Årets Fond­försäkrings­bolag

Årets fondförsäkringsbolag tilldelas Skandia tack vare utmärkta betyg i alla fem kriterier som utvärderas i analysen. Skandia har länge haft höga betyg i alla avseenden och i år lyckades Skandia höja sig främst inom selekteringsanalysen och detta resulterar i att de blir årets bästa fondförsäkringsbolag.

Fondförsäkrings­bolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2021 har majoriteten av fondförsäkringsbolagen ökat antalet fonder på sina plattformar. Antal fonder inom kategorierna global, blandfond och miljö har ökat mest under det gångna året. De kategorier som det minskat flest antal fonder inom är hedgefonder, blandfonder samt globalfonder. Trenden att bolagen fokuserar på hållbarhet har även fortsatt under 2021 och antalet miljöfonder har ökat i de flesta bolag.

Fondförsäkrings­marknaden

Fondförsäkringsmarknaden består av ett antal bolag som tagit fram förutbestämda urval av fonder som sparare sedan har möjlighet att välja mellan. Sparande i fondförsäkringsbolag är vanligt inom såväl privatsparande som tjänstepensionssparande. Det är stora skillnader på erbjudandena från de olika fondförsäkringsbolagen. Antalet fonder i utbuden sträcker sig från under 15 fonder i det minsta utbudet till över 1 600 fonder hos det bolag som erbjuder flest alternativ (Figur 2:1).

Skillnaden i utbud beror främst på bolagens strategi i utvärderingen av fonderna. Det finns bolag som fokuserar på en utvärderingsprocess och kvalitetssäkring av fonderna, bolag som fokuserar på fondavgifterna och slutligen bolag som vill erbjuda sina kunder ett så brett fondutbud som möjligt. Generellt ställer ett större utbud högre krav på kunden, medan ett mindre utbud är lättare att kvalitetssäkra och därför ställer lägre krav på kundens förmåga att välja rätt fonder.

Vår analys

Vår fondförsäkringsanalys omfattar bolagen AMF, Avanza, Brummer, Futur, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, Nordnet, SEB, Skandia, SPP samt Swedbank. I fondförsäkringsanalysen bedöms fondförsäkringsbolagen utifrån fem olika kriterier; kostnad, utbud, fondselektering, hållbarhet och utbetalningsvillkor. Bolagen betygsätts separat utifrån dessa fem delar enligt en trafikljusmodell som mynnar ut i ett grönt, gult eller rött betyg. Betygen för de olika kriterierna redovisas separat, så att varje enskild sparare ska kunna välja fondförsäkringsbolag efter den egenskap som är viktigast för just honom eller henne.

Olika sparare har olika preferenser för sitt sparande. En del sparare tror inte på aktiv förvaltning, utan fokuserar mest på avgifterna. Andra sparare tror istället att det är möjligt att hitta de förvaltare som bäst kan generera god avkastning och fokuserar därför på fondselekteringen. Ytterligare några sparare vill inte vara begränsade i valet av fonder och föredrar att kunna välja bland ett brett utbud av fonder. Slutligen föredrar några sparare att placera sina pengar i ett utbud där fondförsäkringsbolaget fokuserar på hållbarhet.

Våra betyg

För att utse årets bästa fondförsäkringsbolag har de bolag som fått betyg inom samtliga områden jämförts med varandra. Beräkningen som ligger till grund för beslutet om bästa fondförsäkringsbolag viktar betygen för fondselektering, utbud, hållbarhet, utbetalningsvillkor och kostnadsbetyget som gäller för Söderberg & Partners kunder. Fondselektering viktas högre än de övriga betygen, eftersom det krävs mer skicklighet för att få ett bra fondselekteringsbetyg.

Topp tre i respektive kategori 2019-2021

Figur 2.4 (Söderberg & Partners). Betygen avser ordinarie utbud

Fondselektering - topp 3

2021

 1. AMF

 2. Folksam

 3. Handelsbanken Liv

2020

 1. Handelsbanken

 2. Swedbank

 3. AMF

2019

 1. Handelsbanken Liv

 2. Skandia

 3. AMF

Fondutbud - topp 3

2021

 1. Avanza* & Nordnet*

 2. Movestic

 3. Futur

2020

 1. Avanza* & Nordnet*

 2. Movestic

 3. Futur

2019

 1. Avanza* & Nordnet*

 2. Movestic

 3. Skandia

*Notera att bolagen inte erbjuder rådgivning

Kostnad - topp 3

2021

 1. Nordnet*

 2. Folksam

 3. Swedbank

2020

 1. Nordnet*

 2. Folksam

 3. Swedbank

2019

 1. Folksam

 2. Nordnet*

 3. SPP Pension & Försäkring

*Notera att bolaget inte erbjuder rådgivning

Hållbarhet - topp 3

2021

 1. SPP Pension & Försäkring

 2. Skandia

 3. Länsförsäkringar

2020

 1. SPP

 2. Skandia

 3. Handelsbanken

2019

 1. Skandia

 2. SPP Pension & Försäkring

 3. Folksam

Utbetalningsvillkor - topp 3

2021

 1. Länsförsäkringar

 2. Skandia

 3. Futur & SPP

2020

 1. Länsförsäkringar

 2. Skandia

 3. Futur & SPP

2019

 1. Skandia

 2. Nordea & Swedbank

 3. SPP Pension & Försäkring

I fondutbudsrankingen erbjuder fondtorgslösningarna hos Avanza och Nordnet de största utbuden och är likt föregående år rankade på första plats. För kostnadsbetyget i ordinarie plan ligger Nordnet i topp följt av Folksam och därefter Swedbank. AMF hamnar på första plats i fondselekteringen, följt av Folksam på andra plats och Handelsbanken Liv på tredje plats. Inom hållbarhet är SPP i topp, följt av Skandia på andra plats och Länsförsäkringar på tredje plats. Länsförsäkringar är i topp inom utbetalningsvillkor, följt av Skandia på andra plats samt Futur och SPP på en delad tredje plats. (Figur 2:4).

Årets Fondförsäkrings­bolag 2021

Detta år utses Skandia till årets fondförsäkringsbolag. Bolaget har under år 2021 haft ett utmärkt utbud sett till både täckningen av utbudkategorierna, fondselekteringsbetyg samt hållbarhetsbetyg. Under året har deras fonder utvecklats starkt och de har hela tiden haft ett högt kostnadsbetyg samt ett bra utbetalningsbetyg. Skandia har länge haft höga betyg inom majoriteten av områdena som betygsätts och under detta år har de lyckats förbättra sina betyg och då främst inom fondselektering.