Rapport – försäkringsbolagens finansiella styrka

Vi på Söderberg & Partners arbetar aktivt för att du som kund alltid ska känna dig trygg med ditt försäkringsskydd. Att det är ett försäkringsskydd som går att lita på om olyckan skulle vara framme. Ditt försäkringsbolags finansiella stabilitet är direkt avgörande för hur väl de kan hålla sitt kundlöfte och betala ut ersättning om du skulle drabbas av en skada.

Men det kan vara komplext att på egen hand sätta sig in i hur försäkringsbolagen mår ekonomiskt. Därför finns vi här och hjälper dig. Vi sammanställer löpande rapporter med försäkringsbolagens finansiella betyg från internationellt erkända kreditvärderingsinstitut. Dessutom analyserar och betygsätter vi själva de försäkringsbolag som är för små eller lokala för att få ett kreditbetyg från de internationella instituten. På så sätt kan vi säkerställa vi att vi har ett gediget underlag för att ge dig analysdrivna råd kring företagets försäkringsskydd. 

Vi analyserar och bevakar försäkringsmarknaden löpande för att säkerställa att du inte bara får en trygg försäkringsprodukt, utan att din försäkringsgivare även är finansiellt stabil. Om ditt försäkringsbolag skulle få betalningsproblem eller gå i konkurs riskerar försäkringen att bli värdelös. Genom att ställa höga krav på försäkringsbolagen driver vi på en positiv utveckling på försäkringsmarknaden.

Våra rapporter ger dig:

  • bättre insyn och förståelse kring företagets försäkringsskydd 
  • bättre och mer transparenta råd från våra rådgivare 
  • påverkan på försäkringsbolag att vara finansiellt stabila och hålla vad de lovar

Här hittar du den senaste årsrapporten som innefattar betyg och analyser av ett stort antal försäkringsbolag. 

Hur finansiellt stabilt är ditt försäkringsbolag?