Skatt & finansiell planering

Vi på Söderberg & Partners stöttar både företagare och privatpersoner med skatterådgivning och finansiell planering. För dig som är entreprenör har vi samlat alla de finansiella som juridiska tjänster som du behöver i vår heltäckande entreprenörsservice. Utöver detta kan vi även hjälpa dig med din och ditt bolags deklaration. Låt oss ta hand om övergripande planering, kontroll och styrning av din totalekonomi – så kan du frigöra tid för annat.

Våra experter hjälper dig

Skatterådgivning

Många av våra kunder vill ha skatterådgivning i samband med större förändringar i livet. Det kan handla om dina privata inkomster, så som kapitalinkomster, avgångsvederlag eller optionserbjudanden. Men även om intäkter från företagsinnehav, som exempelvis överlåtelse av företag till närstående, utlandsflytt eller överföring av utländskt sparkapital till Sverige.

I sådana situationer kan det vara en god idé att ta hjälp av en erfaren expert som kan klargöra rättsläget. Din rådgivare kan ge dig förslag på korrekta åtgärder och säkerställa att de utförs enligt regelverket. Vi kan även ge dig råd och vägledning, i de fall då Skatteverket ifrågasätter något i din deklaration.

Syftet med vår rådgivning är att du ska betala rätt skatt, varken mer eller mindre.

Finansiell planering

För oss innebär finansiell planering att förena tillväxt med trygghet för dig som kund. Det är en process för att identifiera och uppfylla dina mål, uppskatta framtida ekonomiska behov och risker, samt bedöma och utvärdera dina tillgångar och resurser.

Tillsammans bygger vi en långsiktig plan. Om du är företagare, ser vi till att planen innefattar såväl din privata ekonomi som dina bolags ekonomi, oavsett om dessa finns i Sverige eller utomlands. Planen utvärderas sedan löpande och förändras vid behov.

Entreprenörsservice

Vi hjälper dig som är entreprenör med både din och bolagets ekonomi. Vi har lång erfarenhet av att stötta entreprenörer med såväl finansiella som juridiska tjänster.

Det innebär att vi bland annat kan erbjuda dig

 • stöd i att resurssätta och koordinera den löpande hanteringen av bolag och investeringar
 • tjänster inom bolagsstyrning och styrelsearbete
 • stöd till ägare och andra personer i ledande befattningar vad gäller exempelvis drift av verksamhet investeringar i bolag och avyttringar av bolag
 • rapporter över kundernas samlade tillgångar och skulder.

Vi kan även bistå med praktisk hantering i samband med

 • nystart, avveckling och omstrukturering av bolag och fonder
 • ägar- och generationsskifte av bolag
 • upprättande av olika avtal som exempelvis köpeavtal, låneavtal, aktieägaravtal och optionsavtal
 • nyemissioner, konvertibler och incitamentsprogram
 • upprättande av stämmo- och styrelseprotokoll samt andra bolagsrättsliga handlingar.

Vi kan även stötta dig med vägledning i samband med en företagsöverlåtelse. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hjälpa dig hela vägen, från förberedelse till genomförandet av affären. Vi arbetar då tillsammans för att maximera värdet för dig vid en försäljning.

Deklaration

Som kund hos oss, kan du få hjälp med upprättande av årliga inkomstdeklarationer. Oavsett om det rör sig om privatdeklaration eller bolagsdeklaration, kan vi hjälpa dig med de komplexa frågeställningar som ofta uppstår i samband med deklarationsinlämnandet. Under arbetets gång skapar vi oss en bra överblick över dina samtliga tillgångsslag, vilket gör att vi även kan komma med proaktiva förslag på åtgärder som kan sänka din totala skattekostnad.

Hos oss finns bred erfarenhet av alla typer av värdepappersrelaterade transaktioner. Vi har även djupgående kunskap inom allt från utdelningar i fåmansbolag till större fastighetsaffärer

Vi stöttar dessutom kunder som planerar att flytta från Sverige, eller tillbaka hem igen, med råd kring deras deklaration.

I vår ordinarie deklarationstjänst ingår

 • planering inför årsskiftet
 • upprättande av deklaration med tillhörande bilagor
 • genomgång och uppföljning
 • hantering av löpande ärenden och frågeställningar från Skatteverket.

Om vår skatterådgivning

Kent Andersson presenterar Söderberg & Partners erbjudande inom skatt.

Vårt personliga engagemang gör skillnad - igen!

Vi har utsetts till Sveriges främsta Private Banking-aktör 2023 i Kantar Sifo Prosperas årliga rapport, för andra året i rad! En utmärkelse som bygger på betyg från de svenska Private Banking-aktörernas egna kunder.

I rapporten framgår det att vårt personliga engagemang, vår kompetens inom förvaltning och omfattande analys är det som våra kunder uppskattar mest – och några anledningar till varför vi har Sveriges nöjdaste kunder! 

Kontakta oss

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt