Hur fungerar pension?

Är du en av många som tycker att pension känns krångligt? Oroa dig inte, vi hjälper dig att förstå hur allt hänger ihop. För dig som har kollektivavtal har vi skapat en pensionsskola som tar dig från noll till koll på en kvart. Vi guidar dig genom pensionspyramiden och de viktigaste delarna och svarar på frågan: Hur fungerar pension?

Vad är allmän pension, tjänstepension och privat pension?

Pensionen kan komma från flera olika källor – staten, dina arbetsgivare och dig själv. Vanligtvis består pensionen av tre delar

  • allmän pension (som kommer från staten och omfattar alla)
  • tjänstepension (som kommer från arbetsgivaren och omfattar de flesta anställda, men inte alla eftersom det är en förmån som inte är lagstadgad)
  • privat pensionssparande

En del av dessa delar kräver aktiva beslut, val som kan ha stor betydelse på lång sikt. Förutom placeringsval kan det handla om vem pengarna ska tillfalla om det skulle hända dig något. Därför är det viktigt att du ser över ditt efterlevandeskydd och återbetalningsskydd för din tjänstepension samt dina privata pensionsförsäkringar. 

Från noll till koll på en kvart

Låt inte pensionen, som faktiskt är din framtida lön, bli något som skjuts upp till framtiden. Vi hjälper dig gärna över tröskeln, så att du kan gå från noll till koll på bara en kvart.

Vi går igenom hur pensionssystemet fungerar och vad som är viktigt att tänka på. Du får bland annat svar på följande frågor: 

  • Vilka val kan jag göra i de olika delarna av pensionspyramiden?
  • Hur mycket sätts av till mig i pensionens olika delar?
  • Vad händer om jag blir sjuk?
  • Hur fungerar efterlevandepension och vilka val behöver jag göra för att säkerställa att jag har rätt efterlevandeskydd?
  • Vilka försäkringar ingår i min pensionsplan?

Vi har tagit fram olika avsnitt i Pensionsskolan beroende på om du är arbetare och arbetar direkt i verksamheten eller tjänsteman som jobbar på kontor. Dessutom har vi delat upp avsnitten efter när du är född, eftersom du som är född innan 1979 omfattas av en annan ITP-plan än du som är född samma år, eller senare.

Är du privatanställd tjänsteman med kollektivavtal?

Då omfattas du av ITP-planen (Industrin och handelns tilläggspension). Du måste inte vara fackligt ansluten för att omfattas.

Du som är född 1979 eller senare omfattas normalt sett av ITP1 och du som är född 1978 eller tidigare omfattas normalt sett av ITP2. Välj rätt video nedan utifrån när du är född. 

För dig som är född 1979 eller senare: 

För dig som är född 1978 eller tidigare:

Är du privatanställd arbetare med kollektivavtal?

Då omfattas du av SAF-LO som är ett pensionsavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Nedan finner du vår pensionsskola som hjälper dig att förstå hur din avtalspension fungerar – på bara en kvart! 

FAQ

Vill du ha tips för hur du kan pensionsspara smartare?

Vill du veta mer om din tjänstepension? Då kan du boka rådgivning hos oss. Tillsammans ser ni över din pension, försäkringar och hur du skulle kunna förbättra ditt pensionssparande. 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så blir du kontaktad.

Valfritt