Hållbarhets­redovisning

Sedan 2016 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå.

Hållbarhets­redovisning

Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort. Se vår senaste Hållbarhetsredovisning nedan.

Hållbarhetsredovisningen omfattar Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative), redovisningsnivå Core.

Det här är vår åttonde utgåva av Hållbarhetsredovisningen – en redovisning där vi beskriver hur vi jobbar för att nå våra hållbarhetsmål och på vilket sätt vi gör skillnad.

Några viktiga insatser under 2022

Hållbarhetsanalyser på norska bolag

2022 lanserade ESG-teamet två nya hållbarhetsanalyser för norska liv- och sakförsäkringsbolag.

Bättre placering i Prospera

Söderberg & Partners Wealth Management AB rankades tvåa i kategorin ”Hållbara investeringar” av Prospera 2022, ett lyft från att tidigare rankats trea.

Uppdaterade reseriktlinjer

Vi uppdaterade våra reseriktlinjer under 2022 för att inkludera en mer konkret resehierarki. Flygresor bör endast väljas som ett sista alternativ och endast om resan med tåg tar längre tid än fyra timmar. Vi har också gjort incitamentet att välja en mer miljövänlig bil ännu tydligare genom att strama åt gränserna för hur vi definierar en mer miljövänlig bil.

1 300

Antalet medverkande i Hållbarhetsveckan 2022, där vi gick samman för att skapa medvetenhet och engagemang för Söderberg & Partners hållbarhetsarbete.

64

Antalet dialoger med leverantörer av finansiella produkter i syfte att förbättra deras hållbarhetsarbete.

3 692

Antalet finansiella och sakförsäkringsprodukter som omfattas av hållbarhetsanalysen.