Hållbarhets­analyser

Söderberg & Partners Wealth Management tar fram hållbarhetsanalyser som idag omfattar fonder, pensionsbolag, fondförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag. Vi arbetar för att kunna täcka in fler finansiella produkter och försäkringar, samt integrera analyserna i våra verktyg. Detta för att kunna ge råd, förmedla produkter, och förvalta kapital med hänsyn till kundernas hållbarhetspreferenser.

Om hållbarhets­analyserna

Vi strävar efter att kunna tillhandahålla genomarbetade och relevanta hållbarhetsanalyser, som är tillgängliga för kunder, rådgivare, förmedlare och kapitalförvaltare. Vår ambition är att vara en ledande aktör inom hållbara investeringar.

Idag omfattar hållbarhetsanalyserna fonder, pensionsbolag, fondförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag. Vi arbetar för att täcka in fler finansiella produkter och försäkringar, samt integrera analyserna i våra verktyg. Detta för att kunna ge råd, förmedla produkter, och förvalta kapital med hänsyn till kunders hållbarhetspreferenser.

Välanalyserade råd gör skillnad

Valet av sparprodukt påverkar inte bara avkastningen, utan även miljön, samhället och människors arbetsvillkor. Vi har sett ett ökat intresse för hållbara investeringar de senaste åren, och även ett större utbud av hållbara investeringsprodukter.

Söderberg & Partners Wealth Management har sedan 2015 analyserat och betygsatt livbolag, fondförsäkringar och fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta för att göra det lättare att kunna välja den produkt som har en faktisk påverkan i praktiken. De flesta analysmetoderna på marknaden fokuserar på hur hållbara innehaven i produkten är, vilket inte tar hänsyn till ägarinflytande eller annat påverkansarbete som bolaget utövar. Detta är dock något som vi bedömer och tar hänsyn till, vilket gör hållbarhetsanalysen unik.

I hållbarhetsanalyserna analyseras det bakomliggande hållbarhetsarbetet i respektive investering och försäkringsprodukt. Genom att analysera aktörer relativt varandra, skapar vi incitament till ständig förbättring hos bolagen. Analysen resulterar i hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem; grönt, gult och rött.

Att utesluta eller påverka

Att välja bort bolag och branscher som anses oetiska har länge varit den vanligaste hållbarhetsstrategin, men i praktiken finns det betydligt effektivare sätt att uppnå förändring än att enbart exkludera. Vår betygsättning baseras inte på exkluderingsstrategier, men vi bevakar löpande de uteslutningar som fonder och pensionsbolag gör. På så sätt kan sparare söka efter vilka fonder som undviker exempelvis kolbolag eller tobaksproducenter.

I hållbarhetsanalysen premierar vi de metoder och hållbarhetsstrategier som verkligen gör skillnad, exempelvis att använda sitt ägande för att påverka, eftersom forskning* har visat att det får en större hållbar effekt.

Läs mer i våra hållbarhetsnyheter här.

* Spara ansvarsfullt? : Den nya, goda finansmarknaden, Kajsa Brundin, 2018.

 

Vad innebär grönt betyg?

Produkter och bolag med grönt hållbarhetsbetyg är duktiga på att:

  • Välja in hållbara investeringar

  • Arbeta aktivt som ansvarsfulla ägare och finansiärer

  • Använda sitt inflytande för att påverka och samarbetar med andra i branschen

  • Underlätta för kunder att göra hållbara val

Våra olika betyg

Grönt betyg

Vi rekommenderar produkter med ett grönt hållbarhetsbetyg till dig som vill göra skillnad. Produkterna har mycket goda förutsättningar att bidra till en mer hållbar värld. Förvaltarna arbetar aktivt med att välja in hållbara bolag och att påverka bolag i en hållbar riktning.

Gult betyg

Produkter med ett gult hållbarhetsbetyg har bra förutsättningar att bidra till en mer hållbar värld. Däremot arbetar förvaltarna inte lika proaktivt med att välja in hållbara bolag och att påverka bolag i en hållbar riktning som de med grönt betyg.

Rött betyg

Produkter med ett rött hållbarhetsbetyg har mycket begränsade förutsättningar att bidra till en mer hållbar värld.