Engagerade medarbetare

Många medarbetare på Söderberg & Partners är engagerade i sociala projekt på olika sätt. För att uppmuntra till ytterligare engagemang erbjuder vi våra medarbetare en CSR-dag per år för att arbeta med välgörenhet. Vi är också det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar för samtliga medarbetare både på arbetet och fritiden.

CSR-dagen

Många av våra medarbetare är engagerade i sociala projekt på olika sätt. För att uppmuntra till ytterligare engagemang erbjuder Söderberg & Partners sina medarbetare en arbetsdag per år för att arbeta med välgörenhet.

Det är bara fantasin som kan sätta stopp för hur mycket man kan hjälpa till. Att göra skillnad för andra människor ser vi som en viktig faktor för att både utvecklas som företag och som medmänniska. Söderberg & Partners har sammanställt förslag på organisationer och projekt på de orter där vi verkar för att varje medarbetare enkelt ska kunna hitta det välgörande ändamål som ligger just dem närmast om hjärtat. Många väljer att hjälpa till på Summer Camp  eller på barnkalaset som arrangeras för Barn till Ensamma Mammor. 

Klimat­kompensation

Från och med 2018 klimatkompenserar Söderberg & Partners samtliga medarbetare. Vi är det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar våra medarbetare både på arbetet och fritiden.

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för sin klimatpåverkan gällande utsläpp av växthusgaser. Baserat på FN:s statistik som visar en genomsnittspersons klimatpåverkan har vi räknat ut Söderberg & Partners medarbetares totala utsläpp och dubblat klimatkompensationen per anställd. Vår klimatkompensation täcker samtliga medarbetare i alla länder, både på arbetet och fritiden.

Arbetet innebär att vi årligen köper klimateffektiva projekt och annullera de utsläppsrätter som erhålls från marknaden. Pengarna vi köper utsläppsrätter för finansierar bland annat elproduktion från biogas i Thailand.

Förhoppningen är att vår klimatcertifiering även inspirerar våra medarbetare att ta egna initiativ för att minska sin totala klimatpåverkan. Inte minst hoppas vi att fler aktörer i branschen inspireras att följa oss.