Skip to main content Skip to main navigation
Skatt & Juridik

Skatterådgivning

Som kund hos oss har du möjlighet att få skatterådgivning. Vid rådgivningen går vi genom din aktuella skattesituation, därefter får du tydlig vägledning och rådgivning över vad som kan genomföras.

Skatterådgivning är ingen exakt vetenskap, inte minst på grund av motsättningar mellan skyddet för det privata ägandet och en motiverad finansiering av det allmänna. Detta har medfört att förändringar av bestämmelser genom riksdagens beslut, eller klargörande från domstol, närmast tillhör det vardagliga. Därför kan det för många vara svårt och komplicerat att på egen hand hålla sig uppdaterad. 

Vår skatterådgivning

Ofta har de frågeställningar som vi hjälper till med sitt ursprung i att något har förändrats. Exempel på sådana frågeställningar är att kunden har startat eget företag, företaget ska överlåtas till närstående, kunden överväger att flytta utomlands eller att utländskt sparkapital ska föras hem till Sverige. 

I sådana situationer är det ofta väl motiverat att söka stöd från en expert som kan klargöra rättsläget. Det är också viktigt att rådgivaren föreslår korrekta åtgärder och på ett tryggt sätt genomför och övervakar att lämpliga åtgärder utförs enligt regelverket. 

Ytterligare en anledning att söka våra råd är om Skatteverket ifrågasätter något i den enskildes deklaration. Ställd mot Skatteverket kan många känna sig maktlösa. Vi säkerställer att Skatteverket i sitt beslut inte går utöver det utrymme som lagstiftaren har gett dem, samt att sakfrågan hanteras på ett kompetent sätt. 

Syftet med vår rådgivning är att du betalar rätt skatt, varken mer eller mindre.

Förutsättningar för god rådgivning

Djup kunskap om skattesystemet och mångårig erfarenhet är viktiga förutsättningar för att kunna ge god skatterådgivning. Men det räcker inte. Det krävs också att vi har ingående kunskap om varje kund. Just därför är vi måna om att ha personliga rådgivningsmöten med våra kunder. 

För oss är det av avgörande betydelse att du som kund känner dig trygg med de råd som vi ger dig. Det är en anledning till att vi alltid dokumenterar rådgivningen. Därmed kan du i efterhand gå tillbaka till dokumentet och ta del av till exempel enskilda bestämmelsers omfattning eller villkor. 

Oavsett om din fråga är liten eller stor kan vi hjälpa dig att utreda problemet och föreslå lämpliga åtgärder. Har du frågor och funderingar kring skatt är du välkommen att kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

 

Kontakta oss

Kontakta oss