Hållbarhets­redovisning

Sedan 2017 har Söderberg & Partners Holding AB årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor, vad vi bidrar med samt vilka mål vi vill uppnå.

Hållbarhets­redovisning

Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort.

Hållbarhetsredovisningen omfattar Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative), redovisningsnivå Core. Se vår senaste Hållbarhetsredovisning nedan.

Några viktiga insatser under 2022

Hållbarhetsanalyser på norska bolag

2022 lanserade ESG-teamet två nya hållbarhetsanalyser för norska liv- och sakförsäkringsbolag.

Bättre placering i Prospera

Söderberg & Partners Wealth Management AB rankades tvåa i kategorin ”Hållbara investeringar” av Prospera 2022, ett lyft från att tidigare rankats trea.

1 300

Antalet medverkande i Hållbarhetsveckan 2022, där vi gick samman för att skapa medvetenhet och engagemang för Söderberg & Partners hållbarhetsarbete.

64

Antalet dialoger med leverantörer av finansiella produkter i syfte att förbättra deras hållbarhetsarbete.

3 692

Antalet finansiella och sakförsäkringsprodukter som omfattas av hållbarhetsanalysen.