Försäkrings­förmedlaren vände avslag till ersättning

XL BYGG krävs på stora summor efter att en säljare har rekommenderat en annan takpapp än den som takpanneleverantören rekommenderar för att deras garanti ska gälla. Materialvalet i sig är inte felaktigt men ord står mot ord – och försäkringsbolaget vill inte betala ut ersättning. Men XL BYGG har stöd från Söderberg & Partners försäkringsförmedlare som kräver att beslutet ska omprövas.

XL BYGG tar hjälp av Söderberg & Partners 

Byggvarhuskedjan XL-BYGG består ett 100-tal fristående anläggningar över hela landet och riktar sig till proffs i byggbranschen. Ett företag som verkar i en bransch med många risker.

2021 valde XL BYGG att ta hjälp av Söderberg & Partners för att säkerställa att kedjans är rätt försäkrad – till rätt pris. I samband med det kom Victor Norre Möller, som är platschef på XL-BYGG i Mölndal, i kontakt med sin nuvarande försäkringsförmedlare Anton Sonar.

”XL BYGG har utöver en företagsförsäkring, även en fastighetsförsäkring, fordonsförsäkring och en speciell ansvarsförsäkring som kallas för åtkomstförsäkring.  Den sistnämnde är anpassad för kraven i ABM07 om materielleveranser och är en viktig försäkring i deras bransch”, säger Anton Sonar, försäkringsförmedlare på Söderberg & Partners.

Materialrådgivningen slår hål på garantin

I november 2023 offererade en säljare på XL-BYGG en komplett taklösning åt en byggkund. Han rekommenderade material till ett takbyte som byggkunden skulle utföra åt sin kund.

Under tiden taket byggdes började dock taket läcka in. En oberoende besiktningsman kallades då ut. Läckan hade inget med själva materialvalet att göra men det konstaterades under besiktningen att underlagsduken som hade använts inte längre var godkänd av takpanneleverantören för att deras garanti på pannorna skulle gälla.

Det kändes inte roligt och det var helt klart en turbulent tid innan jag kom i kontakt med Anton, som lugnade mig på ett professionellt sätt.

Materialvalet som hade rekommenderats av XL BYGG var inte felaktigt och det var inte materialet som var orsaken till läckan. Trots det ansåg kunden att XL BYGG borde rekommenderat den papp som krävdes för att garantin skulle gälla.

Att lägga om taket med ny papp och laga läckaget, skulle kosta omkring 200 000 kr för byggbolaget. De krävde i sin tur XL BYGG på beloppet med hänvisning till en felaktig rekommendation av material.

”Det kändes inte roligt och det var helt klart en turbulent tid innan jag kom i kontakt med Anton, som lugnade mig på ett professionellt sätt. Tillverkarna av de produkter som jag hade sålt, hade jag redan fått ett utlåtande från innan jag kontaktade Söderberg & Partners. De slog ifrån sig och lade hela ansvaret på entreprenören som hade lagt taket. Det kändes inte helt rätt mot min kund, då det var jag som hade rekommenderat lösningen”, säger Victor.

Det kändes otroligt skönt att jag hade en försäkringsförmedlare mellan mig och försäkringsbolaget som kunde föra min talan. Det kändes tryggt att ha någon med erfarenhet och kunskap inom området på sin sida.

Söker stöd i försäkringen – men får avslag

När Anton får samtalet från Victor, hjälper han XL BYGG att ta kontakt med försäkringsbolaget och skicka in ett ärende som de ska få ta ställning till.  

”Jag förstod att det kunde vara svårt att åberopa ersättning för skadan med hänvisning till villkor i den vanliga ansvarsförsäkringen eftersom den ersättning just sakskada. I detta fall handlade det ju om felaktig rådgivning. Samtidigt hade vi förstärkt XL BYGGs skydd med en åtkomstförsäkring som var anpassad för ABM07”, berättar Anton. Försäkringsbolaget gav dock inte det besked som Anton och Victor hade hoppats på.

”Tyvärr kom ett negativt besked snabbt tillbaka från försäkringsbolaget som menade på att det inte var en skada som kunde ersättas av XL BYGGs försäkringar. Som kund är det lätt att känna sig chanslös i en sådan situation när du får avslag från försäkringsbolaget. Men jag har lång erfarenhet av komplexa försäkringsärenden och såg en möjlighet”, säger Anton.

Efter avslagsbeskedet från försäkringsbolaget kände Victor oro för både företagets ekonomi och den pressade medarbetaren som givit materialrekommendationen.

”Det kändes inte alls bra. Känslan av att behöva ta allt ansvar vid en affär, utan att ha något som helst skydd infann sig”, säger Victor.

Försäkringsförmedlaren hittar villkor som kan ge  ersättning

Anton hade dock inte givit upp än, utan lusläste alla villkor som var kopplade till den anpassade ansvarsförsäkringen för ABM07. Därefter svarade Anton på avslaget med en förklaring till varför han ansåg att beslutet behövde omprövas och hänvisade till ett specifikt villkor som han hade hittat i åtkomstförsäkringen.

”Det kändes otroligt skönt att jag hade en försäkringsförmedlare mellan mig och försäkringsbolaget som kunde föra min talan. Dels för att försäkringsbolaget inte förstod ärendet fullt ut i mina ögon och dels för att det kändes tryggt att ha någon med erfarenhet och kunskap inom området på sin sida”, säger Victor.  

Försäkringsbolaget prövade nu ärendet på nytt mot det villkor som Anton hade lyft. Ärendet gick vidare till en skadespecialist och sedan till ytterligare en instans med anledning av ärendets komplexitet.

Det jag tar med mig är framför allt hur viktigt det är att ha rätt skydd på plats när sådant här inträffar. I detta fall visade det sig att Söderberg & Partners gav just den tryggheten man vill ha.

I mitten av april kommer ett nytt besked. XL BYGG får rätt och till ersättning – och allt som de behöver betala är självrisken.

”Det var en otrolig lättnad, detta visade att vi hade hanterat ärendet på ett professionellt och seriöst sätt, vilket också var en förutsättning för att vi skulle kunna ha ett fortsatt bra samarbete med kunden”, säger Victor.

Byggbolaget kan nu göra om taket med den papp som ger garanti från takpanneleverantören. Anton och Victor på XL BYGG har efter incidenten haft ytterligare samtal om vilka åtgärder som kan tas för att undvika att företaget hamna i liknande situationer i framtiden.

”Det jag tar med mig är framför allt hur viktigt det är att ha rätt skydd på plats när sådant här inträffar. I detta fall visade det sig att Söderberg & Partners gav just den tryggheten man vill ha när sådant här inträffar”, säger Victor.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.