Livbolags­analys

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanti.

I livbolagsanalysen bedöms försäkringsbolagens förmåga att ge avkastning till sina sparare. Förmågan att ge avkastning beror framförallt på livbolagens finansiella styrka. Ett svagt livbolag måste investera i en stor andel räntor, och får då sämre förutsättningar att skapa avkastning på lång sikt.

Vår analysmetod utgår från en modell som simulerar hur bolagens finansiella styrka skulle påverkas i tusentals framtida scenarion. Livförsäkringsbolagen betygssätts sedan inom tre olika sparhorisonter: 5 år, 10 år och 20 år. I den sammanlagda betygsättningen vägs även de senaste årens avkastning och återbäring in, vilket är bra för försäkringsbolag som presterat goda förvaltningsresultat. Livbolagen tilldelas grönt, gult eller rött betyg.

Parallellt med den finansiella analysen bevakas livbolagens hållbarhetsarbete. Analysen är en kvalitativ och relativ bedömning som bygger på livbolagens påverkansarbete, investeringar i kapitalförvaltningen, ambitioner och utveckling inom området.

Livbolag där spararna inte har en gemensam allokering utan individuellt anpassad allokering beroende på ålder och individuellt riskutrymme betygsätts i en särskild premiegarantiproduktsanalys.