Grupp­försäkring

Ensam är inte alltid stark. Som en del av en större grupp, kan era medarbetare få betydligt bättre villkor i bland annat sin sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och olycksfalls­försäkring. Vår kundvolym ger oss den förhandlingskraft som krävs för att vi ska kunna erbjuda ett riktigt bra och förmånligt skydd. I en gruppförsäkring sprids försäkringsbolagens risker över en större grupp, vilket ger möjligheten att förenkla och sänka hälsokraven. Något som i sin tur ger fler möjligheten att teckna försäkring.

En förmån som verkligen gör skillnad

Våra gruppförsäkringar förenar ny teknik med stora försäkringsvolymer, vilket ger unika mervärden för våra kunder. Vi har en lösning för alla. Bland våra kunder finns allt ifrån enmansbolag till Sveriges största företag och organisationer. För större grupper, har vi upphandlat en grupplösning som kan anpassas till varje enskilt företag och organisation. Det innebär att allt från försäkringsutbudet till den visuella paketeringen, kan utformas efter dina behov.

En gruppförsäkring är ett bra komplement till övriga försäkringar, vilka kan vara avtalade genom lag eller fackförbund. I våra förmånliga gruppförsäkringar finns även möjligheten att medförsäkra sin familj – något som gör förmånen ännu mer betydelsefull för medarbetaren.

Gruppförsäkringen kan innefatta bland annat grupplivförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, barnförsäkring och sjukvårdsförsäkring samt skydd vid eget eller anhörigs dödsfall, olycksfall och sjukdom. Tillsammans med din försäkringsrådgivare kan du se över vad som behövs för just dig, ditt företag och/eller dina medarbetare.

Lägre hälsokrav ger trygghet till fler

Hälsokraven är mindre omfattande i en gruppförsäkring. Det beror på att försäkringsbolagens risk blir lägre när den sprids över en stor grupp. Det i sin tur leder till att anslutningsreglerna blir enklare och premierna lägre.

En individuellt tecknad försäkring kräver ofta en lång hälsodeklaration. Det kan många gånger leda till att personer med tidigare sjukhistorik får begränsningar i försäkringsskyddet, förhöjd premie eller att ansökan avslås helt. Med Söderberg & Partners gruppförsäkring kan fler få möjligheten till en tryggare framtid.

Gruppförsäkring ger många fördelar

Söderberg & Partners representerar en mängd kunder, vilket ger oss en stark förhandlingskraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder bättre premier och villkor. Dessutom innebär den samordnade administrationen att hanteringen blir enkel. Något som resulterar i en väsentlig kostnadsreducering och därmed lägre premier för medarbetaren.

När du som företagskund väljer att ansluta dig till vår upphandlade gruppförsäkring erbjuds alla medarbetare tre månaders kostnadsfri försäkring, med mindre omfattande hälsokrav. Erbjudandet gäller alla medarbetare som är fullt arbetsföra och tecknar en gruppförsäkring inom tre månader.

I takt med att ni växer och anställer fler, får även dina nya medarbetare ett förmånligt erbjudande i form av ett omfattande grundskydd, utan hälsodeklaration, kostnadsfritt i upp till ett år.

Ersättningsbeloppet från en gruppförsäkring är skattefri för mottagaren. Och för dig som är arbetsgivare, är premien i en del fall avdragsgill.

Ett kostnads­fritt år för nyanställda

Nyanställda i ett företag med gruppavtal hos oss, får upp till ett års kostnadsfritt försäkringsskydd (så kallat förskydd).

3 månader kostnadsfritt vid avtals­start

Vid avtalsstart erbjuds alla medarbetare tre månader kostnadsfri försäkring.

Skattefri ersättning & avdragsgill premie

Ersättningsbeloppet från en gruppförsäkring är skattefri för mottagaren. För dig som är arbetsgivare, är premien i vissa fall dessutom avdragsgill.

Kontakta oss

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt