Årets Fond­försäkrings­bolag

Årets fondförsäkringsbolag tilldelas Movestic till följd av höga betyg i alla fem kriterier som utvärderas i analysen. Movestic har haft goda betyg under ett antal år men utmärker sig särskilt under det gångna året. Detta till följd av förbättringar i både selekteringsbetyg och utbetalningsbetyg. Sammantaget resulterar det i att de blir årets bästa fondförsäkringsbolag.

Fondförsäkrings­bolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2022 har ungefär hälften av de analyserade fondförsäkringsbolagen ökat antalet fonder på sina plattformar. Antal fonder inom kategorierna global, miljö och hedgefonder har ökat mest under det gångna året. De kategorier som det minskat flest antal fonder inom är hedgefonder, globalfonder samt blandfonder. Dessa trender påminner mycket om det vi sett de senaste åren. Att bolagen fokuserar mer på hållbarhet och minskar sitt utbud inom hedgefonder.

Fondförsäkrings­marknaden

Fondförsäkringsmarknaden består av ett antal bolag som tagit fram förutbestämda urval av fonder som sparare sedan har möjlighet att välja mellan. Sparande i fondförsäkringsbolag är vanligt inom såväl privatsparande som tjänstepensionssparande. Det är stora skillnader på erbjudandena från de olika fondförsäkringsbolagen. Antalet fonder i utbuden sträcker sig från under 15 fonder i det minsta utbudet till runt 1 600 fonder hos det bolag som erbjuder flest alternativ (Figur 2.1).

Antal fonder i totala utbuden. Figur 2.1 (Söderberg & Partners).

Skillnaden i utbud beror främst på bolagens strategi i utvärderingen av fonderna. Det finns bolag som fokuserar på en utvärderingsprocess och kvalitetssäkring av fonderna, bolag som fokuserar på fondavgifterna och slutligen bolag som vill erbjuda sina kunder ett så brett fondutbud som möjligt. Generellt ställer ett större utbud högre krav på kunden, medan ett mindre utbud är lättare att kvalitetssäkra och därför ställer lägre krav på kundens förmåga att välja rätt fonder (Figur 2.2).

Antal fonder in respektive ut ur utbuden per bolag. Figur 2.2 (Söderberg & Partners).

Vår analys

Vår fondförsäkringsanalys omfattar bolagen AMF, Avanza, Futur, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, Nordnet, SEB, Skandia, SPP samt Swedbank. I fondförsäkringsanalysen bedöms fondförsäkringsbolagen utifrån fem olika kriterier; kostnad, utbud, fondselektering, hållbarhet och utbetalningsvillkor. Bolagen betygsätts separat utifrån dessa fem delar enligt en trafikljusmodell som mynnar ut i ett grönt, gult eller rött betyg. Betygen för de olika kriterierna redovisas separat, så att varje enskild sparare ska kunna välja fondförsäkringsbolag efter den egenskap som är viktigast för just honom eller henne.

Olika sparare har olika preferenser för sitt sparande. En del sparare tror inte på aktiv förvaltning, utan fokuserar mest på avgifterna. Andra sparare tror istället att det är möjligt att hitta de förvaltare som bäst kan generera god avkastning och fokuserar därför på fondselekteringen. Ytterligare några sparare vill inte vara begränsade i valet av fonder och föredrar att kunna välja bland ett brett utbud av fonder. Slutligen föredrar några sparare att placera sina pengar i ett utbud där fondförsäkringsbolaget fokuserar på hållbarhet.

Våra betyg

För att utse årets bästa fondförsäkringsbolag har de bolag som fått betyg inom samtliga områden jämförts med varandra. Beräkningen som ligger till grund för beslutet om bästa fondförsäkringsbolag viktar betygen för fondselektering, utbud, hållbarhet, utbetalningsvillkor och kostnadsbetyget som gäller för Söderberg & Partners kunder. Fondselektering viktas högre än de övriga betygen, eftersom det krävs mer skicklighet för att få ett bra fondselekteringsbetyg.

Kategorier där ett stort antal fonder kommit in eller lämnat utbud under året. Figur 2.3 (Söderberg & Partners).

Topp tre i respektive kategori 2020-2022

Figur 2.4 (Söderberg & Partners). Betygen avser ordinarie utbud.

Fondselektering - topp 3

2022

 1. AMF
 2. Movestic Liv & Pension
 3. Handelsbanken Liv

2021

 1. AMF
 2. Folksam
 3. Handelsbanken Liv

2020

 1. Handelsbanken
 2. Swedbank
 3. AMF
Fondutbud - topp 3

2022

 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Futur

2021

 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Futur

2020

 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Futur

*Notera att bolagen inte erbjuder rådgivning

Kostnad - topp 3

2022

 1. Nordnet
 2. Folksam
 3. Swedbank

2021

 1. Nordnet*
 2. Folksam
 3. Swedbank

2020

 1. Nordnet*
 2. Folksam
 3. Swedbank

*Notera att bolaget inte erbjuder rådgivning

Hållbarhet - topp 3

2022

 1. SPP Pension & Försäkring
 2. Skandia
 3. Folksam

2021

 1. SPP Pension & Försäkring
 2. Skandia
 3. Länsförsäkringar

2020

 1. SPP
 2. Skandia
 3. Handelsbanken
Utbetalningsvillkor - topp 3

2022

 1. Futur Pension
 2. SPP Pension & Försäkring
 3. SEB Pension & Försäkring

2021

 1. Länsförsäkringar
 2. Skandia
 3. Futur & SPP

2020

 1. Länsförsäkringar
 2. Skandia
 3. Futur & SPP

Vinnare

I fondutbudsrankingen erbjuder fondtorgslösningarna hos Avanza och Nordnet de största utbuden och är likt föregående år rankade på första plats. Inom kostnadsbetyget i ordinarie plan ligger Nordnet i topp följt av Futur Pension och därefter Avanza. AMF hamnar på första plats i fondselekteringen, följt av Movestic på andra plats och Handelsbanken Liv på tredje plats. Inom hållbarhet är SPP Pension & Försäkring i topp, följt av Skandia på andra plats och Folksam på tredje plats. Futur Pension är i topp inom utbetalningsvillkor, följt av SPP Pension & Försäkring på andra plats samt SEB Pension & Försäkring på en tredje plats. (Figur 2.4).

Årets Fondförsäkrings­bolag 2022

Årets fondförsäkringsbolag tilldelas Movestic till följd av höga betyg i alla fem kriterier som utvärderas i analysen. Movestic har haft goda betyg under ett antal år men utmärker sig särskilt under det gångna året. Detta till följd av förbättringar i både selekteringsbetyg och utbetalningsbetyg. Sammantaget resulterar det i att de blir årets bästa fondförsäkringsbolag.