Skip to main content Skip to main navigation

Våra analyser

På Söderberg & Partners granskar vi aktörerna på den nordiska marknaden, vi analyserar och betygsätter varje lösning. På så vis kan vi välja ut de pensionslösningar, fonder och försäkringsvillkor som passar för dig som kund.

Söderberg & Partners Trafikljusrapport

Varje år utser vi finansbranschens bäst presterande aktörer i vår Trafikljusrapport. 

Läs rapporten

Grönt betyg

Vi rekommenderar produkter med grönt betyg. Betyget innebär en kvalitetsstämpel och att produktens kostnader är rimliga.

Gult betyg

Gula produkter är medelmåttiga men kan vara intressanta för sparare med speciella önskemål

Rött betyg

Röda produkter har omotiverat höga kostnader eller andra egenskaper som gör att vi avråder från investering

icon-funds.png

Fondanalys

Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Fondernas betyg påverkas framför allt av historisk avkastning, risk och avgifter.

Läs mer

icon-pension.png

Livbolagsanalys

I livbolagsanalysen bedöms försäkringsbolagens förmåga att ge avkastning till sina sparare. Förmågan att ge avkastning beror framförallt på livbolagens finansiella styrka. 

Läs mer

icon-sustainability.png

Hållbarhetsanalys

Idag omfattar hållbarhetsanalyserna fonder, pensionsbolag, fondförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag. Analyserna tar hänsyn till det bakomliggande hållbarhetsarbetet i respektive investering och försäkringsprodukt. 

Läs mer

icon-marknad.png

Marknadsanalys

Vår marknadsanalys bygger på två grundläggande antaganden. För det första antar vi att det finns en konjunkturcykel i den underliggande ekonomin. För det andra antar vi att denna konjunkturcykel återspeglas på värdepappersmarknaderna. Vår analys resulterar i en placeringsindikator som ger dig vägledning om hur du kan placera.

Läs mer

icon-stock.png

Aktieanalys

Syftet med värderingen är att avgöra om en aktie är rimligt prissatt. Grunden i den fundamentala analysen bygger på en förståelse för företagets verksamhet samt en uppskattning av dess framtida utveckling. Den sammantagna potentialen i aktien mynnar ut i en rekommendation i enlighet med trafikljusmodellen.

Läs mer

icon-risk.png

Riskanalys

Vi analyserar risken i enskilda innehav, för att kunna bevaka risken i kunders totala portföljer. När vi beräknar portföljernas risk tar vi hänsyn till att olika instruments risk beter sig olika i olika marknadsscenarier, och vi tar även hänsyn till att vissa innehav tenderar att röra sig tillsammans (korrelation).

Läs mer

icon-funds.png

Fondanalys

Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Fondernas betyg påverkas framför allt av historisk avkastning, risk och avgifter.

Läs mer

icon-pension.png

Livbolagsanalys

I livbolagsanalysen bedöms försäkringsbolagens förmåga att ge avkastning till sina sparare. Förmågan att ge avkastning beror framförallt på livbolagens finansiella styrka. 

Läs mer

icon-sustainability.png

Hållbarhetsanalys

Idag omfattar hållbarhetsanalyserna fonder, pensionsbolag, fondförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag. Analyserna tar hänsyn till det bakomliggande hållbarhetsarbetet i respektive investering och försäkringsprodukt. 

Läs mer

icon-marknad.png

Marknadsanalys

Vår marknadsanalys bygger på två grundläggande antaganden. För det första antar vi att det finns en konjunkturcykel i den underliggande ekonomin. För det andra antar vi att denna konjunkturcykel återspeglas på värdepappersmarknaderna. Vår analys resulterar i en placeringsindikator som ger dig vägledning om hur du kan placera.

Läs mer

icon-stock.png

Aktieanalys

Syftet med värderingen är att avgöra om en aktie är rimligt prissatt. Grunden i den fundamentala analysen bygger på en förståelse för företagets verksamhet samt en uppskattning av dess framtida utveckling. Den sammantagna potentialen i aktien mynnar ut i en rekommendation i enlighet med trafikljusmodellen.

Läs mer

icon-risk.png

Riskanalys

Vi analyserar risken i enskilda innehav, för att kunna bevaka risken i kunders totala portföljer. När vi beräknar portföljernas risk tar vi hänsyn till att olika instruments risk beter sig olika i olika marknadsscenarier, och vi tar även hänsyn till att vissa innehav tenderar att röra sig tillsammans (korrelation).

Läs mer

Kontakta oss