Nyckeltal HR

Hur bra är ni som arbetsgivare och vad kan ni vinna på att bli bättre? Vi hjälper dig att räkna på relevanta nyckeltal, i jämförelse med andra arbetsgivare. Inte bara dem i samma bransch, utan även dem som tävlar om samma talanger som du. Genom Nyckeltalsinstitutet kan vi erbjuda dig tillgång till Sveriges största HR-databas. Vi hjälper dig att komma igång och erbjuder dessutom praktiska utbildningar i hur du kan mäta och analysera ditt HR-arbete.

Sveriges största HR-databas

Vi har samlat 655 000 medarbetares arbetsvillkor, i 12 olika branscher. En databas som täcker in 15 % av svenskt arbetsliv.

Kursledare med tung kompetens

Vi erbjuder stöd och utbildning från några av landets mest erfarna ekonomer. Våra utbildningsledare är prisbelönta professorer, författare och analytiker.

Tydliga analyser och benchmark

I Nyckeltalsportalen® kan du följa viktiga nyckeltal. Här kan du ta fram visuella spindeldiagram som hjälper dig att ta tempen på ditt HR-arbete och personalens mående.

Gissa eller arbeta datadrivet?

Med Nyckeltalsportalen® får du konkreta fakta som ger dig svar på vilka styrkor och utmaningar ni har som arbetsgivare. Inom vilka områden kan ni förbättra er? Och vad kostar det att inte satsa på dina medarbetare?

För att övertyga ledningen om att det är värt att satsa på att bli en bättre arbetsgivare, krävs data som underbygger dina argument. Det får du via Nyckeltalsportalen®. Här kan du se vilka områden som ni bör satsa på för att skapa en mer attraktiv, jämställd och hälsosam arbetsplats. Vi mäter ur tre olika perspektiv via tre index, som var och ett bygger på nio nyckeltal. Med hjälp av dessa kan vi sedan kartlägga verksamhetens rådande arbetsvillkor.

Våra index täcker in följande områden:

Attraktiv Arbetsgivarindex – Hur attraktiva är era arbetsvillkor
Jämställdhetsindex – Är era arbetsplatser jämställda?
Hälsoindex – Hur hållbara är ni som arbetsgivare?

Nyckeltalsinstitutet är en av de främsta aktörerna inom People Analytics med en databas som innehåller unik information om svenskt arbetsliv.

I vår lösning får du

  • tillgång till aktuella omvärldsdata inom HR, vilket stärker era ekonomiska beslutsunderlag
  • möjligheten att kvalitetssäkra HR-arbetet
  • hjälp att identifiera ”onödiga” personalkostnader
  • möjligheten att jämföra hur ni står er som arbetsgivare i konkurrensen om talanger.

Kompetens & forskning

Vi erbjuder stöd från välkända utbildare, forskare och analytiker. Anders Johrén arbetar som kursledare och analytiker på Nyckeltalsinstitutet. Han är även civilekonom, författare, utredare samt lärare vid Stockholms universitet på PAO-programmet och IHM Business School.

Bino Catasús arbetar som kursledare och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Han är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision. Bino har tilldelats Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris 2022 och är svensk mästare i att lära ut redovisning och revision.

Anders och Bino kan hjälpa dig som kund med nationalekonomiska och företagsekonomiska utredningar och rapporter. De finns tillgängliga för kundspecifika utredningar, där de kan bistå med uträkningar och simuleringsmodeller vid exempelvis organisationsförändringar. Med hjälp av dem kan du se hur olika insatser kan komma att påverka verksamheten.

Inom vår lärarstab finns även andra kompetenser, allt ifrån juridik till förändringsledning.

Utbildningar inom People Analytics

Genom Nyckeltalsinstitutet kan vi erbjuda både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Vi genomför löpande nedanstående utbildningar:

Nyckeltal Grundutbildning – Lär dig använda och analysera nyckeltal. Vilka nyckeltal bör användas i verksamhetsstyrning och vilka bör du välja bort?

Personalekonomi – Lär dig räkna ut värdet av insatser och vad det kostar att inte satsa på medarbetarnas hållbarhet. Det stärker din argumentation kring varför det är ekonomiskt försvarbart att satsa på mjuka värden.

HR-analys i Excel – Lär dig räkna på samband mellan HR-nyckeltal och analysera trender. Du får lära dig hur du kan använda Excel för att underlätta din analys och hur du kritiskt granskar nyckeltal, skapar index och genomför regressions- och korrelationsanalyser.

Hälsoekonomi – Få en ökad förståelse för ekonomiska samband mellan hälsa och organisatorisk framgång. Det gör att du får kraft i din argumentation, om du vill satsa på medarbetarnas hälsa. Samtidigt får du ökade kunskaper i att analysera, tolka och ta fram nyckeltal kring hälsa och arbetsmiljö.

Vi arrangerar även webinars inom bland annat inom People Analytics, HR Business, personalekonomi och statistik.

Vill du veta mer om Nyckeltalsinstitutet?

Besök Nyckeltalsinstitutets hemsida för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.
Till Nyckeltalsinstitutet