindre bolag i alla branscher. Planerna täcker in alla typer av behov som företaget kan tänkas ha, vare sig det gäller vanlig tjänstepension, löne- eller bonusväxling samt chefspension.

  • Kraftfulla förmåner och villkor
  • Enklare och snabbare administration
  • Lägre avgifter, vilket i slutänden ger mer pension åt individen
  • Personlig rådgivning som tar hänsyn till individens totala ekonomi
  • En av marknadens starkaste gruppförsäkringserbjudande
  • Hälsokoncept som ger lägre avgifter och premier för sjukförsäkring och premiebefrielse
Kontakta oss