Samarbeten för en bättre värld

För att bidra till en hållbar utveckling i samhället samarbetar vi på Söderberg & Partners i Sverige med olika aktörer som är verksamma där vi vill göra skillnad. Vårt fokus ligger på att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar, med inriktning på miljö och utbildning. Nedan kan du läsa mer om några organisationer som vi stöttar.

Stiftelsen Läxhjälpen

Sedan november 2023 är Söderberg & Partners huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen. Ett engagemang som kommer att möjliggöra insatser för över 350 elever på 20 skolor runt om i landet under det närmaste året. Syftet är att stötta Läxhjälpens viktiga arbete för att fler ungdomar ska klara av grundskolan och inte hamna i utanförskap.

Läxhjälpen bedriver en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat, riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Programmet riktar sig mot högstadieelever som riskerar att inte klara av grundskolan, för att hjälpa dem att nå gymnasiebehörighet och ge dem framtidstro.

Läxhjälpsprogrammet bedrivs på de skolor som uppvisar lägst resultat när det kommer till elevernas prestation i skolan. På dessa skolor skapas elevgrupper bestående av 15 utvalda elever och tre läxhjälpare. Läxhjälparna är anställda universitets- eller högskolestudenter som två gånger i veckan träffar sina elever för att planera och studera. Med stöd från läxhjälparna, är målet att eleverna ska kunna prestera bättre och att de ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Programmet är kostnadsfritt för eleverna och pågår under minst ett läsår.

"Samarbetet med Söderberg & Partners blir en milstolpe för Läxhjälpen och det är med stor glädje vi går hand i hand mot en framtid där varje ungdom kan uppfylla sin fulla potential. Vi kommer att arbeta enade och som en väsentlig resurs för ökad gymnasiebehörighet där de största behoven finns. Tillsammans kommer vi att skapa möjligheter, bygga broar och forma en ljusare framtid för våra elever”, säger Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.  

Läs mer på Läxhjälpens hemsida

 

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. De är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt sitt arbete.

Söderberg & Partners har under flera år haft ett samarbete med Rädda Barnen där vi bland annat donerat drygt 5 miljoner kronor till deras arbete i flyktingläger runt om i Syrien. Just nu stöttar vi deras arbete för ungdomar med psykisk ohälsa. Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, möter barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda. Centrum erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar, samt telefonrådgivning till allmänheten och konsultation till andra professionella som möter barn i sitt arbete. 

Läs mer på Rädda Barnens hemsida

Våra barns klimat

Våra barns klimat är en klimatorganisation som samlar föräldrar och andra vuxna för att påverka klimatpolitiken genom att lyfta fram barnens perspektiv. Deras vision är ett samhälle där alla barn garanteras ett gott liv på en välmående planet.

Våra barns klimat vill att alla partier ska ge klimatomställningen högsta prioritet, göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt och göra Sverige till ett föregångsland inom klimatområdet. Genom att skriva på deras upprop för en politik i linje med klimatmålen skapas ett väljartryck som ger politikerna mod och beslutsamhet i frågan.

Våra barns klimat finansieras av bidrag från privatpersoner, projektstöd och genom en donation från oss på Söderberg & Partners. Genom vårt bidrag kan de fortsätta sitt arbete för ett bättre klimat för våra barn. Gåvan kommer att användas till att stötta deras arbete för att se till att Sveriges klimatpolitik är i linje med vad vetenskapen kräver, samt till att engagera fler föräldrar i klimatomställningen.

Läs mer på Våra barns klimats hemsida

Barncancerfonden

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Barncancerfonden strävar efter att utrota barncancer och se till att drabbade barn och familjer får den vård och det stöd de behöver.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Tack vare forskningens framsteg är det nu 85 % av alla barn som överlever sin cancerdiagnos. Trots det är barncancer den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Därför måste kampen mot barncancer fortsätta.

Forskning, Information och Råd & Stöd är Barncancerfondens tre viktiga ändamål. Verksamheten finansieras av generösa gåvor från privatpersoner och företag. Söderberg & Partners är stolta över att bidra genom att vara Barnsupporter Företag.

Läs mer på Barncancerfondens hemsida

Barn till Ensamma Mammor

Idag lever ca 145 000 barn i Sverige i en familj där man inte klarar av de nödvändigaste levnadskostnaderna. Med fattigdom kommer utsatthet. Den svåra ekonomiska situationen påverkar barnen och mödrarnas levnadsvillkor inom många områden, t.ex. utbildning, hälsa, fritid, kultur och kompetens. I klarspråk innebär det att stress, psykisk ohälsa, förtvivlan, trötthet och överlevnadskamp präglar familjernas vardag.

Utöver dessa förhållanden tillkommer det sociala utanförskapet som fattigdom innebär. Barnen blir experter på att dölja sin livssituation både i skolan och bland kamrater eftersom de skäms över sin situation. Barnen önskar att de kunde göra allt det som deras vänner kan göra.

Barn till Ensamma Mammor vill skapa en långsiktig samhällsförändring, genom att skapa hopp och stärka individen tidigt genom verksamhetens träffar och aktiviteter. Barnen erbjuds en möjlighet att delta, få ett andrum i vardagen och rätten till lek och skratt. Organisationen försöker fylla deras helger och lov med glädjefyllda upplevelser. Vidare stöttas mammorna genom kunskapshöjande insatser för att bidra till att även hemmamiljön för barnen förbättras. Barn till Ensamma Mammor är en del av Fryshuset.

Söderberg & Partners stöttar Barn till Ensamma Mammor på olika sätt. Vår favoritaktivitet är ett stort julkalas som hålls i december. Syftet med dagen är att ge barnen en mysig och rolig dag fylld med aktiviteter som de sent kommer att glömma. På plats har vi en blandning av vår egen personal och personal från Barn till Ensamma Mammor.

Läs mer på Barn till Ensamma Mammors hemsida

Happy Child Foundation

Happy Child Foundation stöttar barnhemmet Happy Child Home i Muang Mai i deras strävan att ge barnen där en trygg uppväxt med kärleksfull personal, tillgång till hälsosam mat, möjlighet till utbildning och tillgång till sjukvård när de blir sjuka.

Happy Child Home ligger på ön Phuket i Thailand och drivs av Susanne Janson, Hans Forssell och Khun Wow, tillsammans med övrig personal. Det första mötet och början på samarbetet skedde då Susanne och Hans letade efter sin familj efter Tsunamin. Susanne och Hans fick dessvärre återvända till Sverige utan någon av sina familjemedlemmar, men mitt i tragedin tändes en ny strimma av hopp och framtid. Susanne och Hans fick höra talas om det nystartade barnhemmet och såg direkt en möjlighet att hjälpa till och göra skillnad på plats. Susanne och Hans kontaktade barnhemmet och i början av mars 2005 återvände de till Thailand för att stanna där. Det blev starten på det som idag är stiftelsen Happy Child Foundation som arbetar för att stödja Happy Child Home i Muang Mai. Susanne och Hans är idag ansvariga för den dagliga driften och kontakten med omvärlden.

Idag är Happy Child Home ett barn- och familjehem med kapacitet för ca 35 barn. Barnhemmet drivs oavkortat av donationer från privatpersoner och företag, vilket innebär att allt stöd och alla bidrag betyder oerhört mycket för barnhemmets fortsatta verksamhet. Barnhemmets viktigaste uppgift är att lära barnen att hjälpa sig själva. Detta är en förutsättning för att de ska lämna barnhemmet som starka självständiga individer, redo att möta världen. Det allra bästa sättet att hjälpa sig själv till en bättre framtid är genom en bra utbildning. På Happy Child Home läggs därför stort fokus på studier och läxor, förutom det självklara att ge alla barn kärlek, kärlek och åter kärlek.

Alla som arbetar med Happy Child Foundation gör det helt ideellt vilket gör att de endast har administrativa kostnader på ca 3% och att resten av donerade medel går direkt till barnen på barnhemmet.

Om ni vill följa vardagen på Happy Child Home så följ dem på Facebook eller Instagram.

Läs mer på Happy Childs hemsida

FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Pedofil. Incest. De flesta vill knappt tänka på vad orden innebär. Ännu mindre prata om det. Vi arbetar mot en brottslighet som får en att känna sig väldigt illa till mods. Men den här brottsligheten försvinner ju inte bara för att vi inte vill prata om det.

Enligt Europarådet (2014) är ett av fem barn utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. Av det kan man dra slutsatsen att det finns fler än 5 miljoner anhöriga eller närstående till barn som far illa genom sexuella övergrepp om vi räknar med att det för varje utsatt barn finns ungefär fem närstående. Det innebär också att alla lärare i våra skolor, såväl inom för-, grund- och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar som behöver modiga och smarta vuxna runt omkring sig. Det förebyggande arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn är därför mycket viktigt.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. Målet är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn, vilket man tror leder till en ökad förståelse och handlingsberedskap. Söderberg & Partners donerar pengar till stiftelsens viktiga arbete.

Läs mer på FTS Säkra Varje Unges hemsida