Våra analyser

Söderberg & Partners Wealth Management granskar aktörerna på den nordiska marknaden och analyserar och betygsätter varje lösning. På så vis kan vi tillgängliggöra de pensionslösningar, fonder och försäkringsvillkor efter dina önskemål som kund.

Om analyserna

Vi bedömer löpande utbudet inom områdena fonder, fondförsäkring, livförsäkring, hållbart sparande, marknadsanalys och risk. Genom att använda en betygsskala kan våra kunder på ett enkelt och tydligt sätt se vilka produkter och lösningar vi rekommenderar och vilka vi avråder från. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg och de som vi helt avråder från får rött betyg.

Hur vi kommer fram till betygen varierar mellan olika områden - mer information finns under respektive analys.

Betygsystem

Grönt betyg

Vi rekommenderar produkter med grönt betyg. Betyget innebär en kvalitetsstämpel och att produktens kostnader är rimliga.

Gult betyg

Gula produkter är medelmåttiga men kan vara intressanta för sparare med speciella önskemål

Rött betyg

Röda produkter har omotiverat höga kostnader eller andra egenskaper som gör att vi avråder från investering

Söderberg & Partners Trafikljusrapport

Varje år utser vi finansbranschens bäst presterande aktörer i vår Trafikljusrapport.
Läs rapporten

Våra analyser

Marknadsanalys

Analysen av makroekonomin och värdepappersmarknaderna resulterar i en placeringsindikator som ger dig vägledning om hur du kan placera.

Läs mer

Fondanalys

I fondanalysen analyseras löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Fondernas betyg påverkas framför allt av historisk avkastning, risk och avgifter.

Läs mer

Hållbarhetsanalyser

Hållbarhetsanalyserna omfattar fonder, pensionsbolag, fondförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag. Analyserna tar hänsyn till det bakomliggande hållbarhetsarbetet i respektive investering och försäkringsprodukt.

Läs mer

Riskanalys

Analysen låter oss bevaka risken i kunders totala portföljer. I analysen bevakas förändringar i aktiemarknadens och räntemarknadens förväntningar på framtida pris, både på kort och lång sikt.

Läs mer

Livbolagsanalys

I livbolagsanalysen bedöms försäkringsbolagens förmåga att ge avkastning till sina sparare. Förmågan att ge avkastning beror framförallt på livbolagens finansiella styrka.

Läs mer

Fondförsäkringsanalys

Löpande analyseras fondförsäkringsbolag på den svenska marknaden utifrån ett antal kriterier. Analysen består av fem olika delar och det som utvärderas är fondselekteringsförmåga, fondutbud, kostnad, utbetalningsvillkor samt hållbarhet.

Läs mer

Aktieanalys

Söderberg & Partners Wealth Management har ett samarbete med Kepler Cheuvreux för analys av nordiska aktier och sektoruppdateringar.