Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Söderberg & Partners Asset Management S.A. är ett fondbolag i Luxemburg som har tillstånd att förvalta UCITS-fonder. Fondbolaget står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), vilken är den myndighet i Luxemburg som övervakar företagen på finansmarknaden.

För information och dokumentation om fonderna samt fondbolaget, besök bolagets hemsida. Där hittar du bland annat faktablad, riktlinjer och årsredovisning. Faktabladen finns på både engelska och svenska.

www.soderbergpartners.lu