Söderberg & Partners Wealth Management AB

Söderberg & Partners är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra, och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Söderberg & Partners Wealth Management är ett individuellt bolag och affärsområde inom Söderberg & Partners-koncernen som arbetar med förmögenhetsrådgivning. Verksamheten startade 2007 och sedan dess har affärsområdet och antal anställda växt i snabb takt.

Vår story

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess som styrelseordförande. De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till närmare 3400 medarbetare i sju länder. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram.

Förmögenhetsrådgivningen etablerades 2007 och sedan dess har affärsområdet och antal anställda växt i snabb takt. Söderberg & Partners Wealth Management som det idag kallas, är ett individuellt bolag och affärsområde inom Söderberg & Partners-koncernen. Idag erbjuds Söderberg & Partners Wealth Managements tjänster runt om i Sverige på många av våra lokala kontor, samt i Norge sedan 2018.

Ett axplock ur vår historia

2004  Idén om att göra analysdriven finansiell rådgivning tillgänglig för fler förverkligas och Söderberg & Partners bildas. Finansiell rådgivning till institutioner erbjuds från start.

2006  Verksamheten utökas med SAK- och företagsförsäkringsrådgivning.

2007  Förmögenhetsrådgivning etableras som affärsområde inom Söderberg & Partners.

2011  Vår ersättningsmodell Fair Deal kommer till. Läs mer här.

2018  Ett händelserikt år. I Sverige ansluter sig Catella Wealth Management, Consortum Kapitalförvaltning och Wassum till Söderberg & Partners. Wassum och Söderberg & Partners går samman inom rådgivning till institutionella kapitalägare. Den internationella resan för Wealth Management börjar och vi etablerar oss i Norge. Vi klättrar dessutom upp på Kantar Sifo Prosperas ranking över Sveriges bästa Private Banking-bolag och kniper andraplatsen!

2020  Bolaget och verksamheten byter namn till Söderberg & Partners Wealth Management AB.

2022 Vi utses till Sveriges främsta Private Banking-aktör, i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning.

Grunden i vår rådgivning

Personlig rådgivning

Som kund hos oss får du en personlig rådgivare som blir din främsta kontaktperson. Dina unika behov, förutsättningar och mål är utgångspunkten i vårt samarbete och nyckeln för att utveckla den fulla potentialen av ditt kapital.

Läs mer om vår rådgivning

Öppenhet och transparens

För oss är det viktigt att du förstår råden vi ger dig, varför vi ger dem, och hur vi tar betalt för dem. Därför har vi en enkel och transparent prismodell som innebär att du betalar ett fast arvode för våra tjänster.

Läs mer om vår ersättningsmodell

Gedigen analys

Vårt viktigaste uppdrag är att du ska känna dig trygg med de råd vi ger och hur ditt kapital investeras. Därför har du som kund tillgång till samma analysunderlag som alla våra råd och rekommendationer bygger på.

Läs mer om våra analyser

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vårt Wealth Management-erbjudande?
Kontakta oss här