Skip to main content Skip to main navigation
Learnster

Nästa generations lärplattform för onboarding, kompetensutveckling och compliance

Är du redo att ta upplevelsen till nästa nivå?

Framgång idag bygger på att kunna attrahera talanger. För att medarbetarna ska förbli engagerade och välja att stanna i förtaget krävs att kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds i moderna lärmiljöer. Learnster är utvecklat för att leva upp till de krav som dagens stjärnor ställer på både användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet.

  • Inbyggt författarverktyg i användarvänligt gränssnitt
  • Individuell inloggning för samtliga kursdeltagare, från valfri enhet
  • Möjlighet att exportera relevant data om utbildningar och kursdeltagare
  • Stöd från Learnsters expertteam inom Learning Design och framgångsrik pedagogik

Med Learnster kan du dessutom:

  • Erbjuda varierade lärmiljöer
  • Integrera plattformen med externt HR-system
  • Anpassa lärplattformen till ert varumärkes förutsättningar

 

Kontakta oss

Kontakta oss