Trafikljus­rapporten 2023

I den här rapporten sammanfattas alla våra betyg under 2022 inom samtliga fyra analysområden. I rapporten går det även att läsa mer om hur vi arbetar inom de olika analysområdena och hur marknaderna har utvecklat sig under året. Vårt mål med rapporten är att skapa en större medvetenhet om hur analysen fungerar, och på så sätt utbilda våra kunder att ta bättre beslut om sina placeringar. Söderberg & Partners analys omfattar cirka 4 200 fonder inom 144 fondkategorier, 13 fondförsäkringsbolag och 10 livförsäkringsbolag.

Årets rapport

Möjligheterna och utbudet på sparmarknaden fortsätter att öka samtidigt som produktområdet blir än mer komplext. Ett område som fortsätter att växa är hållbara investeringar.

Att göra avvägningar och kvalificerade val utifrån dessa förutsättningar blir allt svårare och individen får ett ännu större ansvar. Ett dåligt beslut kan få stora konsekvenser. Allt fler behöver därför ta hjälp av någon som analyserar marknaden, någon som tydligt visar vilka produkter som är bra och vilka som är dåliga. Här presenterar vi årets vinnare!

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

 

0

Antal analyserade fonder

0

Antal analyserade fondkategorier

0

Antal analyserade fondförsäkringsbolag

0

Antal analyserade livförsäkringsbolag

Trafikljussystemet

Vi har tagit fram ett system för att hjälpa våra kunder att hitta de bästa sparprodukterna på ett effektivt sätt. Vi bedömer utbudet löpande inom områdena livförsäkring, fonder, fondförsäkring, och hållbart sparande. Genom att använda en tregradig betygs­skala blir det enkelt att skilja agnarna från vetet. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg, och de som vi helt avråder från får rött betyg. Hur vi kommer fram till betygen varierar mellan olika områden, men vi utgår alltid från de olika produkternas kvalitet och kostnad.

Så läser du färgerna

Grönt betyg

Vi rekommenderar produkter med grönt betyg. Betyget innebär en kvalitetsstämpel och att produktens kostnader är rimliga.

Gult betyg

Gula produkter är medelmåttiga men kan vara intressanta för sparare med speciella önskemål

Rött betyg

Röda produkter har omotiverat höga kostnader eller andra egenskaper som gör att vi avråder från investering