7 tips när du ska ta ut pension

11 juni 2024
Att gå i pension är en stor omställning i livet. Samtidigt som du ska hitta nya rutiner och aktiviteter att fylla dina dagar med, har du plötsligt nya ekonomiska förutsättningar. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din pension, är det viktigt att ta ut din pension på ett genomtänkt sätt. Ofta får du välja själv hur du vill ta ut tjänstepension, vilket kan ha stor betydelse. Vi reder ut vad du bör se över när det är dags att gå i pension.

Ta ut pension på ett genomtänkt sätt

Att gå i pension kan upplevas som en stor förändring. Nu ska din levnadsstandard finansieras av din pensionsutbetalning istället för din inkomst. Ta dig därför tid att planera hur du ska ta ut din pension och se över din pensionsprognos i lugn och ro. 

Det är svårt att ge ett enkelt svar på hur du ska ta ut din pension på bästa sätt. För att hitta det bästa sättet för dig, behöver du först kartlägga vilka utgifter du kommer ha som pensionär. Utifrån det kan du uppskatta hur mycket du behöver ta ut i pension varje månad för att täcka dina kostnader.

Fundera även över hur dina behov kommer skilja sig under pensionen. Kommer du vilja vara mer aktiv under de första åren och då ta ut mer pension – eller vill du ha en jämn utbetalning? Det beslutet styr i vilken ordning som du ska ta ut din tjänstepension.

”Vår rekommendation är att du börjar planera ditt pensionärsliv i lugn och ro, en tid innan det är dags att gå i pension. Börja med att skapa dig en tydlig bild av din totala pension. Det gör du smidigast genom att logga in i Söderberg & Partners onlinetjänst, om du eller din arbetsgivare är kund hos oss. Där får du en tydlig bild av ditt samlade kapital”, säger Mattias Koch, pensionsrådgivare på Söderberg & Partners.  

Om du eller din arbetsgivare inte är kund hos Söderberg & Partners, kan du annars logga in på en annan pensionsportal som visar ditt samlade pensionskapital, som exempelvis minpension.se. 

Vår rekommendation är att du börjar planera ditt pensionärsliv i lugn och ro, en tid innan det är dags att gå i pension.

Kom ihåg att du förhoppningsvis ska ta ut din tjänstepension under många år framöver. Därför är det även viktigt att se över hur ditt pensionskapital ska förvaltas på bästa sätt under utbetalningstiden.

Går det att ta ut tjänstepension som engångsbelopp?

Kan man ta ut hela sin tjänstepension på en gång? Ja, i vissa fall kan du ta ut din tjänstepension som ett engångsbelopp, men det beror på vad villkoren säger i din specifika pensionsplan. En del pensionsavtal tillåter dig att ta ut tjänstepension som engångsbelopp, men det finns restriktioner om hur stor del av pensionen som du får ta ut på detta sätt.

Om din pensionsförsäkring eller ditt individuella pensionssparande (IPS), understiger ett prisbasbelopp (57 300 kr för 2024), kan det kan det vara möjligt att ta ut din tjänstepension som ett engångsbelopp, eftersom Skatteverket numera tillåter återköp. Det förutsätter dock att försäkringsbolaget och din arbetsgivare godkänner det.

”Kom ihåg att även om du har möjligheten att ta ut tjänstepension som ett engångsbelopp, bör du se över om det är lönsamt för dig. Pensionen räknas som ytterligare en inkomst vid sidan av lönen, vilket gör att mycket kan försvinna i skatt”, säger Mattias.

Innan du bestämmer hur du ska ta ut din tjänstepension är det därför viktigt att du sätter dig in i vilka skattemässiga konsekvenser det skulle innebära för dig. Det kan vara en bra idé att diskutera med en rådgivare för att förstå vilka konsekvenserna det får om du skulle ta ut tjänstepension som ett engångsbelopp. 

Ta ut tjänstepension och jobba – fungerar det?

Får jag börja ta ut tjänstepension och jobba samtidigt? En del pensionsplaner tillåter detta. Det beror på vad villkoren säger i din specifika pensionsplan. Olika pensionsavtal och försäkringsbolag kan ha olika regler för när du får börja ta ut pension. 

En del planer låter dig ta ut tjänstepension vid 55 års ålder, medan andra kräver att du ska vara äldre. Om du exempelvis har ITP1, kan du bara ta ut pension i pensioneringssyfte (vilket i praktiken innebär att om du exempelvis vill betala ut 20 procent av din tjänstepension, behöver du gå ner 20 procent i inkomst). Om du har ordinarie ITP2, behöver du arbeta tills du är 62 år och 1 månad, för att kunna få en så kallad kollektiv slutbetalning. 

Kom ihåg att din inkomst från både arbete och pension beskattas enligt gällande skattetabeller. För att du inte drabbas av negativa skattekonsekvenser, kan det därför vara klokt att diskutera hur du ska ta ut din tjänstepension med en rådgivare.

7 saker att se över när du ska ta ut pension 

Om du planerar hur du ska med god framförhållning, blir dina beslut mer välgrundade. Dessutom kan en del förändringar (såsom byte av förvaltningsform), ta flera månader att genomföra. 

För att hjälpa dig i planeringen har Mattias listat sju saker som du bör se över för att kunna planera hur du ska ta ut din tjänstepension och förvalta din återstående pension på bästa sätt. 

Sju frågor att se över när du ska börja ta ut pension:

 

  1. Hur ser din totala pension ut? Börja med att skapa dig en tydlig bild över din totala pension genom att logga in på dina sidor i Söderberg & Partners onlinetjänst (eller på exempelvis minpension.se om du inte är kund).
  2. Hur ser villkoren ut för de olika delarna av din pension? Sätt dig in i vad som gäller för vardera pensionsförsäkring och andra delar av din pension. Då är du insatt i vilka alternativ du har, när du sedan ska skapa en plan för hur du vill ta ut din pension.
  3. Hur mycket kommer du att behöva i pension och när? Gå igenom dina utgifter för att räkna ut vilket månadsbelopp som du kommer behöva som pensionär. Du kan ofta styra över utbetalningstiden för din tjänstepension och ditt eventuella privata pensionssparande. En del vill kunna vara mer aktiv under de första åren och då ta ut mer tjänstepension under den tiden. Den allmänna pensionen kan du dock endast ta ut som en så kallad livsvarig pension.
  4. Kan du ta ut en månatlig pension som ligger under brytpunkten för statlig inkomstskatt? Om din totala pensionsutbetalning innan skatt ligger under brytpunkten för statlig inkomstskatt, betalar du endast kommunal inkomstskatt på månadsutbetalningarna.
  5. Dags att minska risken? Fundera över om du vill att kapitalet ska förvaltas med en lägre risk, nu när du ska börja ta ut din pension. En fördel med att minska risken är att månadsbeloppet varierar mindre, vilket kan skapa ökad stabilitet och trygghet för dig. Förvaltningen av ditt pensionskapital kan du med fördel diskutera tillsammans med en rådgivare.
  6. Finns det försäkringar som du bör avsluta i samband med att du slutar arbeta? Fundera på om du betalar för skydd som du inte längre behöver – men kom ihåg att inte ta några förhastade beslut. För om du skulle ångra dig, kan din ålder begränsa möjligheten att teckna om försäkringen. 
  7. Vill du att din kvarvarande tjänstepension ska gå till din familj när du går bort? I så fall behöver du ett återbetalningsskydd. Om du istället väljer bort återbetalningsskyddet, får du mer pengar till din tjänstepension, då du får ta del av arvsvinster. Det innebär att du får ta del av insparade tjänstepensionspengar från andra jämnåriga som saknar återbetalningsskydd när de går bort.

Vi vet att planeringen kan kännas komplex – trots alla tips. Om du känner så, kan du med fördel ta hjälp av en av våra rådgivare.

Ta ut pension - så startar du utbetalningarna 

När det blir dags att ta ut pension behöver du kontakta alla aktuella försäkringsbolag, banker och myndigheter. Det finns tyvärr ingen central motpart för att påbörja utbetalningarna av dina pensionsförsäkringar. 

En pensionsförsäkring måste ha en angiven ålder som säger när försäkringen ska börja betalas ut. Det kan ställa till problem om du till exempel tänker att du ska arbeta till 68 år när du är i 40-årsåldern, men senare i livet omvärderar situationen och väljer att gå i pension vid 64 års ålder. Då är det viktigt att komma ihåg att försäkringsbolaget inte proaktivt kommer fråga dig om du vill ta ut din försäkring förrän du närmar dig 68 år. Du behöver därför kartlägga alla dina pensionsförsäkringar, innan du bestämmer dig för hur du ska finansiera din framtid som pensionär. ”Försäkringsbolaget känner inte till om du har valt att börja plocka ut andra pensionsförsäkringar och tyvärr finns det inte någon central samordning av pensionsförsäkringar”, säger Mattias.

Vi hjälper dig med planering och rådgivning

Det kan vara utmanande att på egen hand hitta rätt nivå och längd på utbetalning av din pension. Vi på Söderberg & Partners har utvecklat en tjänst för såväl arbetsgivare som privatkunder, där vi hjälper dig att fatta välgrundade beslut inför pensionen.

Vi kan hjälpa dig med allt från att planera hur du ska ta ut din pension till att se över vad som kan förbättras i förvaltningen av din pension.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.