Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2016 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå.

Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort. Hållbarhetsredovisningen omfattar Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative), redovisningsnivå Core. Se vår senaste Hållbarhetsredovisning nedan.

Hållbarhetsredovisning

Det är här vår femte utgåva av Hållbarhetsredovisningen – en redovisning där vi beskriver hur vi jobbar för att nå våra hållbarhetsmål och på vilket sätt vi gör skillnad. 


Några viktiga insatser under 2020

Nytt samarbete för att skapa ett bättre klimat

Söderberg & Partners har gått in som en strategisk partner till Global Utmanings projekt Klimatagendan – en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Initiativet samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull och rättvis omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.

Ny teknik för klimatkompensation

Sedan 2018 har Söderberg & Partners kompenserat för alla medarbetares koldioxidutsläpp på jobb och fritid, men under 2020 blev Söderberg & Partners en av de första svenska aktörer att klimatkompensera via kolborttagning.

Arbetar mot barnarbete

Söderberg & Partners Asset Management har genom fondstrategin Aktiv Påverkan investerat i två företag där det var stor risk för barnarbete. Tillsammans med vårt ESG-team och Rädda Barnen arbetar vi nu aktivt för att mildra dessa risker.

Läs den senaste hållbarhets­redovisningen här

Läs här


Tidigare hållbarhetsredovisningar

Sustainability report 2019

Sustainability report 2018

Hållbarhetsredovisning 2017

 

 

Hela årsredovisningen hittar du här

Kontakta oss