Cyberförsäkring

Antalet hackerattacker fortsätter att öka mycket snabbt. Dessutom blir cyberhoten allt svårare att upptäcka och skydda sig mot, något som kan få stora kostsamma konsekvenser för företag. Därför finns cyberförsäkring. För kunder med komplex riskprofil har vi samlat den specialistkompetens som krävs för att skapa en försäkringslösning som matchar den föränderliga hotbilden.

Snabb skadehantering

Snabb och effektiv assistans för att identifiera felet och dess omfattning.

Specialisthjälp dygnet runt

Tillgång till kriskoordinering med hjälp av IT-specialister, PR-konsult, juridisk rådgivare och utpressningskonsult.

Brett försäkringsskydd

Omfattande skydd mot verksamhetsavbrott till följd av exempelvis dataintrång, vårdslöshet, misstag eller programmeringsfel.

Cyberförsäkring blir allt viktigare för företag

Cyberrisker i form av attacker blir allt vanligare, samtidigt som angreppen blir mer sofistikerade och svårare att skydda sig mot. Om ditt företag saknar cyberförsäkring är det därför en god idé att se över bolagets försäkringsskydd.

Vad ingår i vår cyberförsäkring? 

En cyberförsäkring hjälper dig om ditt företag har råkat ut för dataintrång, virus eller andra typer av databrott. 

När du tecknar vår upphandlade cyberförsäkring, kan du känna dig trygg med att företaget har ett skydd som täcker:  

  • Försvarskostnader och skadestånd som beror på behörigt röjande av (eller åtkomst till) person- eller företagsuppgifter.
  • Försvarskostnader och skadestånd som beror på företagets eller extern IT-leverantörs brott mot dataskyddsregler tex GDPR.
  • Utpressningskrav och eventuell lösensumma som företaget behöver betala.
  • Försvarskostnader och skadestånd som beror på cyberincidenter hos ditt företag som skadar tredje part. Exempelvis genom spridning av skadlig kod eller obehörig tillgång till datainformation.
  • Kostsamma misstag i samband med drift, underhåll eller uppgradering av ert nätverk – samt vid andra typer av funktionsstörningar eller funktionsstopp.
  • Krav baserade på förtal, ärekränkning, intrång i upphovsrätt, integritetskränkning som begåtts vid företagets publicering av digital media.
  • Utgifter för hantering vid myndighetsutredning samt tillhörande försvarskostnader och sanktionsavgifter.
  • Kostnader för juridiska rådgivare och IT-specialister för att upprätta en plan kring de åtgärder som krävs.

Vad krävs för att skydda företaget mot cyberrisker? 

Ronnie Wallén, cyberförsäkringsexpert på Söderberg & Partners, reder ut begreppen i videon nedan.

 

Se ditt pris direkt

Vad skulle en cyberförsäkring kosta för ditt företag? Priset styrs av ett flertal faktorer men du kan få en bra prisindikation genom att ange företagets omsättning.

Vilken omsättning har ni enligt det senast kända bokslutet?

Vanliga frågor om cyberförsäkring

Heltäckande cyberförsäkring

Vi på Söderberg & Partners har upphandlat en heltäckande cyberförsäkring som är anpassad för att skydda mot de vanligaste cyberriskerna.

Med hjälp av den upphandlingskraft som vår kundvolym ger oss, har vi kunnat skapa en cyberförsäkring med ett brett försäkringsskydd till ett konkurrenskraftigt pris, som går under namnet PlusCyber.

PlusCyber ger ett brett skydd som minimerar skadan av ett cyberangrepp samtidigt som försäkringen ersätter förluster vid eventuella verksamhetsavbrott.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.