Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhet

För Söderberg & Partners innebär hållbarhet att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna, i rådgivningen och förmedlingen samt i förvaltningen. Begreppet hållbarhet består av tre delar: ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Som en av de ledande aktörerna på finansmarknaden kan Söderberg & Partners bidra till en mer hållbar utveckling inom samtliga områden.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna och i rådgivningen. Vår hållbarhetspolicy beskriver mer detaljerat hur vi arbetar. I vårt newsroom finns alltid den senaste informationen om hållbarhetsanalyserna och information om olika hållbara investeringsstrategier.

Läs mer

Vårt arbetssätt

Vi har störst möjlighet att bidra till hållbarhet när vi ger hållbara råd och i hållbarhetsanalyser uppmärksammar de bästa aktörerna. Vi arbetar också integrerat med hållbarhet i vår förvaltning så att vi som kapitalägare använder ägarrösten till att påverka i spararnas viktigaste hållbarhetsfrågor

Läs mer här

Engagerade medarbetare

Många medarbetare på Söderberg & Partners är engagerade i sociala projekt på olika sätt. För att uppmuntra till ytterligare engagemang erbjuder vi våra medarbetare en CSR-dag per år för att arbeta med välgörenhet. Vi är också det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar för samtliga medarbetare både på arbetet och fritiden.

Läs mer

Samarbeten

Söderberg & Partners samarbetar med ett flertal organisationer där fokus ligger på barn och ungdomars hälsa och välmående. Här kan du läsa mer om de respektive organisationerna och deras insatser.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2016 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå.

Läs mer här
Kontakta oss