Skip to main content Skip to main navigation
HÅLLBARHET

Söderberg & Partners Hållbara fondförsäkringar

Detta är den fjärde analysen i ordningen av analysen Hållbara fondförsäkringar. Denna analysrapport identifierar och premierar de fondförsäkringar som både väljer in och erbjuder hållbara fonder i utbudet, men även är pådrivande för att påverka fondernas innehav i en hållbar riktning.

KUNDNÖJDHET

Söderberg & Partners har branschens nöjdaste kunder – för sjätte året i rad

I dag publicerade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) resultatet av sin årliga undersökning kring kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. Undersökningen visar att Söderberg & Partners är den aktör som har mest nöjda kunder inom förmedlarbranschen – för sjätte året i rad.

Play
Företagsförsäkring

Värdet av rådgivning

Play
Företagsförsäkring

Värdet av rådgivning

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss