Årets rapport

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Möjligheterna och utbudet på sparmarknaden fortsätter att öka samtidigt som produktområdet blir än mer komplext. Ett område som fortsätter att växa är hållbara investeringar.

Att göra avvägningar och kvalificerade val utifrån dessa förutsättningar blir allt svårare och individen får ett ännu större ansvar. Ett dåligt beslut kan få stora konsekvenser. Allt fler behöver därför ta hjälp av någon som analyserar marknaden, någon som tydligt visar vilka produkter som är bra och vilka som är dåliga. Här presenterar vi årets vinnare!

4 100

Antal analyserade fonder

14

Antal analyserade fondförsäkringsbolag

10

Antal analyserade livförsäkringsbolag

Trafikljussystemet

Vi har tagit fram ett system för att hjälpa våra kunder att hitta de bästa sparprodukterna på ett effektivt sätt. Vi bedömer utbudet löpande inom områdena livförsäkring, fonder, fondförsäkring, och hållbart sparande. Genom att använda en tregradig betygs­skala blir det enkelt att skilja agnarna från vetet. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg, och de som vi helt avråder från får rött betyg. Hur vi kommer fram till betygen varierar mellan olika områden, men vi utgår alltid från de olika produkternas kvalitet och kostnad.

Så läser du färgerna

Grönt betyg

Vi rekommenderar produkter med grönt betyg. Betyget innebär en kvalitetsstämpel och att produktens kostnader är rimliga.

Gult betyg

Gula produkter är medelmåttiga men kan vara intressanta för sparare med speciella önskemål

Rött betyg

Röda produkter har omotiverat höga kostnader eller andra egenskaper som gör att vi avråder från investering