Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. De är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt sitt arbete.

Söderberg & Partners har under flera år haft ett samarbete med Rädda Barnen där vi bland annat donerat drygt 5 miljoner kronor till deras arbete i flyktingläger runt om i Syrien. Just nu stöttar vi deras arbete för ungdomar med psykisk ohälsa. Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, möter barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda. Centrum erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar, samt telefonrådgivning till allmänheten och konsultation till andra professionella som möter barn i sitt arbete. Utöver detta projekt har vi även ett löpande samarbete med Rädda Barnen kring vår fond ’Aktiv Påverkan’ och dess arbete för att motverka barnarbete. Du kan läsa mer om detta i rapporten "Vem arbetar för dina pengar?".

Läs mer på Rädda Barnens hemsida 

Våra barns klimat

Våra barns klimat är en klimatorganisation som samlar föräldrar och andra vuxna för att påverka klimatpolitiken genom att lyfta fram barnens perspektiv. Deras vision är ett samhälle där alla barn garanteras ett gott liv på en välmående planet.

Våra barns klimat vill att alla partier ska ge klimatomställningen högsta prioritet, göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt och göra Sverige till ett föregångsland inom klimatområdet. Genom att skriva på deras upprop för en politik i linje med klimatmålen skapas ett väljartryck som ger politikerna mod och beslutsamhet i frågan.

Våra barns klimat finansieras av bidrag från privatpersoner, projektstöd och genom en donation från oss på Söderberg & Partners. Genom vårt bidrag kan de fortsätta sitt arbete för ett bättre klimat för våra barn. Gåvan kommer att användas till att stötta deras arbete för att se till att Sveriges klimatpolitik är i linje med vad vetenskapen kräver, samt till att engagera fler föräldrar i klimatomställningen.

Läs mer på Våra barns klimats hemsida 

Barncancerfonden

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Barncancerfonden strävar efter att utrota barncancer och se till att drabbade barn och familjer får den vård och det stöd de behöver.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Tack vare forskningens framsteg är det nu 85 % av alla barn som överlever sin cancerdiagnos. Trots det är barncancer den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Därför måste kampen mot barncancer fortsätta.

Forskning, Information och Råd & Stöd är Barncancerfondens tre viktiga ändamål. Verksamheten finansieras av generösa gåvor från privatpersoner och företag. Söderberg & Partners är stolta över att bidra genom att vara Barnsupporter Företag.

Läs mer på Barncancerfondens hemsida 

Barn till Ensamma Mammor

Idag lever ca 145 000 barn i Sverige i en familj där man inte klarar av de nödvändigaste levnadskostnaderna. Med fattigdom kommer utsatthet. Den svåra ekonomiska situationen påverkar barnen och mödrarnas levnadsvillkor inom många områden, t.ex. utbildning, hälsa, fritid, kultur och kompetens. I klarspråk innebär det att stress, psykisk ohälsa, förtvivlan, trötthet och överlevnadskamp präglar familjernas vardag.

Utöver dessa förhållanden tillkommer det sociala utanförskapet som fattigdom innebär. Barnen blir experter på att dölja sin livssituation både i skolan och bland kamrater eftersom de skäms över sin situation. Barnen önskar att de kunde göra allt det som deras vänner kan göra.

Barn till Ensamma Mammor vill skapa en långsiktig samhällsförändring, genom att skapa hopp och stärka individen tidigt genom verksamhetens träffar och aktiviteter. Barnen erbjuds en möjlighet att delta, få ett andrum i vardagen och rätten till lek och skratt. Organisationen försöker fylla deras helger och lov med glädjefyllda upplevelser. Vidare stöttas mammorna genom kunskapshöjande insatser för att bidra till att även hemmamiljön för barnen förbättras. Barn till Ensamma Mammor är en del av Fryshuset.

Söderberg & Partners stöttar Barn till Ensamma Mammor på olika sätt. Vår favoritaktivitet är ett stort julkalas som hålls i december. Syftet med dagen är att ge barnen en mysig och rolig dag fylld med aktiviteter som de sent kommer att glömma. På plats har vi en blandning av vår egen personal och personal från Barn till Ensamma Mammor.

Läs mer på Barn till Ensamma Mammors hemsida 

Happy Child Foundation

Happy Child stöttar barnhemmet i Muang Mai i deras strävan att ge barnen där en trygg uppväxt med kärleksfull personal, tillgång till hälsosam mat, möjlighet till utbildning och tillgång till sjukvård när de blir sjuka.

Barnhemmet ligger på ön Phuket i Thailand och drivs av Susanne Janson, Hans Forssell och Khun Wow, tillsammans med övrig personal. Det första mötet och början på samarbetet skedde då Susanne och Hans letade efter sin familj efter Tsunamin. Susanne och Hans fick dessvärre återvända till Sverige utan någon av sina familjemedlemmar, men mitt i tragedin tändes en ny strimma av hopp och framtid. Susanne och Hans fick höra talas om det nystartade barnhemmet och såg direkt en möjlighet att hjälpa till och göra skillnad på plats. Susanne och Hans kontaktade barnhemmet och i början av mars 2005 återvände de till Thailand för att stanna där. Det blev starten på det som idag är stiftelsen Happy Child som arbetar för att stödja Barnhem Muang Mai. Susanne och Hans är idag ansvariga för den dagliga driften och kontakten med omvärlden.

Idag är Barnhem Muang Mai ett barn- och familjehem med kapacitet för ca 35 barn. Barnhemmet drivs oavkortat av donationer från privatpersoner och företag, vilket innebär att allt stöd och alla bidrag betyder oerhört mycket för barnhemmets fortsatta verksamhet. Barnhemmets viktigaste uppgift är att lära barnen att hjälpa sig själva. Detta är en förutsättning för att de ska lämna barnhemmet som starka självständiga individer, redo att möta världen. Det allra bästa sättet att hjälpa sig själv till en bättre framtid är genom en bra utbildning. På Barnhem Muang Mai läggs därför stort fokus på studier och läxor, förutom det självklara att ge alla barn kärlek, kärlek och åter kärlek.

Alla som arbetar med Happy Child Foundation gör det helt ideellt vilket gör att de endast har administrativa kostnader på ca 3% och att resten av donerade medel går direkt till barnen på barnhemmet.

Läs mer på Happy Childs hemsida 

FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Pedofil. Incest. De flesta vill knappt tänka på vad orden innebär. Ännu mindre prata om det. Vi arbetar mot en brottslighet som får en att känna sig väldigt illa till mods. Men den här brottsligheten försvinner ju inte bara för att vi inte vill prata om det.

Enligt Europarådet (2014) är ett av fem barn utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. Av det kan man dra slutsatsen att det finns fler än 5 miljoner anhöriga eller närstående till barn som far illa genom sexuella övergrepp om vi räknar med att det för varje utsatt barn finns ungefär fem närstående. Det innebär också att alla lärare i våra skolor, såväl inom för-, grund- och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar som behöver modiga och smarta vuxna runt omkring sig. Det förebyggande arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn är därför mycket viktigt.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. Målet är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn, vilket man tror leder till en ökad förståelse och handlingsberedskap. Söderberg & Partners donerar pengar till stiftelsens viktiga arbete.

Läs mer på FTS Säkra Varje Unges hemsida 

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en partipolitisk obunden, ideell organisation som verkar för att främja företagande i det svenska utbildningssystemet. Skolelever får genom Ung Företagsamhets verksamhet upptäcka och träna sitt eget entreprenörskap och får en förståelse för betydelsen av entreprenörskap i samhället. På gymnasiet ges eleverna till exempel möjlighet att under ett läsår pröva på att starta och driva ett företag med stöd av lärare och rådgivare från näringslivet. Sedan 2010 arbetar de även på grundskolenivå.

Ung Företagsamhet har sedan 1980 stärkt över 500 000 gymnasieelever inför livet efter skolan genom sin utbildning UF-företagande. Tack vare vårt partnerskap med Ung Företagsamhet är vi med och ger ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Söderberg & Partners bidrar även genom att vara tävlingsvärd och juryordförande för Årets ekologiskt hållbara UF-företag i Stockholm, där fokus ligger på den ekologiska hållbarheten i första hand. Men att arbeta med hållbart företagande innebär att få social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet att fungera tillsammans. För Söderberg & Partners är det viktigt att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Därför är vi stolt partner till Ung Företagsamhet.

Global utmaning

Global Utmaning är en fristående och oberoende tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på de globala utmaningarna inom hållbarhetsområdet. Tankesmedjan skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Söderberg och Partner är en strategisk partner till Global Utmanings största projekt hittills, Klimatagendan, som är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Initiativet samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull och rättvis omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.

Söderberg och Partners kommer under två år att stötta projektets kommunikations- och opinionsbildning. Vi kommer även att medverka i projektets arbete med finansmarknadslösningar och vara rådgivande experter under hela projektet.

Läs mer på Global Utmanings hemsida 

We & Sports

We & Sports jobbar med preventiva, stöttande och behandlande insatser inom mental hälsa för barn och ungdomar mellan 6 och 25 år. Med hjälp av olika metoder stärker de barn och ungdomars mentala hälsa och rustar dem för livets med- och motgångar. De preventiva metoderna bygger på global och nationell forskning samt beprövad erfarenhet.

Under tre år har We & Sports utbildat drygt 7 000 barn, ungdomar, föräldrar, tränare och ledare inom idrotten, med ett gott resultat. Föräldrar, tränare och ledare över hela landet har fått viktig kunskap som kan användas för att stötta barn och ungdomar. Söderberg & Partners ser preventiva insatser som ett viktigt led i att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för våra barn och ungdomar.  Vi är därför med och stöttar We & Sports genom att donera pengar till deras viktiga verksamhet.

Läs mer på We & Sports hemsida