Cyberförsäkring

Antalet hackerattacker fortsätter att öka mycket snabbt. Dessutom blir cyberhoten allt svårare att upptäcka och skydda sig mot, något som kan få stora kostsamma konsekvenser för företag. Därför finns cyberförsäkring. För kunder med komplex riskprofil har vi samlat den specialistkompetens som krävs för att skapa en försäkringslösning som matchar den föränderliga hotbilden.

Snabb skadehantering

Snabb och effektiv assistans för att identifiera felet och dess omfattning.

Specialisthjälp dygnet runt

Tillgång till kriskoordinering med hjälp av IT-specialister, PR-konsult, juridisk rådgivare och utpressningskonsult.

Brett försäkringsskydd

Omfattande skydd mot verksamhetsavbrott till följd av exempelvis dataintrång, vårdslöshet, misstag eller programmeringsfel.

Cyberförsäkring blir allt viktigare för företag

Cyberrisker i form av attacker blir allt vanligare, samtidigt som angreppen blir mer sofistikerade och svårare att skydda sig mot. Om ditt företag saknar cyberförsäkring är det därför en god idé att se över bolagets försäkringsskydd.

Vilka företag är i behov av cyberförsäkring? 

I takt med att cyberattackerna ökar, växer även behovet av cyberförsäkring för företag i alla storlekar.

Alla bolag som är beroende av ett fungerande nätverk, bör teckna en cyberförsäkring. Om du hanterar personuppgifter eller andra bolags IT-infrastruktur är en cyberförsäkring extra viktig. Traditionella företagsförsäkringar skyddar oftast inte mot cyberrisker, därför behövs en cyberförsäkring.

Cyberhoten blir allt mer avancerade

En av de största cyberhoten idag är cyberutpressning. Det kan exempelvis gå till så att utpressaren tar sig in i företagets system och krypterar information för att sedan hota med att sprida personuppgifter eller virus om företaget inte betalar en lösensumma.

Ett cyberangrepp kan uppstå när en angripare sänder ett mail med ett skadligt program till en anställd som av misstag för in viruset i företagets datasystem. Det kan också röra sig om cyberbrott, det vill säga intrång i och spridning av konfidentiell information.

Om en tredje part lider skada av ett cyberbrott som har drabbat ditt företag, kan ett omfattande skadestånd bli aktuellt. Dessutom kan ett läckage av känslig information skada företagets rykte. Konsekvenserna av ett angrepp kan alltså bli allvarliga och resultera i omfattande kostnader för företaget.

Samtidigt blir cyberattackerna mer avancerade och svåra att skydda sig mot. Det ställer högre krav på den som ska jämföra villkor och anpassa lösningar för att hitta rätt cyberförsäkring.

Cyberförsäkring kräver specialistkompetens

Försäkring mot cyberrisker kan vara en utmaning att hantera om du inte gör det på heltid. Därför har vi på Söderberg & Partners ett specialistteam som kan kopplas in när det krävs för att skapa komplexa försäkringslösningar.

Med anledning av områdets komplexitet, behöver försäkringsunderlaget vara väl genomarbetat innan det lämnas över till försäkringsbolagen. För större och mer komplexa kunder behöver vi ofta bygga lösningar som involverar många försäkringsbolag för att få ihop höga försäkringsbelopp och kunna skapa en cyberförsäkring med ett heltäckande skydd. Något som kräver både erfarenhet och specialistkompetens.

Höga krav på företag som vill teckna cyberförsäkring

I takt med att riskerna ökar, höjer försäkringsbolagen sina krav på företag som är försäkringsbara. Vi på Söderberg & Partners jobbar aktivt för att kunna bistå de kunder som idag inte lever upp till kraven, i strävan att få dem försäkringsbara. Vi söker även efter fler bra försäkringsgivare, för att kunna bredda utbudet.

I tider med ökade cyberbrott, blir det dessutom svårare att teckna ett bra skydd till ett rimligt pris. Både självrisker och premier höjs kraftigt på försäkringsmarknaden, samtidigt som försäkringsbeloppen begränsas.

Heltäckande cyberförsäkring

Vi på Söderberg & Partners har upphandlat en heltäckande cyberförsäkring som är anpassad för att skydda mot de vanligaste cyberriskerna.

Upphandlingskraft - nyckeln till en bra cyberförsäkring 

Vi på Söderberg & Partners har upphandlat en heltäckande cyberförsäkring som är anpassad för att skydda mot de vanligaste cyberriskerna. Med hjälp av den upphandlingskraft som vår kundvolym ger oss, har vi kunnat skapa en cyberförsäkring med ett brett försäkringsskydd till ett konkurrenskraftigt pris, som går under namnet PlusCyber.

PlusCyber ger ett brett skydd som minimerar skadan av ett cyberangrepp samtidigt som försäkringen ersätter förluster vid eventuella verksamhetsavbrott.

Vad ingår i vår upphandlade cyberförsäkring?

När du tecknar vår upphandlade cyberförsäkring, kan du känna dig trygg med att företaget har ett skydd som täcker:  

  • Försvarskostnader och skadestånd som beror på behörigt röjande av (eller åtkomst till) person- eller företagsuppgifter.

  • Försvarskostnader och skadestånd som beror på företagets eller extern IT-leverantörs brott mot dataskyddsregler tex GDPR.

  • Utpressningskrav och eventuell lösensumma som företaget behöver betala.

  • Försvarskostnader och skadestånd som beror på cyberincidenter hos ditt företag som skadar tredje part. Exempelvis genom spridning av skadlig kod eller obehörig tillgång till datainformation.

  • Kostsamma misstag i samband med drift, underhåll eller uppgradering av ert nätverk – samt vid andra typer av funktionsstörningar eller funktionsstopp.

  • Krav baserade på förtal, ärekränkning, intrång i upphovsrätt, integritetskränkning som begåtts vid företagets publicering av digital media.

  • Utgifter för hantering vid myndighetsutredning samt tillhörande försvarskostnader och sanktionsavgifter.

  • Kostnader för juridiska rådgivare och IT-specialister för att upprätta en plan kring de åtgärder som krävs.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.