Hållbarhets­redovisning

Sedan 2017 har Söderberg & Partners Holding AB årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor, vad vi bidrar med samt vilka mål vi vill uppnå. Se vår senaste hållbarhetsredovisning nedan.

Hållbarhets­redovisning

Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort.

Några viktiga insatser under 2023

Första plats i Prospera

Söderberg & Partners Wealth Management AB rankades etta i kategorin ”Hållbara investeringar” i Kantar Sifo Prosperas årliga Private Banking undersökning, ett lyft från att tidigare ha rankat tvåa.

Lanserade miljöportföljen

Under 2023 lanserade Söderberg & Partners Wealth Management AB miljöportföljen som gör det möjligt för kunder att investera i sektorer som syftar till att möta dagens miljöutmaningar. 

Hållbarhetsanalys på finska bolag

2023 lanserade ESG-teamet en ny hållbarhetsanalys för sakförsäkringsbolag i Finland. Vi är det första bolaget i Finland som gör denna typ av analys. 

96 289 Euros

Samlades in till organisationen Solvatten under årets upplaga av hållbarhetsveckan. Solvatten producerar portabla vattenreningsenheter till människor som är i behov av rent vatten. Donationen resulterade i totalt 882 Solvatten-enheter som gick till familjer i Zambia.

81

Antalet påverkansdialoger med leverantörer av finansiella produkter i syfte att förbättra deras hållbarhetsarbete.

3 745

Antalet finansiella och sakförsäkringsprodukter som omfattas av hållbarhetsanalysen.