Skip to main content Skip to main navigation

Human Financial Wellness

Vårt erbjudande

Medarbetarna är företagets viktigast tillgång. Finns det produktivitetsbortfall på grund av ohälsa, dåligt ledarskap, brist på engagemang och fel värdegrunder kommer det visa sig på nedre raden. Om ett företag inte driver ett framgångsrikt socialt hållbarhetsarbete finns det stora risker för både individers och bolagets välmående.

Vi på Human Financial Wellness är rådgivare av humankapitalet och erbjuder metoder som mäter företags sociala hållbarhetsmål och produktivitet. Våra lösningar visar inom vilka områden som behöver investeras i för att bäst påverka medarbetarnas hälsa, engagemang och produktivitet. Våra analyser kan även visa på en förväntad ROI.

Kontakta oss

icon-headphones.jpg  Läsning

Välmående medarbetare skapar finansiellt välmående företag

Allt fler medarbetare mår dåligt på sin arbetsplats. Det finns ofta brister i balansen mellan arbetsbelastning och återhämtning som i kombination med stress och livsstilsrelaterade problem hämmar engagemang och prestationsförmågan på arbetsplatsen.

Läs mer

icon-headphones.jpg  Läsning

5 tips för ett hållbart ledarskap

Läs artikeln

icon-headphones.jpg  Pension talks

Ta del av inspirerande samtal med spännande gäster.

Se avsnitten här

icon-headphones.jpg  Läsning

Hantering av psykisk ohälsa på arbetsplatser

Läs artikeln

Kontakta oss