Trafikljus­rapporten 2024

I Trafikljusrapporten sammanfattas analysbetygen under 2023 inom samtliga fyra områden. I rapporten går det även att läsa mer om hur vi arbetar inom de olika analysområdena och hur marknaderna har utvecklat sig under året. Vårt mål med rapporten är att skapa en större förståelse om hur analysen fungerar, och på så sätt hjälpa våra kunder att ta mer medvetna beslut om sina placeringar. Söderberg & Partners analys omfattar cirka 4 100 fonder inom 144 fondkategorier, 13 fondförsäkringsbolag och 11 livförsäkringsbolag.

Årets rapport

Möjligheterna och utbudet på sparmarknaden fortsätter att öka samtidigt som produktområdet blir än mer komplext. Samtidigt ökar geopolitiska spänningar och risker också.

Att göra avvägningar och kvalificerade val utifrån dessa förutsättningar blir allt svårare och individen får ett ännu större ansvar. Ett dåligt beslut kan få stora konsekvenser. Allt fler behöver därför ta hjälp av någon som analyserar marknaden, någon som tydligt visar vilka produkter som är bra och vilka som är dåliga. Här presenterar vi årets vinnare!

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

 

0

Antal analyserade fonder

0

Antal analyserade fondkategorier

0

Antal analyserade fondförsäkringsbolag

0

Antal analyserade livförsäkringsbolag