Hållbar förmögenhets­rådgivning

Hållbarhet i rådgivningen

För oss är det viktigt att förstå hur du ser på hållbarhet och vad som är viktigt för dig. Dina hållbarhetspreferenser är en av utgångspunkterna i vår rådgivning, och utifrån det kan vi hitta sparprodukter som passar dina önskemål.

För att det ska vara enkelt för dig som kund att göra medvetna val genomför vi cirka 3 600 hållbarhetsanalyser av finansiella produkter inklusive fonder. Hållbarhetsanalysen av fonder tar både hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs in samt hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Analysen resulterar i ett trafikljussystem med rött, gult och grönt betyg för att enkelt illustrera hur hållbara vi anser att produkterna är.

Du kan läsa mer om hållbarhetsanalyserna här

Hållbar portföljförvaltning

Utöver att vi tar hänsyn till dina hållbarhetspreferenser i vår rådgivning, kan vi även erbjuda portföljförvaltning av din förmögenhet som främjar hållbarhet.

Portföljförvaltning passar dig som gärna överlåter det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Dessa portföljer bygger i grunden på samma gedigna finansiella analys som övriga portföljer. Utöver detta så tillkommer ett extra fokus på hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings aspekter.

I vårt erbjudande finns portföljer som främjar hållbarhet*. Där ligger fokus på att ta hänsyn till hållbarhetsrisk samt de möjligheter som finns utifrån investeringsalternativ i bolag som främjar hållbarhet genom miljö eller sociala bidrag.

Vill du ha hjälp med förvaltningen av ditt kapital och samtidigt ta hänsyn till hållbarhet så kontakta oss så berättar vi mer.

* Produkterna som dessa portföljer investerar i är därmed klassificerade som artikel 8 i (EU) 2019/2088 (”SFDR”).

Vårt hållbarhetsarbete genom åren

Söderberg & Partners har sedan bolagets start haft ambitionen att hela tiden ligga i framkant inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Under åren har vi genomfört en rad olika initiativ och förändringar i våra tjänster och i vår verksamhet i syfte att bidra till en mer hållbar värld. Du hittar ett axplock nedan: