Bostads­rätterna

Bostadsrätterna har, tillsammans med Söderberg & Partners, skapat en specialanpassad försäkring för fastigheter i bostadsrättsform. Den skiljer sig därför från standardmässiga fastighetsförsäkringar som i grunden är konstruerade för hyresfastigheter. Försäkringen utmärker sig genom att ha bredast möjliga omfattning för att föreningen ska kunna känna sig trygg i sitt val.

Bostadsrätternas fastighets­försäkring

En unik förmån för Bostadsrätternas medlemsföreningar.

Vad skiljer Bostadsrätternas fastighetsförsäkring från andra produkter som förekommer på marknaden?

 • Styrelseansvar – Högt försäkringsbelopp utan självrisk
  Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse innebär en exponering av ditt personliga ansvar. Anser någon att styrelsen agerat försumligt, fattat fel beslut eller underlåtit att fatta beslut, kan styrelsen ådra sig skadeståndsanspråk. Det är därför viktigt att styrelseansvarsförsäkringen har ett högt försäkringsbelopp. Att försäkringen gäller för styrelseledamöter är självklart, men vi vet att det är vanligt med lekmannarevisorer och därför tycker vi att det är en självklarhet att även de ska omfattas.

 • Allriskförsäkring – Fullvärdesskydd
  Både fastighetsförsäkringen och bostadsrättstillägget är allriskförsäkringar med fullvärdesskydd. Det innebär att försäkringen gäller för plötslig oförutsedd fysisk skada på byggnaden eller bostaden.

 • Brandförsäkring – Utan självrisk
  Vid brandskada utgår ingen självrisk vilket det normalt gör för andra fastighetsförsäkringar på marknaden.

 • Rättsskyddsförsäkring
  Omfattar även tvister i förvaltningsdomstol så som hyresnämnden.

 • Maximalt åldersavdrag på 200 000 kr
  Det kan komma att bli viktigt med ett begränsat åldersavdrag i händelse av en omfattande skada.

Offertförfrågan

Gör en offertförfrågan genom att fylla i formuläret eller ladda ner en offertblankett.
Be om offert

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter

Försäkringen är framtagen och administreras av Söderberg & Partners.

Kontaktpersoner

Åke Arén
Åke Arén
Rådgivare SAK
ake.aren@soderbergpartners.se
Maximilian Arén
Maximilian Arén
Rådgivare SAK
maximilian.aren@soderbergpartners.se
Marie-Therése Löwen
Marie-Therése Löwen
Rådgivare SAK
therese.lowen@soderbergpartners.se
Therese Bengtsson
Therese Bengtsson
Rådgivare SAK
therese.bengtsson@soderbergpartners.se
Jakob Westrin
Jakob Westrin
Rådgivare SAK
jakob.westrin@soderbergpartners.se
Carolina Andersson
Carolina Andersson
Administratör SAK
carolina.andersson@soderbergpartners.se