Vår historia

Resan

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess som styrelseordförande.

De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till över 4000 medarbetare i åtta länder. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram. Analysavdelningen har växt och breddats till att täcka in flera nya områden, och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. 

Ett axplock ur vår historia

 1. 2004

  Idén om att göra analysdriven finansiell rådgivning tillgänglig för fler förverkligas och Söderberg & Partners bildas. 

 2. 2006

  Verksamheten utökas med SAK- och företagsförsäkringsrådgivning. 

 3. 2007

  Vår investeringsrådgivning tar fart och utökas kraftigt.

 4. 2010

  Våra kunder ger oss för första gången betyget ”världsklass” i en kundundersökning. 

 5. 2011

  Vi breddar vårt erbjudande och lanserar affärsområdena Payroll och Benefits som utvecklar digitala verktyg för löne- och förmånshantering.

 6. 2013

  För andra året i rad utses Söderberg & Partners till Årets Försäkringsförmedlare LIV. Vi får betyget ”Sverige nöjdaste kunder” enligt SKI och i Universums undersökning kom vi ut som Sveriges tionde bästa arbetsgivare.

 7. 2014

  10-årsjubileum! Vi etablerar oss i Danmark, Finland och Norge.

 8. 2017

  För sjätte året i rad utses vi, enligt SKI:s kundundersökning, till den aktör i branschen som har mest nöjda kunder. Vi etablerar oss i Holland och uppgår nu till ca 1700 medarbetare!

 9. 2020

  För nionde året i rad är vi, enligt SKI, den aktör i förmedlarbranschen med nöjdast kunder. Vi blev dessutom utsedda till det företag som bäst hanterat och stöttat sina kunder under coronapandemin.

 10. 2022

  För elfte året i rad får vi utmärkelsen ”Sveriges nöjdaste kunder” i förmedlarbranschen av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Söderberg & Partners Wealth Management utses till Sveriges främsta Private Banking-aktör i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning.

  Läs mer här
 11. 2023

  Vi etablerar oss i Storbritannien