Smartare verktyg för medarbetarsamtal

Heartpace är en digital lösning för målstyrning av medarbetardialoger, utvärderingar och kompetens. Med verktyget kopplar du medarbetarmål till övergripande strategier.

Att arbeta med Heartpace klargör på ett tydligt sätt ansvar och förväntningar i organisationen. Det skapar värdefullt engagemang som leder till bättre resultat.

Med Heartpace säkerställer du att alla medarbetare arbetar mot gemensamma mål samtidigt som du får transparens och översikt.

"Att skapa långsiktiga resultat för våra kunder och deras medarbetare är vårt mål. Vår kompetens om hur man skapar övergripande engagemang finns inbyggt i vår molntjänst som är både enkel och lättillgänglig."


Verktyget har hög säkerhetsklass och uppfyller det nya regelverket i enlighet med GDPR. Testa vår tjänst kostnadsfritt. Anmäl ditt intresse på vår hemsida.

Vad ingår i Heartpace?

Här är några exempel på vad som ingår i verktyget:

  • Hantering av målstyrda utvecklings-, löne- och månadssamtal

  • Lönekartläggning och löneanalys

  • Utvärderingsverktyg - peer review, 360-utvärdering

  • Kompetens-CV modul

  • Enkätverktyg

  • Integration med Office 365, Microsoft AD, Google m.fl.

Vill du veta mer om Heartpace?

Besök Heartpace hemsida för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.
Till Heartpace 

Kontakta oss

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt