Konkurserna ökar – är ni skyddade mot osäkra kundfordringar?

Ny statistik visar att antalet konkurser i Sverige ökar kraftigt. Det innebär att risken för osäkra kundfordringar ökar och kan slå hårt mot företagen. På Söderberg & Partners hjälper vi många kunder att trygga verksamheten med hjälp av en kreditförsäkring. En viktig försäkring som många företag saknar.

Konkurserna har ökat med 64 procent

Antalet konkurser når nu rekordhöga nivåer i Sverige, det visar en artikel om konkursstatistik från UC.  Antalet konkurser har ökat med 64 procent jämfört med föregående år, vilket innebär att det nu blir viktigare än någonsin att skydda sig mot osäkra kundfordringar.

Den dramatiska uppgången har påverkat samtliga stora branscher, och har slagit särskilt hårt mot byggsektorn, restaurangbranschen samt informations- och kommunikationsbranschen. Så vad innebär detta för svenska företag och hur skyddar du företaget mot osäkra kundfordringar som kan slå hårt mot ekonomin?

Vad menas med kundfordringar och vad är osäkra kundfordringar?

Kundfordringar är pengar som företaget har rätt att få från sina kunder för de varor eller tjänster som redan har levererats men ännu inte har betalats. Du kan tänka på det som en faktura som ska betalas. 

Men vad är då osäkra kundfordringar? Det är pengar som företaget kanske aldrig får in. Det kan handla om att kunden vägrar att betala eller att kunden hamnar i ekonomiska svårigheter och kanske går i konkurs. Det är alltså som att företaget har skickat ut en faktura där det finns en stor risk att du inte kommer att få betalt.

Många företag står utan skydd mot osäkra kundfordringar

På Söderberg & Partners har vi den specialistkompetens som krävs för att hjälpa företag att skapa ett bra skydd mot osäkra kundfordringar genom en så kallad kreditförsäkring. Specialistteamet Trade Credit har lång erfarenhet av att hjälpa kunder i olika storlek och med olika riskprofiler.

Malin Kronqvist, försäkringsexpert inom Trade Credit försäkring, har arbetat i 17 år med att hjälpa kunder att skydda sig mot osäkra kundfordringar. Hon menar att det är ett skydd som ofta missas när företaget försäkras.

”Många vet inte hur hårt osäkra kundfordringar kan slå mot företagets ekonomi om olyckan är framme. Sanningen är att kundfordringarna kan utgöra upp till 30 procent av företagets balansräkning. Det innebär stora konsekvenser för företag som drabbas av uteblivna betalningar. Jag förvånas över hur många gånger vi ser att den här kommersiella risken är helt oförsäkrad, även på väletablerade bolag”, säger Malin Kronqvist.

Varje år påverkas många företag av kundförluster på grund av konkurser, vilka nu ökar kraftigt. Många drabbas även av utebliven betalning till följd av störningar i leverantörskedjan, embargon och sanktioner eller andra politisk drivna händelser. Med en kreditförsäkring säkrar du upp dina kundfordringar – och slipper obehagliga överraskningar.

”Kreditförsäkring ingår aldrig i en vanlig företagsförsäkring. Det är en egen produkt som behöver tecknas separat. Lite som en livförsäkring för företaget. Försäkringen triggas av att någon av kunderna hamnar på obestånd eller rent av går i konkurs. Ibland ser vi bolag som själva går i konkurs efter att en kund har gjort det. Det är alltså en mycket viktig försäkring”, menar Malin.

En kreditförsäkring behöver alltid anpassas efter försäkringstagarens behov och processer. Arbetet med behovsanalysen kan liknas vid ett hantverk där mångårig erfarenhet kan göra stor skillnad för slutresultatet. Det är därför vi kopplar in specialistkompetens för att försäkra kunder mot osäkra kundfordringar.

Kreditförsäkring – ett skydd med många fördelar

En kreditförsäkring skyddar alltså företagets kundfordringar. Det sker i huvudsak på två sätt, dels ger den dig löpande information om din kunds betalningsförmåga, dels skyddar den dig om din kund inte kan betala när kredittiden har löpt ut. Många använder också kreditförsäkringen som en del i företagets kreditpolicy för att minska riskerna vid kundförluster.

Det finns många skäl till att försäkra dina kundfordringar:

  • Försäkringen täcker vanligen kundförluster upp till 90 procent.
  • Du får löpande kreditbevakning av dina kunder.
  • Du skapar trygga rutiner för kredithanteringen.
  • Det ger en enhetlig kreditsyn på ditt företag, oavsett land.
  • Försäkringen begränsar kostnaderna vid kundförluster.
  • Det möjliggör en högre belåningsgrad.

En av de kunder som har upptäckt fördelarna med kreditförsäkring är Lars-Åke Brännström, ordförande och delägare för SwedPaper. Utöver den trygghet som försäkringen innebär för företagets framtid, ser Lars-Åke en stor nytta i att kunna höja belåningsgraden.

”Tack vare försäkringen kan vi idag belåna våra exportfakturor i stora delar av världen med liknande villkor som i Sverige”, säger Lars-Åke.

En förmedlare kan hjälpa dig att förutse risker

I en värld där oväntade risker snabbt kan bli verklighet, kan vi som försäkringsförmedlare hjälpa dig att vara förberedd på det som väntar runt hörnet. De senaste årens utmaningar – från pandemier och geopolitiska konflikter till inflation och elkris – har visat hur viktigt det är med anpassningsbara och robusta försäkringslösningar.

Vi på Söderberg & Partners har den expertis som krävs, för att skapa ett tryggt skydd för ditt företag. Och förhandlingkraften som behövs för att ge er generösa villkor till ett bra pris.

Vill du veta mer om kreditförsäkring och hur du kan skydda dig mot osäkra kundfordringar?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig!

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.