Skip to main content Skip to main navigation

Wealth Management

Entreprenörsservice

Hos oss får du hjälp av våra erfarna experter inom Entreprenörsservice. Vi skräddarsyr lösningar som är speciellt framtagna för just dig och din situation.

Många av våra kunder är entreprenörer och att tid är en bristvara är vi fullt medvetna om. Därför tar våra experter ett helhetsgrepp och säkerställer att såväl din privata ekonomi som företagets hanteras optimalt, allt för att din vardag ska bli enklare.

Privata och bolagsrelaterade frågor är ofta tätt sammanflätade. Just därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa att dina bolagsstrukturer är så enkla och funktionella som möjligt. Vårt team med specialister kan assistera dig och ditt företag med bokföring och redovisning. Vi tar också gärna ansvar för din löpande bokföring, fakturering, årsredovisning och deklarationer.

Rådgivning för specifika händelser

Vi ger även rådgivning för specifika händelser, till exempel en företagsöverlåtelse. Då hjälper vi till med till exempel struktureringen inför en exit eller att utvärdera en lämplig exitaktör. Vi agerar även rådgivare och kravställare och går på djupet med frågor rörande ersättningar, risker och åtaganden i samband med exit – allt för att du och ditt bolag ska få bästa möjliga utfall.

Entreprenörsdrivna företag har sällan rätt struktur för att ge ägaren optimalt värde vid försäljning. Ett effektivt sätt att höja företagets värde är att arbeta efter en välplanerad process. Verksamheten struktureras då med utgångspunkt i en genomarbetad exitstrategi.

Transparent prissättning

Söderberg & Partners är alltid transparenta med hur vi tar betalt och om vår intjäning. Att anlita Entreprenörsservice är inget undantag.

Kontakta oss på foretagstjanster@soderbergpartners.se för att få veta mer om utbudet av företagstjänster och om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag.

 

 

Våra tjänster


Rådgivning för dig som privatperson

Rådgivning för dig som företagare

Rådgivning för institutioner

 

Kontakta oss