Hållbarhets­policy

Vi är en del av finanssektorn som spelar en stor roll i samhället, både inom den ekonomiska utvecklingen och den miljömässiga. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Därför eftersträvar vi att göra hållbara val i vår dagliga verksamhet och arbetar aktivt med förbättringar i vår verksamhet.

Vår policy

Söderberg & Partners hållbarhetspolicy för hela den svenska koncernen. Policyn beskriver riktningen i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Vår vision är att alltid göra de bästa miljövalen och ta socialt ansvar i den dagliga verksamheten. Med vår hållbarhetspolicy vill vi skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor och göra kontinuerliga förbättringar. Hållbarhetsarbetet förutsätter bland annat att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande regelverk, och med en hög etisk och moralisk standard.

Läs vår hållbarhetspolicy här