Skip to main content Skip to main navigation

Gruppförsäkringar

Våra gruppförsäkringar förenar ny teknik med stora försäkringsvolymer, vilket genererar unika mervärden för våra kunder. Lösningarna vänder sig till arbetsgivare som vill erbjuda sina medarbetare riktigt konkurrenskraftiga förmåner.

Boka en kostnadsfri genomgång av er pensionslösning!

Det finns tre starka skäl att teckna gruppförsäkring via Söderberg & Partners:

1. Bättre villkor och priser

Söderberg & Partners samlade kundvolymer skapar förhandlingsstyrka. Det ger betydande pris- och villkorsförbättringar.

 

2. Enklare hälsoregler vid ansökan

Gruppförsäkringar innebär att försäkringsbolagens risk sprids över en stor grupp. Och lägre risk leder till att anslutningsreglerna blir enklare och premierna lägre. En privat tecknad försäkring kräver ofta en lång hälsodeklaration. Det kan leda till att personer med tidigare sjukhistorik får begränsningar i försäkringsskyddet eller att ansökan avslås. Med Söderberg & Partners gruppförsäkring ökar antalet personer som har möjlighet att teckna försäkring.

 

3. Enkel administration

Den samordnade administrationen gör hanteringen enkel och smidig samt medför en väsentlig kostnadsreducering. Besparingen leder till en lägre premie för medarbetaren.

Kontakta oss