Hållbarhets­redovisning

Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort. Hållbarhetsredovisningen omfattar Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative), redovisningsnivå Core. Se vår senaste Hållbarhetsredovisning nedan.

Det här är vår sjätte utgåva av Hållbarhetsredovisningen – en redovisning där vi beskriver hur vi jobbar för att nå våra hållbarhetsmål och på vilket sätt vi gör skillnad.

Några viktiga insatser under 2021

Hållbarhetsveckan

Över 1 000 deltagare från alla länder där Söderberg & Partners är aktiva deltog i vår första internationella hålbarhetsvecka, som hölls digitalt under hösten 2021. En timme per arbetsdag ägnades åt att klara hållbarhetsutmaningar, som att komma till jobbet genom att cykla, återvinna eller att hjälpa en kund att hitta mer hållbara investeringsalternativ. Vid sidan av utmaningarna var veckan fylld av informativa föreläsningar, inspirerande intervjuer med kunder och rådgivare från de olika länderna som pratade om hur de arbetar med hållbarhet. I slutet av veckan gjorde Söderberg & Partners en donation till Rädda Barnens Red Alert Kampanj, där beloppet baserades på antalet utmaningar och positiva koldioxideffekter av dessa.

Uppdaterade modeller i enlighet med SFDR-förordningen

Under 2021 färdigställde ESG-teamet en uppdaterad version av analysmodellen för fondbedömningar för att ta hänsyn till EU:s SFDR-förordning samt EU:s ramverk för taxonomi.

Cirkulär ekonomi

Vårt senaste tema för fondstrategin Aktiv Påverkan är investeringar i företag som arbetar mot slängsamhället, alltså investeringar som bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi.

139 ton

Mängden CO2 som sparats av alla våra anställda under hållbarhetsveckan.

40

Antalet pensionsrådgivare som certifierades inom vårt egenutvecklade utbildningsprogram för hållbar pensionsrådgivning under 2021.

3 378

Antalet finansiella och sakförsäkringsprodukter som omfattas av hållbarhetsanalysen.