Hållbar förmögenhets­rådgivning

Hållbarhet i rådgivningen

Som rådgivare har vi störst möjlighet till påverkan genom att erbjuda hållbara råd.

Vi hjälper våra kunder att hitta hållbara sparprodukter, samt påverka branschen genom att uppmärksamma de bästa aktörerna. De bolag och produkter som får ett högt hållbarhetsbetyg väljer in hållbara investeringar, arbetar aktivt som ansvarsfulla aktieägare, använder sitt inflytande för att påverka och samarbetar med andra investerare, samt underlättar för kunder att göra hållbara val.

Du kan läsa mer om hållbarhetsanalyserna här

Hållbar portföljförvaltning

Utöver hållbara råd i vår investeringsrådgivning kan vi även erbjuda diskretionär portföljförvaltning av din förmögenhet som främjar hållbarhetsaspekter.

Diskretionär portföljförvaltning innebär att du helt överlåter investeringsbesluten för din förmögenhet till oss. Inom denna tjänst erbjuder vi ett antal portföljmandat med hållbarhetsprofil.

Produkterna som dessa portföljer investerar i är därmed klassificerade som artikel 8 i (EU) 2019/2088 (”SFDR”). Hållbarhetsstrategin för dessa produkter är densamma. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen.

Förvaltningen prioriterar innehav med ett grönt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners analys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier.

Vårt hållbarhetsarbete genom åren

Söderberg & Partners har sedan bolagets start haft ambitionen att hela tiden ligga i framkant inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Under åren har vi genomfört en rad olika initiativ och förändringar i våra tjänster och i vår verksamhet i syfte att bidra till en mer hållbar värld. Du hittar ett axplock nedan: