Skip to main content Skip to main navigation
Oktober 2018

Söderberg & Partners växer snabbast inom Private Banking enligt Prosperas undersökning

Oktober 2018

Söderberg & Partners medarbetare först att bli klimatpositiva

Söderberg & Partners vill möta den allt viktigare frågan om framtidens klimat och valde alldeles nyligen, som det första företaget i svenskt näringsliv, att se till att medarbetarna inte enbart är klimatpositiva i arbetet – de klimatkompenserar även för samtliga medarbetare på hemmaplan och på fritiden i övrigt. Nu utmanar de fler att följa efter.

Play
Företagsförsäkring

Värdet av rådgivning

Play
Företagsförsäkring

Värdet av rådgivning

Kontakta oss