Vad blev resultatet av Aktiv Påverkans andra påverkningstema?

12 sep. 2023
Nyligen avslutades det andra påverkanstemat inom fondstrategin Aktiv Påverkan: Att minska koldioxidutsläppen inom bygg- och anläggningssektorn. Alla teman som strategin driver har röstats fram av spararna själva och syftet med Aktiv Påverkan är att investera i bolag som aktiv ägare för att få till en förändring som leder till ökad hållbarhet.

Samarbetspartnern för detta projekt, som genomfördes mellan 2020-2022, var Svenska Miljöinstitutet (IVL) och bolagen vi valde att investera i inom temat är båda fastighetsbolag, Stendörren Fastigheter och Diös Fastigheter. 

Precis som när det första projektet utvärderades kunde vi se positiva resultat i slutrapporten. Bolagen fick dra lärdomar från IVL:s erfarenhet inom området och kunde sedan använda metoder för bland annat utsläppsberäkning i sina egna verksamheter.

I projektet har Stendörren och Diös fått jobba med att utveckla sina strategier för att minska sin klimatpåverkan och har fått verktyg för att ta fram långsiktiga färdplaner och åtgärdspaket. Det har resulterat i att bolagen nu har satt upp mer ambitiösa, forskningsbaserade mål samt fått rätt verktyg för att kunna uppnå dessa.

Som sparare inom Aktiv Påverkan kan man följa vårt arbete, däribland de hållbarhetsrelaterade aktiviteterna, på de inloggade sidorna. Exempelvis kan man se vilka dialoger som har förts med specifika bolag samt resultatet av den hållbarhetsscreening som görs halvårsvis på innehaven i de underliggande fonderna. Vi publicerar även en projektrapport efter varje avslutat påverkansprojekt. 

Vill du läsa projektrapporten för det avslutade temat? Då hittar du den här.

Detta är marknadsföringsmaterial, prospektet för Söderberg & Partners Funds och/eller relevant faktablad bör granskas innan ett slutgiltigt investeringsbeslut tas. Prospektet och information om investerares rättigheter finns tillgängligt på engelska och faktabladet finns tillgängligt på både engelska och svenska på www.soderbergpartners.lu/documents.

De marknadsföringsarrangemang som gjorts för att marknadsföra produkterna i Luxemburg och Sverige kan komma att avslutas i framtiden.