Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2016 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå.

Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort. Hållbarhetsredovisningen omfattar PO Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative), redovisningsnivå Core. Se vår senaste Hållbarhetsredovisning nedan.

Hållbarhetsredovisning

Det är här vår fjärde utgåva av Hållbarhetsredovisningen – en redovisning där vi beskriver hur vi jobbar för att nå våra hållbarhetsmål och på vilket sätt vi gör skillnad. 


Några viktiga insatser under 2019

Nytt samarbete för att skapa ett bättre klimat

Söderberg & Partners startade ett samarbete med Våra Barns Klimat (då Föräldravrålet), en svensk organisation som arbetar för att påverka klimatfrågor genom att lyfta barns perspektiv.

Arbetar mot barnarbete

Tillsammans med expertis från Rädda Barnen arbetar Söderberg och Partners Asset Management med att bekämpa barnarbete.

Ansvarig för hållbarhetsfrågor går med i Swesif styrelse

Söderberg & Partners är nu med i styrelsen för Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) och representerade i Fondbolagens förening.

Läs den senaste hållbarhets­redovisningen här

Läs härTidigare hållbarhetsredovisningar

Thumb-hallbarhetsredovisning.jpg    Thumb-hallbarhetsredovisning.jpg

 

Hela årsredovisningen hittar du här

Kontakta oss