Möjligheter för dig som är student

Vi tror på att hitta den perfekta kombinationen av kompetens och attityd. Hos Söderberg & Partners finns stora möjligheter för dig som studerar exempelvis ekonomi, systemutveckling, civilingenjör eller löneadministration. Vi fortsätter att växa och hos oss kan du hitta din egen karriärväg och utvecklas i den riktning som passar dig.

Student

Som ett av finansbranschens mest snabbväxande bolag kan vi erbjuda en omväxlande arbetsplats som präglas av kompetenta och drivna medarbetare.

Det som attraherar medarbetare till Söderberg & Partners är vår förmåga att ta tillvara individens idéer och vilja att utvecklas inom ett visst område. Vi tror på att vi lär oss av både misstag och motgångar vilket skapar en öppen kultur som uppmuntrar till innovation och egna idéer. Genom självständigt arbete, i samarbete med våra mer erfarna medarbetare, finns stora möjligheter för den som har egen drivkraft till utveckling och lärande.

Vi har många studenter som arbetar parallellt vid sidan av studierna inom ekonomi, finansiell analys, juridik, IT och löneadministration. Som student får du snabbt ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och driva ditt arbete framåt relativt självständigt. Vi premierar inte någon specifik universitets- eller högskoleinriktning, det viktiga är att du är driven, ambitiös samt har en vilja att lära dig. Ett jobb hos oss, vid sidan av studierna, är en bra start på karriären för duktiga studenter med ambitionen att arbeta inom det finansiella området.

Praktik eller LIA-period

Vi har flera studenter varje år som gör sin praktik eller LIA-period hos oss. Är du intresserad av detta, registrerar du en spontanansökan och berättar om dig själv, dina intresseområden, din utbildning och om praktikperioden. Bifoga CV och gärna betyg. Inom IT finns möjlighet att göra din praktik i Sverige, i Madrid eller på distans, kontakta oss så kan vi diskutera dina möjligheter till detta.

Årets Finansuppsats 2023

För femtonde året i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats.

I sin uppsats har Freja och Klara framgångsrikt undersökt hur maskininlärning kan implementeras i kundanskaffningsprocessen och vilka fördelar som kan uppnås genom detta tillvägagångssätt. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktiska exempel visar författarna på hur maskininlärning kan användas för att förbättra effektiviteten och precisionen i att identifiera och locka till sig nya kunder.

En av de mest framstående styrkorna med uppsatsen är författarnas förmåga att förklara och tydliggöra komplexa termer och begrepp relaterade till maskininlärning. Detta gör det möjligt för läsaren att snabbt förstå och relatera till ämnet, oavsett tidigare teknisk kunskap. Uppsatsen är även välstrukturerad och tydligt nedskriven, vilket underlättar för läsaren att följa argumentationen och dra egna slutsatser baserade på författarnas slutsatser.

En annan imponerande aspekt av uppsatsen är hur Freja och Klara kopplar maskininlärning till den bredare kontexten av kundanskaffningsprocessen. Genom att undersöka aktuell forskning och case-studier visar författarna på hur maskininlärning kan integreras i olika delar av processen, från att identifiera potentiella kunder till att skräddarsy marknadsföringskampanjer. Detta ger en helhetsbild av hur maskininlärning kan användas som ett verktyg för att öka konkurrenskraften och effektiviteten hos företag i olika branscher.

Slutligen har Freja och Klara också tagit hänsyn till potentiella utmaningar och kritik som kan uppstå vid implementeringen av maskininlärning i kundanskaffningsprocessen. Genom att ta upp frågor kring personlig integritet, säkerhet och etik visar författarna på en balanserad och kritisk syn på teknologins roll och begränsningar. Detta visar på en förmåga att analysera både fördelar och potentiella nackdelar av maskininlärning, vilket är avgörande för att framgångsrikt implementera teknologin i verksamheter.

Till sist, vill vi än en gång gratulera Freja och Klara till deras framstående arbete och bidrag till kunskapen inom maskininlärning och kundanskaffningsprocessen. Uppsatsen är ett imponerande exempel på forskning som inte bara ger en teoretisk förståelse för ämnet, utan också ger praktisk vägledning för företag som vill dra nytta av maskininlärning för att förbättra sina kundanskaffningsprocesser. Vi är övertygade om att Freja och Klara har lysande karriärer framför sig och ser fram emot att se hur denna uppsats kommer att påverka framtida forskning och tillämpning inom området.

Arbetsmarknads­dagar

Söderberg & Partners deltar för närvarande på följande arbetsmarknadsdagar:

Lediga tjänster

Har du ett stort driv och vill vara med och utveckla Söderberg & Partners?
Se våra lediga tjänster