Årets Fond­försäkrings­bolag

Årets fondförsäkringsbolag tilldelas Movestic Liv & pension till följd av höga betyg i alla fem kriterier som utvärderas i analysen. Bolaget utmärker sig särskilt i selekteringsanalysen, där de hållit en hög nivå under hela året. Dessutom erbjuder bolaget ett brett fondutbud med många olika typer av fonder. Dessa prestationer resulterar i att de vinner utmärkelsen detta år.

Fondförsäkrings­bolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2023 har majoriteten av de analyserade fondförsäkringsbolagen ökat antalet fonder på sina plattformar. Likt tidigare år noteras de största inflödena inom kategorierna global och miljö. Detta år noteras även stora inflöden i räntekategorier som high yield och investment grade. De kategorier som det minskat flest antal fonder inom; blandfonder, globalfonder och tillväxtmarknader. Dessa trender påminner om det vi sett de senaste åren. Bolagen fokuserar mer på hållbarhet och har stor omsättning i globalfonder.

Fondförsäkrings­marknaden

Fondförsäkringsmarknaden består av ett antal bolag som tagit fram förutbestämda urval av fonder som sparare sedan har möjlighet att välja mellan. Sparande i fondförsäkringsbolag är vanligt inom såväl privatsparande som tjänstepensionssparande. Det är stora skillnader på erbjudandena från de olika fondförsäkringsbolagen. Antalet fonder i utbuden sträcker sig från 15 fonder i det minsta utbudet till över 1 600 fonder hos det bolag som erbjuder flest alternativ (Figur 2:1).

Antal fonder i totala utbuden. Figur 2.1 (Söderberg & Partners).

Skillnaden i utbud beror främst på bolagens strategi i utvärderingen av fonderna. Det finns bolag som fokuserar på en utvärderingsprocess och kvalitetssäkring av fonderna, bolag som fokuserar på fondavgifterna och slutligen bolag som vill erbjuda sina kunder ett så brett fondutbud som möjligt. Generellt ställer ett större utbud högre krav på kunden, medan ett mindre utbud är lättare att kvalitetssäkra och därför ställer lägre krav på kundens förmåga att välja rätt fonder.

Antal fonder in respektive ut ur utbuden per bolag. Figur 2.2 (Söderberg & Partners).

Vår analys

Vår fondförsäkringsanalys omfattar bolagen AMF, Avanza, Futur, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, Nordnet, SEB, Skandia, SPP samt Swedbank. I fondförsäkringsanalysen bedöms fondförsäkringsbolagen utifrån fem olika kriterier; kostnad, utbud, fondselektering, hållbarhet och utbetalningsvillkor. Bolagen betygsätts separat utifrån dessa fem delar enligt en trafikljusmodell som mynnar ut i ett grönt, gult eller rött betyg. Betygen för de olika kriterierna redovisas separat, så att varje enskild sparare ska kunna välja fondförsäkringsbolag efter den egenskap som är viktigast för just honom eller henne. Betygsättningen är relativ inom varje kriterium.

Olika sparare har olika preferenser för sitt sparande. En del sparare tror inte på aktiv förvaltning, utan fokuserar mest på avgifterna. Andra sparare tror istället att det är möjligt att hitta de förvaltare som bäst kan generera god avkastning och fokuserar därför på fondselekteringen. Ytterligare några sparare vill inte vara begränsade i valet av fonder och föredrar att kunna välja bland ett brett utbud av fonder. Slutligen föredrar några sparare att placera sina pengar i ett utbud där fondförsäkringsbolaget fokuserar på hållbarhet.

Våra betyg

För att utse årets bästa fondförsäkringsbolag har de bolag som fått betyg inom samtliga områden jämförts med varandra. Beräkningen som ligger till grund för beslutet om bästa fondförsäkringsbolag viktar samman betygen för fondselektering, utbud, hållbarhet, utbetalningsvillkor och kostnadsbetyget som gäller för Söderberg & Partners kunder. Fondselektering viktas högre än de övriga betygen, eftersom det krävs mer skicklighet för att få ett bra fondselekteringsbetyg.

Kategorier där ett stort antal fonder kommit in eller lämnat utbud under året. Figur 2.3 (Söderberg & Partners).

Topp tre i respektive kategori 2021-2023

Figur 2.4 (Söderberg & Partners). Betygen avser ordinarie utbud.

Fondselektering - topp 3

2023

 1. Folksam
 2. Movestic Liv & Pension
 3. AMF

2022

 1. AMF
 2. Movestic Liv & Pension
 3. Handelsbanken Liv

2021

 1. AMF
 2. Folksam
 3. Handelsbanken Liv
Fondutbud - topp 3

2023

 1. Avanza & Nordnet*
 2. Swedbank
 3. Movestic

2022

 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Futur

2021

 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Futur

*Notera att bolagen inte erbjuder rådgivning

Kostnad - topp 3

2023

 1. Swedbank
 2. Nordnet
 3. Folksam

2022

 1. Nordnet
 2. Folksam
 3. Swedbank

2021

 1. Nordnet*
 2. Folksam
 3. Swedbank

*Notera att bolaget inte erbjuder rådgivning

Hållbarhet - topp 3

2023

 1. SPP Pension & Försäkring
 2. Skandia
 3. Folksam

2022

 1. SPP Pension & Försäkring
 2. Skandia
 3. Folksam

2021

 1. SPP Pension & Försäkring
 2. Skandia
 3. Länsförsäkringar
Utbetalningsvillkor - topp 3

2023

 1. SEB Pension & Försäkring
 2. Skandia
 3. SPP Pension & Försäkring

2022

 1. Futur
 2. SPP Pension & Försäkring
 3. SEB Pension & Försäkring

2021

 1. Länsförsäkringar
 2. Skandia
 3. Futur & SPP

Vinnare

I utbudskategorin erbjuder Avanza och Nordnets fondtorgslösningar de överlägset största utbuden och är likt föregående år rankade på första plats. På andra plats hittar vi Swedbank Försäkring och därefter Movestic Liv & pension. Två av de bästa bolagen i utbudsanalysen återfinns även i toppen av kostnadsanalysen. Placeringen inom kostnadsanalysen; Swedbank Försäkring på första plats, Nordnet Pension på andra plats och slutligen Folksam på en tredje plats. Sett till fondselektering placerar sig Folksam högst upp, tätt därefter Movestic Liv & pension och därpå AMF. I hållbarhetsanalysen utmärker sig SPP Pension & försäkring som bästa bolag, följd av Skandia och sedan Folksam. SEB Pension & försäkring är i topp inom utbetalningsvillkorsanalysen och därefter ligger Skandia på andra plats samt SPP Pension & försäkring på en tredje plats. (Figur 2:4).

Årets Fondförsäkrings­bolag 2023

Årets fondförsäkringsbolag tilldelas Movestic Liv & pension till följd av höga betyg i alla fem kriterier som utvärderas i analysen. Bolaget utmärker sig särskilt i selekteringsanalysen, där de hållit en hög nivå under hela året. Dessutom erbjuder bolaget ett brett fondutbud med många olika typer av fonder. Dessa prestationer resulterar i att de vinner utmärkelsen detta år.