Vi lever för nöjda kunder

Sveriges nöjdaste kunder - 12 år i rad

Vi lever för nöjda kunder! Därför är vi otroligt glada att vi, för tolfte året i rad, blivit utnämnda till aktören med Sveriges mest nöjda kunder inom förmedlarbranschen enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning. SKI:s rapport fastslår även att kunder till försäkringsförmedlare generellt sett är mer nöjda än de kunder som har direktkontakt med försäkringsbolagen.

Vår viktigaste uppgift är att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med de råd vi ger och den hjälp de får. I en bransch som rör sig mot automatiserade lösningar står vi fast vid att erbjuda det personliga mötet – att våra kunder ska få rådgivning på det sätt som passar dem bäst! Därför är vi otroligt glada att våra kunder har sagt sitt och är nöjdast i branschen i år igen.

Betyder oerhört mycket

“Hela vår verksamhet går ut på att lösa våra kunders utmaningar och hjälpa dem fatta beslut som kan ha stor betydelse för deras ekonomi, deras arbete, och deras liv. Därför betyder det oerhört mycket för oss att få dessa kvittenser på att vårt arbete verkligen gör skillnad för kunderna och gör dem till de nöjdaste i hela branschen" - Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners

Vi har alltid tid för dig

Är ert företag inte kund hos Söderberg & Partners idag och vill veta mer? Vi kan hjälpa er med pensionsplaner, förmögenhetsrådgivning, försäkringar, skattefrågor, HR-verktyg och mycket annat – som vi gärna berättar mer om när vi ses.
Kontakta oss

94 %

av våra kunder rekommenderar oss till vänner och kollegor*

91 %

av våra kunder tycker att vi är lätta att ha och göra med*

78 %

av våra kunder tycker att vi är förnyare av branschen*

Kvalitetsarbete

Inom Söderberg & Partners arbetar flera avdelningar med direkt kvalitetsarbete. De mest centrala är Intern kvalitetskontroll, Riskkontroll samt Internrevision. Söderberg & Partners kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att vi levererar hög kvalitet till våra kunder.

Intern kvalitetskontroll

Utöver den externa funktionen för regelefterlevnad har Söderberg & Partners skapat en intern kvalitetskontroll som syftar till att säkerställa en effektiv kontroll av kvaliteten på verksamhetens leveranser. Den interna kvalitetskontrollen är en viktig del för att kunna arbeta med ständig förbättring av verksamheten. 

Riskkontroll

Söderberg & Partners har en centralt inrättad funktion för riskhantering och riskkontroll som är oberoende i relation till verksamheten. Funktionen förser styrelse och ledning med information om företagets risker och analyser av utvecklingen av dessa samt föreslår i förekommande fall ändringar i styrdokument och processer.  Genom att identifiera riskområden och vid behov komma med åtgärdsförslag hanterar och förbättrar Söderberg & Partners löpande sin risksituation.

Söderberg & Partners minimerar även sina operativa risker dels genom att upprätta och implementera erforderliga regler, instruktioner och riktlinjer för respektive del av verksamheten, dels genom att följa upp de kunskapskrav för ledning och anställda som uppställs i de författningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar verksamheten och dels genom att teckna ansvarsförsäkringar för verksamheten.

Internrevision

Internrevisionen, som är en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen, utför riskbaserade och regelstyrda granskningar av såväl den operationella verksamheten som andra kontrollfunktioner (funktionen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad).

Certifiering enligt ISO 9001:2015 avser den försäkringsrådgivning inom pension som utförs av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (SPICAB)

*Enligt en kundundersökning 2021 via 3S