Hållbar förmögenhets­rådgivning

Hållbarhet i rådgivningen

För oss är det viktigt att förstå hur du ser på hållbarhet och vad som är viktigt för dig. Dina hållbarhetspreferenser är en av utgångspunkterna i vår rådgivning, och utifrån det kan vi hitta sparprodukter som passar dina önskemål.

För att det ska vara enkelt för dig som kund att göra medvetna val genomför vi cirka 3 600 hållbarhetsanalyser av finansiella produkter inklusive fonder. Hållbarhetsanalysen av fonder tar både hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs in samt hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Analysen resulterar i ett trafikljussystem med rött, gult och grönt betyg för att enkelt illustrera hur hållbara vi anser att produkterna är.

Du kan läsa mer om hållbarhetsanalyserna här

Hållbar portföljförvaltning

Utöver att vi tar hänsyn till dina hållbarhetspreferenser i vår rådgivning, kan vi även erbjuda portföljförvaltning av din förmögenhet som främjar hållbarhet.

Portföljförvaltning passar dig som gärna överlåter det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Dessa portföljer bygger i grunden på samma gedigna finansiella analys som övriga portföljer. Utöver detta så tillkommer ett extra fokus på hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings aspekter.

I vårt erbjudande finns portföljer som främjar hållbarhet*. Där ligger fokus på att ta hänsyn till hållbarhetsrisk samt de möjligheter som finns utifrån investeringsalternativ i bolag som främjar hållbarhet genom miljö eller sociala bidrag.

Vill du ha hjälp med förvaltningen av ditt kapital och samtidigt ta hänsyn till hållbarhet så kontakta oss så berättar vi mer.

* Produkterna som dessa portföljer investerar i är därmed klassificerade som artikel 8 i (EU) 2019/2088 (”SFDR”).

Vårt hållbarhetsarbete genom åren

Söderberg & Partners har sedan bolagets start haft ambitionen att hela tiden ligga i framkant inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Under åren har vi genomfört en rad olika initiativ och förändringar i våra tjänster och i vår verksamhet i syfte att bidra till en mer hållbar värld. Du hittar ett axplock nedan:
 1. 2004

  Vi integrerar etik- och miljöhänsyn i placeringsriktlinjerna för våra institutionella kunder.

 2. 2008

  Vi börjar med regelbundna uppföljningar och kontroller av våra kunders portföljer med hjälp av en extern part för att säkerställa att de överensstämmer med de etiska och miljömässiga placeringsriktlinjerna.

 3. 2014

  Vi publicerar vår första hållbarhetsanalys av pensionsbolag.

 4. 2015

  Vi publicerar vår första hållbarhetsanalys av fondbolag.

 5. 2016

  Söderberg & PArtners blir ISO 14001-certifierat. Söderberg & Partners Wealth Management lanserar hållbara portföljmandat. Vi bidrar till att skapa de första fonderna i Sverige med tydliga begränsningar av fossila utsläpp.

 6. 2017

  Vår första hållbarhetsredovisning publiceras.

 7. 2018

  Klimatkompenserar alla anställdas klimatavtryck på jobb och fritid. Vårt fondbolag Söderberg & Partners Asset Management undertecknar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

 8. 2019

  Vi lanserar rapporten "Vem arbetar för dina pensionspengar", om barnarbete och svenska pensionspengar, som får stor uppmärksamhet.

 9. 2020

  Vi börjar klimatkompensera för vår personal och verksamhet genom koldioxidupptagningar.

 10. 2021

  Söderberg & Partners Asset Management börjar rapportera enligt TCFD-standarden, branschstandarden för rapportering av materiella klimatrisker. Vi inför en årlig "Sustainability Week" för alla anställda inom Söderberg & Partners globalt, där alla får lära sig hur vi kan bli ännu bättre på att främja hållbarhet i vårt dagliga arbete och liv.

 11. 2022

  Vi blir medlemmar i FN:s Global Compact. Alla Söderberg & Partners Wealth Managements rådgivare blir hållbarhetscertifierade av extern part.