Försäkringar för internationella bolag

Driver ni ett internationellt företag och behöver hjälp med era försäkrings­lösningar? Söderberg & Partners är försäkrings­förmedlaren som hjälper er att skräddarsy och koordinera försäkringar för era olika verksamheter runt om i världen.

Lokal närvaro, global styrka

Vi är Nordens ledande och största försäkringsförmedlarbolag, och genom samarbete med lokala försäkringsförmedlare och specialister runt om i världen erbjuder vi lokal kompetens där ni är verksamma. På så sätt kan vi erbjuda er den högsta nivån av kunskap och kompetens, oavsett var i världen ni befinner er.

Rätt kompetens

Som ett ledande kunskapsföretag inom industriförsäkringssektorn väger vi in alla viktiga faktorer i kalkyleringen av riskexponering. Vi studerar och lär känna er verksamhet och bransch för att samla in rätt kunskap om er specifika verksamhet och dess yttre omständigheter. Det i kombination med vår detaljerade kunskap om industriförsäkringssektorn gör det möjligt för oss att ta fram en verklig riskanalys av er verksamhet. Utan den här förståelsen och engagemang riskerar er försäkringslösning att bli instabil och snabbt inaktuell.

Oberoende riskingenjörer

Risk management är ett område som har blivit allt mer centralt för större företag och industrier för att motverka stillestånd, produktionsbortfall och hyresförluster. Att etablera, följa upp och utveckla ett starkt risk managementprogram är en kritisk komponent för större företag. Vi erbjuder er marknadsledande riskingenjörskompetens inom hela det operationella riskområdet. Inom egendom- och avbrottsområdet har vi etablerat ett nära samarbete med ett av Sveriges ledande risk- och brandingenjörsbolag. Genom samarbetet kan vi erbjuda er ett optimerat och hållbart globalt risk managementarbete, anpassat för er verksamhet.

Skydd utifrån din riskprofil

Företag erbjuds ofta skydd utifrån de produkter som finns på marknaden, men vi tror på det omvända. Vi tycker inte att företag ska anpassa sig efter marknaden, marknaden ska anpassas utifrån företagens behov. Därför fokuserar vi på produktutveckling. Vi ser till ert riskbehov och tar fram skräddasydda produkter som lämpar sig bäst för er unika verksamhet.

Global service med
lokal expertis

Vi har global närvaro tillsammans med partners runt om i världen som dominerar det internationella mäklarsamhället. Företagen i vårt nätverk drivs med samma entreprenörsanda som Söderberg & Partners, med människor som alltid fokuserar på kundens behov.

Genom vår geografiska spridning kan vi hjälpa er oavsett vart ni befinner er. Vi tror på personlig rådgivning och erbjuder er alltid lokala rådgivare som kan er verksamhet och de risker som finns kopplade till den. Det viktigaste för oss är att ni känner en närhet till er rådgivare och en trygghet i att vi finns där för er.

Ökade risker för företags­ledningen

Personer som ingår i företagsledningar tar ekonomiska risker. De kan nämligen bli skadeståndsskyldiga och personligt betalningsansvariga för företagets skulder. För att minimera riskerna kan därför en VD- och styrelseförsäkring vara ett bra alternativ.
Läs artikeln

Globala försäkrings­lösningar

Att hantera företagsförsäkringar när man har verksamheter i olika länder och har lokala regler att ta hänsyn till är komplicerat. Att till exempel se till att egendomsskador och avbrott i er verksamhet täcker alla platser och verksamheter, oavsett var i världen de är belägna, kan vara avgörande för ett eventuellt skadeståndsanspråk. Har ni dessutom dotterbolag som drivs av olika verkställande direktörer och ledningar behöver de täckas av en global försäkring som uppfyller lokal lagstiftning, och därför är det viktigt att ni har en skräddarsydd vd- och styrelseansvarsförsäkring

För att lyckas med utmaningarna som nämns ovan, och finansiellt skydda ert företag, kan vi på Söderberg & Partners hjälpa er. Vi är försäkringsförmedlare och rådgivare som hjälper er att hantera försäkringsfrågor runt om i världen, och skräddarsyr försäkringar så att de passar just er verksamhet.

Skydd som utgår från bolagets risker

För oss är det viktigt att vi lär känna er. Att vi blir experter på er bransch för att vi ska kunna förstå er verksamhet och vilka yttre omständigheter som ni står inför. Det är hela förutsättningen för att vi ska kunna kalkylera er riskexponering.

När vi har en gedigen och komplett förståelse för er organisation och verksamhet samt vilka realistiska och verkliga exponeringar som ni står inför, kan vi skräddasy ett försäkringsskydd utifrån ert unika behov. Finns inte försäkringsprodukterna som vi skulle behöva på marknaden skapar vi produkterna själva.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.