Ingår i medlemsavgiften

Försäkringsskyddet är en viktig trygghetsfråga! Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du som medlem en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, vill säga dygnet runt. Du kan ansöka om försäkringar för din partner/medförsäkrad samt dina barn.

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

Vill du anmäla en skada, läs mer här. 

Olycksfallsförsäkring

Gäller för dig som medlem både fritid och arbetstid. Olycksfallsförsäkringen ger bland annat ersättning:

  • vid medicinsk invaliditet upp till 22 prisbasbelopp (år 2023, 1 155 500 kr)
  • vid dödsfall på grund av olycksfall, 2,2 prisbasbelopp (år 2023, 115 500 kr)
  • för kostnader i samband med olycksfallet

Sjukförsäkring

Gäller dig som är ordinarie medlem. Efter 30 dagars sjukskrivning betalas ersättning ut med högst 1 500 kronor per månad och längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbeloppets storlek beror på graden av arbetsoförmåga. Studerandemedlemmar omfattas inte av sjukförsäkringen.

Samtalsstöd (ingår i Sjukförsäkring)

Samtalsstöd ingår i den obligatoriska sjukförsäkringen och är en tjänst som ger kostnadsfri rådgivning via telefon av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach för att tidigt ta itu med problem som annars kan växa och påverka välmåendet och arbetsförmågan negativt. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt. Helgfria vardagar kl. 8-19 svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. I första hand lämnas då rådgivning på telefon, men det kan även bli aktuellt med ett personligt möte beroende på ärendets karaktär.

Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd. Läs mer om samtalsstöd här.

Teckna frivilliga försäkringar

Du har även möjlighet att höja upp ditt försäkringsskydd genom att teckna frivilliga försäkringar, se separat sida Personförsäkringar.

Ansökan frivillig gruppförsäkring

Dokument

Försäkringsbesked för Polisförbundets obligatoriska medlemsförsäkring 2023

Försäkringsbroschyren 2023

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Polisförbundet Försäkring

Telefon: 08-676 97 00, välj tonval 2
E-post: forsakringar@polis­forbundet.se

Polisförbundet Försäkring
c/o Söderberg & Partners
Box 31
851 02 Sundsvall 

För din säkerhet behöver vi fastställa att vi pratar med rätt person när vi diskuterar dina försäkringar, du kan därför få frågan att personvalidera dig via Mobilt BankID.