HR-system

Heartpace är ett HR-system som utvecklades för att lösa HR-avdelningarnas utmaningar. Kraven på HR-avdelningarna ökar och de förväntas utveckla organisationen samtidigt som de belastas med allt fler administrativa uppgifter. Dessutom ställs högre krav på att hantera medarbetardata på ett säkert sätt. Heartpace HRM-system har lösningar på alla dessa utmaningar och frigör värdefull tid på avdelningen.

Ett säkert och effektivt HR-system

Heartpace HRM-system hjälper till att samla företagets HR-processer, medarbetardata och dokument enligt den högsta säkerhetstandarden, ISO 27001. Något som Heartpace är tämligen ensamma om bland HR-techbolag i Sverige.

Utöver det, automatiserar systemet er pre-, on-, och offboarding för dina medarbetare. Systemet stöttar även med målstyrda medarbetarsamtal och HR-data som hjälper dig att ta datadrivna beslut. Självklart är systemet utformat i en användarvänlig design, vilket gör att chefer och medarbetare enkelt kan arbeta självständigt i Heartpace. 

Frigör i snitt 11 timmar i veckan

I Heartpace senaste kundundersökning fick kunderna uppskatta hur mycket administrationstid som systemet har sparat dem. Resultatet visade på en stor tidsbesparing för HR-avdelningarna.

”Glädjande nog visade vår senaste kundundersökning att de HR-avdelningar som har implementerat vårt HRM-system, själva uppskattar att de har minskat sin administrationstid per HR-funktion med cirka 11 timmar per vecka”, säger Markus Söderberg, marknadschef på Heartpace.

Utöver att de uppskattade att avdelningen hade minskat administrationstiden med i snitt 11 timmar i veckan, visade kundundersökningen att 9 av 10 användare upplever att de får förbättrade arbetsflöden och datahantering med Heartpace HR-system. 

Vill du se hur systemet fungerar? Då kan du få en kostnadsfri demo av Heartpace. Anmäl ditt intresse på heartpace.se.

HR-konsultointi voi olla keskustelua ja sparrausta asiantuntijan kanssa.

Ett HR-system med många smarta funktioner

När du väljer Heartpace som HR-system, får du många smarta funktioner som underlättar din vardag. Här är några exempel på vad som ingår i Heartpace:

  • HR-admin, organisationsschema och masterdata
  • Hantering av målstyrda utvecklings-, löne- och månadssamtal
  • Lönekartläggning, lönerevision, löneanalys och marknadslönedata
  • Utvärderingsverktyg - peer review, 360-utvärdering, feedback
  • Kompetens-CV modul
  • Enkätverktyg, e-nps och Puls
  • Integration med Office 365, Microsoft AD, Google m.fl.

Vill du veta mer om Heartpace?

Besök Heartpace hemsida för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.
Till Heartpace

Kontakta oss